Legislativa ČR

Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

2023-04-24T23:31:23+02:00

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu2023-04-24T23:31:23+02:00

Název