Kategorie: Cizinecké právo

Jiný členský stát

Pod pojmem “jiný členský stát” se mají na mysli členské státy EU a členské státy EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) nebo státy, resp. stát ESVO (Švýcarsko)

Lex Ukrajina

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Lex Ukrajina

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Název