Kategorie: Všeobecné

ZADAT RYCHLÝ DOTAZ V TRESTNÍM PRÁVU

Jak prokazovat doručení nabídky předkupníkovi, pokud si předkupník doporučenou zásilku s nabídkou v úložní době nepřevezme na poště nebo je na dané adrese neznámý a pošta s touto informací vrátí zásilku zpět prodávajícímu?

31.01.2022|Kategorie: |

Občanský zákoník upravuje v § 573 tzv. domněnku doby dojití poštou (držitelem poštovní licence) doručované zásilky, na jejímž základě se má za to, že: zásilka doručovaná v ČR, došla příjemci 3. pracov [...]

Jakými dokumenty je nutno prokazovat doručení nabídky předkupníkovi poštou?
Postačuje podací lístek nebo je nutné potvrzení o dodání?
Jak prokázat doručení, pokud předkupník tvrdí, že mu sice zásilka došla, ale neobsahovala buď řádnou nabídku nebo neobsahovala nabídku vůbec?

31.01.2022|Kategorie: |

Toto je otázka dokazování v případě, že by předkupník doručení nabídky zpochybňoval před soudem. V případě soudního sporu zpravidla postačuje, když ten kdo tvrdí, že něco doručil, tomto případě prodáv [...]

Jsem vlastníkem pozemků na nichž je zahrádkářská kolonie, jejichž nájemci mají na mých pozemcích také zahradní chatky, postavené v 60 letech minulého století.

Jedna majitelka chatky mi zaslala nabídku předkupního práva, a to kupní smlouvu uzavřenou se zájemcem o koupi chatky. Jelikož mi kupní cena chatky nepřipadala vysoká, odpověděl jsem, že tuto nabídku akceptuji. Tři dny na to, mi majitelka chatky napsala, že nabídka již není v platnosti, jelikož chatku právě oné zájemkyni darovala. Od doručení nabídky k předkupního práva nyní již uplynuly více než 3 měsíce.

Cítím se tímto jednáním majitelky chatky poškozen a stále mám zájem chatku za původně nabízenou cenu odkoupit.

Došlo k porušení mého předkupního práva?

Jaké mám jiné možnosti?

31.01.2022|Kategorie: |

Odpověď zahrnuje stručné právní stanovisko k dané problematice a citace i vlastní právní věty AK z aktuální a použitelné judikatury: Odpovědi na otázky Pokud jste vlastníkovi chatu na nabídku koupě od [...]

Jsem vlastníkem pozemků na kterých mají různí lidé rekreační chaty, postavené v 60 letech minulého století.

Jedna spolumajitelka chaty její i. d. 1/2 spoluvlastnického podílu na jiného vlastníka. Zjistil jsem, že převod byl uskutečněn za příznivou cenu, za kterou bych měl zájem jej odkoupit.

Došlo tímto k porušení mého předkupního práva?

31.01.2022|Kategorie: |

Ze znění otázky vyplývá, že by po odkoupení podílu na chatě o velikosti 1/2 nedošlo ke sjednocení vlastnictví chaty a pozemku na němž chata stojí. Nadále by trval stav odlišného vlastnictví pozemku (v [...]

Jako podnikatel (OSVČ) mám v nájmu od města plochu k umístění prodejního stánku na dobu neurčitou. Město mi dalo výpověď nájmu. Chci podat námitky proti výpovědi a následně i žalobu na její neplatnost.

Jaká je lhůta k podání námitek a k podání žaloby?

Co když mi pronajímatel v po podání námitek zašle dopis, že s námitkami nesouhlasí a trvá na skončení ve výpovědní lhůtě?

Co když zašlu námitky datovou schránkou a město se do datové schránky nepřihlásí, budou námitky řádně doručené?

31.01.2022|Kategorie: |

Ke lhůtě pro podání námitek a výpovědi Lhůta k podání námitek proti výpovědi je 1 měsíc. Pronajímatel má potom možnost do 1 měsíce vzít výpověď zpět. Pokud tak neučiní má nájemce možnost podat žalobu [...]

Jsem ustanoven vedoucím odštěpného závodu a již jsem zaslal společnosti doporučeně dopis, že s této funkce odstupuji. Dopis její zástupce převzal a nijak nereagovali.

Můj dotaz zní, jestli jsem nadále platně v této funkci nebo již ke dni, kdy jsem avizoval odstoupení zanikla.

Společnost nekomunikuje. Jak bych měl dále postupovat?

31.01.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 14.05.2019. Na základě Vašeho dotazu předpokládáme, že jste vedoucím odštěpného závodu obchodní společnosti, který je zapsán v obcho [...]

Na pozemku, který byl vrácen v restituci, byla před rokem 1989 postavena chata. Do dnešního dne nebyla mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem chaty uzavřena nájemní smlouva (pozemek pod chatou je restituenta, stavba na něm patří majiteli chaty).

Dotaz zní, zda majitel pozemku může požadovat odstranění stavby, když nájemní smlouva neexistuje nebo zda majitel pozemku může tento zastavěný pozemek prodat třetí osobě.

31.01.2022|Kategorie: |

Jelikož vlastník chaty není vlastníkem pozemku na němž stavba chaty (dále jen "chata") stojí nemůže jej prodat. Prodat pozemek pod chatou může jen jeho majitel, kterým je v případě tohoto dotazu shora [...]

Jsem majitel pozemků, bývalé JZD, kde jsem majitel, ale v části pozemku byl prasečák. Tento objekt je dnes torzo, v podstatě zbytky obvodových stěn cca 1m výšky a zbytky podlah, plus je zatížen domovním odpadem, co tam za léta lidi navezli. Majiteli tohoto torza je cca 17 lidí, ale jak jsem uvedl, tak i pozemek pod touto bývalou stavbou je v mém vlastnictví. Chci všechny pozemky prodat, ale u této části mají předkupní právo majitelé torza. Jak nejlépe postupovat, aby mi prodej nezhatil někdo, kdo má předkupní právo na tuto malou část pozemku.

31.01.2022|Kategorie: |

Z Vašeho dotazu vyplývá, že spoluvlastníci torza stavby prasečáku (dále jen "stavba") jsou odlišní od vlastníka pozemku, kterým jste Vy. V tomto případě mají spoluvlastníci stavby předkupní právo k po [...]

Název