Často kladené otázky (FAQ)

Rychlý právní dotaz

Jako občanka Ukrajiny jsem držitelkou dočasné ochrany v ČR. Na Facebooku jsem našla nabídku ubytování v jednom pokoji v bytě, kdy jsem měla být v tomto pokoji ubytovaná s mými dvěma dětmi, tj. 3 osoby. Přijela jsem do bytu a ústně jsem se dohodla s pronajímatelkou, že si pokoj pronajmeme za částku 10.000 Kč za 1 postel. Tj. 1 postel pro mě a moji nezletilou dceru (synovi je 18 let, našel si vlastní ubytování). Pronajímatelka do našeho pokoje umístila další osoby, takže je nás na pokoji celkem 4 osoby na třech postelích. Pronajímatelka není vlastníkem bytu, ale má jej pronajat od vlastníka, aby jej mohla dále pronajímat cizincům. Pronajímatelka nám zakazuje používat koupelnu a nechá nás jen přespat. Pronajímatelka nám zakazuje kdekoli uvádět, kde bydlíme a odmítá nám vystavit potvrzení pro účely ohlášení adresy pobytu MV. Neznám pravé jméno pronajímatelky a nemám ani žádný doklad o tomto ubytování. Tyto podmínky považuji za otřesné a hledám si jiné ubytování. Vše je ale příliš drahé. Pracuji krátkodobě na dohodu pro různé zaměstnavatele, ale nevydělám tolik, abych si mohla s mojí nezletilou dcerou pořídit lepší bydlení.

Moje otázka zda není postup mé pronajímatelky protiprávní a pokud ano, co lze proti tomu udělat?

Další otázka je, zda je možné získat důstojnější ubytování, když si nemohu dovolit platit nájemné za běžný byt inzerovaný na realitních serverech?

20.05.2022|Kategorie: , |

K protiprávnosti jednání osoby zajišťující ubytování Ano, postup osoby, která vám předala do užívání [...]

Jsem občanka 3. státu a mám trvalý pobyt v ČR. Žiji s přítelem v ČR a máme společné dítě. Chtěli bychom se s manželem přestěhovat do Německa.

Otázka zní, co musím v této situaci z hlediska mého pobytového povolení provést k úspěšnému přestěhování?

20.05.2022|Kategorie: , |

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 20.05.2022: Žádost o dlouhodobý pobyt dlouhodobě [...]

Podal jsem žádost o zaměstnaneckou kartu (dlouhodobý pobyt) na konzulátu ČR v zahraničí, jelikož jsem ji nemohl podat na OAMP MV v ČR. Po podání žádosti jsem v ČR pobýval v rámci bezvízového styku a bylo mi vydáno správní vyhoštění pro překročení povolené doby pobytu bez víza. Nyní zvažuji, že proti rozhodnutí o správním vyhoštění podám odvolání.

Pokud mi bude vydána zaměstnanecká karta (povolen dlouhodobý pobyt), mohu pobývat v ČR i když budu mít stále platné správní vyhoštění?

Bude OAMP MV posuzovat moji žádost o zaměstnaneckou kartu bez ohledu na vydané správní vyhoštění?

15.05.2022|Kategorie: , |

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 15.05.2022: Tzn. MV může řízení o žádosti o zamě [...]

Obdržel jsem rozhodnutí o správním vyhoštění a hodlám proti němu podat odvolání. Chci ale z území ČR vycestovat v době uvedené ve správním rozhodnutí.

Jaký bude mít vliv mé odvolání na délku mého vyhoštění, kdy mi nebude umožněn vstup na území členských států EU?

15.05.2022|Kategorie: , |

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 15.05.2022 (odpověď obsahuje judikaturu): Do běh [...]

Mám podanou žádost o zaměstnaneckou kartu (dlouhodobý pobyt, dlouhodobé vízum) a právě mi bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění.

Když bude mé žádosti o zaměstnaneckou kartu vyhověno, nemusím respektovat rozhodnutí o správním vyhoštění?

15.05.2022|Kategorie: , |

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 15.05.2022 (odpověď obsahuje judikaturu): Minist [...]

Mám stále platné povolení k dlouhodobému pobytu a právě jsem obdržel rozhodnutí o správním vyhoštění.

Pokud nepodám proti rozhodnutí o správním vyhoštění odvolání, mohu v ČR stále pobývat na povolení k dlouhodobému pobytu?

Obdobná otázka potom vyvstává v situaci, kdy cizinec pobývá na území ČR v rámci tzv. fikce pobytu, např. po podání žádosti o prodloužení doby platnosti dlouhodobého pobytu a v této době je mu vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění.

15.05.2022|Kategorie: , |

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 15.05.2022 (odpověď obsahuje judikaturu): Ze zák [...]

Bylo mi vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění.

