Znění otázky (otázek):

Mám stále platné povolení k dlouhodobému pobytu a právě jsem obdržel rozhodnutí o správním vyhoštění.

Pokud nepodám proti rozhodnutí o správním vyhoštění odvolání, mohu v ČR stále pobývat na povolení k dlouhodobému pobytu?

Obdobná otázka potom vyvstává v situaci, kdy cizinec pobývá na území ČR v rámci tzv. fikce pobytu, např. po podání žádosti o prodloužení doby platnosti dlouhodobého pobytu a v této době je mu vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění.

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle právního stavu ke dni 31.03.2022:

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 15.05.2022 (odpověď obsahuje judikaturu):

Tato stránka je dostupná jen klientům s platným předplatným.

Kategorie: Cizinci