Znění otázky (otázek):

Jako podnikatel (OSVČ) mám v nájmu od města plochu k umístění prodejního stánku na dobu neurčitou. Město mi dalo výpověď nájmu. Chci podat námitky proti výpovědi a následně i žalobu na její neplatnost.

Jaká je lhůta k podání námitek a k podání žaloby?

Co když mi pronajímatel v po podání námitek zašle dopis, že s námitkami nesouhlasí a trvá na skončení ve výpovědní lhůtě?

Co když zašlu námitky datovou schránkou a město se do datové schránky nepřihlásí, budou námitky řádně doručené?

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle právního stavu ke dni 31.01.2022:

Tato stránka je dostupná jen klientům s platným předplatným.

Kategorie: Všeobecné