Znění otázky (otázek):

V rámci neformální komunikace s ambasádou ČR mi bylo sděleno, že manželovi by mohlo být vízum vydáno zejména pokud předložím např. doklady potvrzující, že žiji s manželem na jeho společné adrese v cizině, že máme s manželem společný bankovní účet apod.

Naposledy jsem během svátků pobývala s manželem v jeho státě 2 týdny a žádné takové doklady, které zmiňovala ambasáda nemohu zajistit.

Jaké mám v dané situaci jiné možnosti, aby můj manžel mohl za mnou přicestovat do ČR?

Pokud zajistím některé další doklady, jaký to bude mít vliv na podanou správní žalobu?

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle právního stavu ke dni 31.03.2022:

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 17.01.2021. Odpověď také zahrnuje stručné právní stanovisko k dané problematice a stanovisko judikatury Ústavního soudu (se stručným komentářem AK):

Tato stránka je dostupná jen klientům s platným předplatným.

Kategorie: Cizinci