Znění otázky (otázek):

Bylo mi vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění.

Pokud podám proti němu odvolání, mohu dále pobývat na území ČR? Co když bude podané odvolání zamítnuto a já podám správní žalobu, mohu dále na území ČR pobývat?

Co když bude správní žaloba zamítnuta a já podám kasační stížnost, mohu stále na území ČR pobývat?

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle právního stavu ke dni 31.03.2022:

Odvolání proti rozhodnutí o správním vyhoštění má ze zákona odkladný účinek, tudíž cizinec může během odvolacího řízení na území ČR pobývat. Rovněž i žaloba proti zamítavému rozhodnutí odvolacího správního orgánu o správním vyhoštění, má ze zákona odkladný účinek, tudíž cizinec může na území ČR pobývat po dobu řízení do doby vydání rozhodnutí o správní žalobě.

K problematice kasační stížnosti viz níže v prémiové části této FAQ, včetně podrobné argumentace a odkazů na aktuální judikaturu (odpověď je dle právního stavu ke dni 15.05.2022):

Tato stránka je dostupná jen klientům s platným předplatným.

Kategorie: Cizinci