Znění otázky (otázek):

Na pozemku, který byl vrácen v restituci, byla před rokem 1989 postavena chata. Do dnešního dne nebyla mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem chaty uzavřena nájemní smlouva (pozemek pod chatou je restituenta, stavba na něm patří majiteli chaty).

Dotaz zní, zda majitel pozemku může požadovat odstranění stavby, když nájemní smlouva neexistuje nebo zda majitel pozemku může tento zastavěný pozemek prodat třetí osobě.

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle právního stavu ke dni 31.01.2022:

Tato stránka je dostupná jen klientům s platným předplatným.

Kategorie: Všeobecné