Pokud podám proti němu odvolání, mohu dále pobývat na území ČR? Co když bude podané odvolání zamítnuto a já podám správní žalobu, mohu dále na území ČR pobývat?

Co když bude správní žaloba zamítnuta a já podám kasační stížnost, mohu stále na území ČR pobývat?

15.05.2022|Kategorie: , |

Odvolání proti rozhodnutí o správním vyhoštění má ze zákona odkladný účinek, tudíž cizinec může běhe [...]

Jsem vdaná v ČR za občana ze třetího státu. Dříve jsme neúspěšně žádali o krátkodobé vízum za účelem návštěvy sestry mého manžela a její dcery. Předchozí žádost byla ZÚ ČR zamítnuta z důvodu, že jsme neprokázali účel a podmínky cesty příbuzných do ČR. Odvolání proti zamítnutí žádostí bylo také neúspěšné. Dozvěděla jsem se, že úspěšnosti žádosti je nutno zpracovat zvací dopis. U předchozí žádosti bylo doloženo pozvání na úředním formuláři a ověřené cizineckou policií, pokrývající všechny finanční náklady spojené s cestou. Ubytování žadatelů bylo zajištěno u nás doma, v našem domě.

Otázka zní, zda vaše AK může připravit zvací dopis a co dalšího byste případně doporučili?

15.05.2022|Kategorie: , |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 15.05.2021: Obecně ke zvacímu do [...]

Mám manžela občana EU, já sama jsem občankou třetího státu. Máme s manželem nezletilého syna, který je občanem EU. Chtěla bych požádat o občanství ČR pro mě a pro syna.

Je pro nás lepší podat společnou žádost se synem nebo podat obě žádosti samostatně?

03.05.2022|Kategorie: , , |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 03.05.2022. Odpovědi na otázky Ú [...]

Jsem cizinka ze třetího státu (Rusko, Izrael apod.), můj partner (druh) je občan ČR. S partnerem bydlíme v bytě v Praze. Vlastníkem bytu je moje matka (nebo rodiče apod.). Chci požádat o přechodný pobyt za účelem soužití s mým partnerem (druhem).

Otázka je, zda může vaše AK vypracovat o dokument poskytnutí ubytování mému partnerovi mojí matkou (mými rodiči), k ověřenému podpisu v cizině nebo jiný vhodný dokument pro tuto situaci?

02.05.2022|Kategorie: , |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 02.05.2022. Odpověď na otázky Pr [...]

Jsem vlastníkem pozemků na nichž je zahrádkářská kolonie, jejichž nájemci mají na mých pozemcích také zahradní chatky, postavené v 60 letech minulého století.

Jedna majitelka chatky mi zaslala nabídku předkupního práva, a to kupní smlouvu uzavřenou se zájemcem o koupi chatky. Jelikož mi kupní cena chatky nepřipadala vysoká, odpověděl jsem, že tuto nabídku akceptuji. Tři dny na to, mi majitelka chatky napsala, že nabídka již není v platnosti, jelikož chatku právě oné zájemkyni darovala. Od doručení nabídky k předkupního práva nyní již uplynuly více než 3 měsíce.

Cítím se tímto jednáním majitelky chatky poškozen a stále mám zájem chatku za původně nabízenou cenu odkoupit.

Došlo k porušení mého předkupního práva?

Jaké mám jiné možnosti?

20.04.2022|Kategorie: , |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 26.12.2021. Odpověď zahrnuje str [...]

Jsem držitelem trvalého pobytu v ČR. Mé nezletilé děti již dříve požádali o trvalý pobyt na sloučení rodiny se mnou. Celá rodina jsme občané Ukrajiny. Jejich žádost byla již dříve zamítnuta a v současné době probíhá řízení o správní žalobě. Správní žalobě byl přiznán odkladný účinek.

Mohou mé nezletilé děti za dané situace žádat o udělení dočasné ochrany z důvodu války na Ukrajině?

Pokud ano, jak při podání žádosti postupovat?

20.04.2022|Kategorie: , |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 20.04.2022. K otázce, zda děti m [...]

Co znamená doba uvedená v rozhodnutí o správním vyhoštění, po kterou mi nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie?

Co mi hrozí, když v době správního vyhoštění (tj. v době, kdy mi nelze umožnit vstup na území států EU), vstoupím na území některého členského státu?

Co mi hrozí, když v době správního vyhoštění vstoupím na území ČR?

Co mi hrozí, když v době uvedené ve správním vyhoštění neopustím území ČR?

01.04.2022|Kategorie: , |

Odpověď na tuto otázku se připravuje. Zkontrolujte tuto stránku prosím později. [...]

Moje družka je občankou 3. státu (např. Mexiko, USA, Kanada apod.). Já sám jsem občanem ČR. