Znění otázky (otázek):

Jako občanka Ukrajiny jsem držitelkou dočasné ochrany v ČR. Na Facebooku jsem našla nabídku ubytování v jednom pokoji v bytě, kdy jsem měla být v tomto pokoji ubytovaná s mými dvěma dětmi, tj. 3 osoby. Přijela jsem do bytu a ústně jsem se dohodla s pronajímatelkou, že si pokoj pronajmeme za částku 10.000 Kč za 1 postel. Tj. 1 postel pro mě a moji nezletilou dceru (synovi je 18 let, našel si vlastní ubytování). Pronajímatelka do našeho pokoje umístila další osoby, takže je nás na pokoji celkem 4 osoby na třech postelích. Pronajímatelka není vlastníkem bytu, ale má jej pronajat od vlastníka, aby jej mohla dále pronajímat cizincům. Pronajímatelka nám zakazuje používat koupelnu a nechá nás jen přespat. Pronajímatelka nám zakazuje kdekoli uvádět, kde bydlíme a odmítá nám vystavit potvrzení pro účely ohlášení adresy pobytu MV. Neznám pravé jméno pronajímatelky a nemám ani žádný doklad o tomto ubytování. Tyto podmínky považuji za otřesné a hledám si jiné ubytování. Vše je ale příliš drahé. Pracuji krátkodobě na dohodu pro různé zaměstnavatele, ale nevydělám tolik, abych si mohla s mojí nezletilou dcerou pořídit lepší bydlení.

Moje otázka zda není postup mé pronajímatelky protiprávní a pokud ano, co lze proti tomu udělat?

Další otázka je, zda je možné získat důstojnější ubytování, když si nemohu dovolit platit nájemné za běžný byt inzerovaný na realitních serverech?

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle právního stavu ke dni 31.03.2022:

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 20.05.2022

K protiprávnosti jednání osoby zajišťující ubytování

Ano, postup osoby, která vám předala do užívání předmětný pokoj (místnost) v bytě je jednoznačně protiprávní, a to z následujících důvodů:

Protiprávnost z hlediska zákona o pobytu cizinců

Osoba, která za úplatu poskytne ubytování více než 5 cizincům, je podle zákona o pobytu cizinců již tzv. “ubytovatelem”. Ze širokého výčtu ubytovatele cizinců lze s tomuto dotazu zmínit zejména následující zákonné povinnosti:

 • zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování poskytovaného ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu nebo kraji. Srovnání úrovně ubytování se provádí zejména posouzením přiměřenosti počtu ubytovaných osob s přihlédnutím k zajištěným hygienickým podmínkám a k podlahové ploše místnosti pro ubytování, která musí činit nejméně:
  • 8 m2, je-li ubytována jedna osoba;
  • 12,6 m2, jsou-li ubytovány dvě osoby; na každou další ubytovanou osobu se k podlahové ploše připočítává 5 m2.
   • Jelikož v dotazu nejsou uvedeny rozměry pronajaté místnosti, nelze jednoznačně posoudit, zda tyto minimální zákonné limity byly porušeny.
 • cizinci na požádání vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování.
  • Jelikož vám ubytovatelka odmítla vystavit potvrzení o ubytování a dokonce vám zakazuje zmiňovat, že na předmětné adrese bydlíte, porušuje zákonnou povinnost ubytovatele podle zákona po pobytu cizinců.
 • zajistit aby výše úplaty za ubytování nebyla nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní ubytování.
  • Z vašeho dotazu se dá dovozovat, že se ubytovatelka mohla dopustit porušení i této zákonné povinnosti, jelikož výše hrazené úplaty se na první pohled jeví jako nepřiměřená kvalitě ubytování.

Porušení, byť jediné výše uvedené zákonné povinnosti je přestupkem podle zákona o pobytu cizinců, za který hrozí ubytovateli pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Možné porušení dalších právních předpisů

Nelze vyloučit, že ubytovatelka se výše uvedeným jednáním mohla dopustit i porušení jiných zákonů, například nedovoleným podnikáním, neplacením daní, porušení stavebních a hygienických předpisů apod.

K otázce co lze proti jednání ubytovatelky udělat

Pokud hodláte proti jednání zmíněné ubytovatelky něco udělat, aby např. v jejím jednání dále nepokračovala, bylo by možné její jednání oznámit OAMP MV, které v předmětném objektu může iniciovat pobytovou kontrolu prostřednictvím OCP a případně s ní zahájit správní řízení o spáchaném přestupku a uložit jí výše zmíněnou pokutu.

Upozornění na možné nepříznivé právní následky chování ubytovatelky, které mohou vzniknout na vaší straně

Cizinec je podle zákona o pobytu cizinců povinen OAMP MV ohlásit adresu jeho pobytu na území ČR a následně i její změnu. Cizinec, který tuto povinnost nesplní, rovněž porušuje zákona o pobytu cizinců. Zákon sice za toto porušení nestanovuje cizinci pokutu, ale přesto jde o porušení zákona, včetně dalších problémů při podání žádosti o příspěvek na bydlení nebo jiných sociálních dávek.

K otázce jak si zajistit důstojnější ubytování, když na úhradu standardního nájemného běžného bytu nepostačuje vaše mzda

Cizinec s dočasnou ochranou, který nemá možnost si zajistit bydlení, má právo na poskytnutí ubytování v pobytových zařízení pro cizince. Tyto pobytová zařízení jsou ale mimo větší města, tudíž by zde byl problém najít zaměstnání, když i kvalita samotného ubytování není vysoká a ve vašem případě by zřejmě šlo jen o nouzové řešení.

Další možností je získat bezplatné ubytování u subjektů poskytujících ubytování pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Zřejmě nejspolehlivější informace by měly být k dispozici v Krajském asistenční centrum pomoci KACPU. Dále lze vyzkoušet kontaktovat neziskovou organizace Člověk v tísni, která má na webových stránkách sekci pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny a možnost i telefonického hovoru s pracovníkem v Ukrajinštině.

Další možností je podání žádosti o příspěvek na bydlení. V tomto případě by vám stát přispíval na úhradu nájemného. Příslušnému úřadu je potom nutné pravidelně dokládat výši úhrad nájemného a poplatků za služby a prokazovat, že potřeba výplaty příspěvků na bydlení stále trvá. Více informací lze získat na příslušné stránce úřadu práce.

K řešení této situace lze také přispět vyhledáním odpovídajícího zaměstnání u solidního zaměstnavatele a slušnou mzdou za vykonanou práci. V tomto směru lze doporučit se obrátit zejména na úřad práce. Na úřadu práce můžete požádat o zavedení do evidence zájemců o zaměstnání. Úřad práce vám dále pomůže:

 • s hledáním zaměstnání;
 • se zařazením do kurzů českého jazyka;
 • s rekvalifikací na profesi, po které je poptávka u zaměstnavatelů.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách úřadu práce. Upozorňujeme, že Úřad práce zpravidla vyžaduje zabezpečenou elektronickou komunikaci, což může být pro cizince často – a hlavně zpočátku – neproveditelné, pro může být nutné zpočátku úřad práce navštívit osobně.

Kategorie: Cizinci