Znění otázky (otázek):

Jsem vdaná v ČR za občana ze třetího státu. Dříve jsme neúspěšně žádali o krátkodobé vízum za účelem návštěvy sestry mého manžela a její dcery. Předchozí žádost byla ZÚ ČR zamítnuta z důvodu, že jsme neprokázali účel a podmínky cesty příbuzných do ČR. Odvolání proti zamítnutí žádostí bylo také neúspěšné. Dozvěděla jsem se, že úspěšnosti žádosti je nutno zpracovat zvací dopis. U předchozí žádosti bylo doloženo pozvání na úředním formuláři a ověřené cizineckou policií, pokrývající všechny finanční náklady spojené s cestou. Ubytování žadatelů bylo zajištěno u nás doma, v našem domě.

Otázka zní, zda vaše AK může připravit zvací dopis a co dalšího byste případně doporučili?

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle právního stavu ke dni 31.03.2022:

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 15.05.2021:

Tato stránka je dostupná jen klientům s platným předplatným.

Kategorie: Cizinci