Znění otázky (otázek):

Je to už přes 2 měsíce co byla podána správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o zamítnutí odvolání ve věci neudělení krátkodobého víza mému manželovi, k možnosti jeho příjezdu do ČR, za účelem rodinným.

Jaké mám nyní možnosti k urychlení soudního řízení?

Jaké mám možnosti v budoucnu, pokud bude docházet k průtahům v soudním řízení?

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle právního stavu ke dni 31.03.2022:

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 17.01.2021. Odpověď také zahrnuje stručné právní stanovisko k dané problematice a stanovisko judikatury Ústavního soudu (se stručným komentářem AK):

Tato stránka je dostupná jen klientům s platným předplatným.

Kategorie: Cizinci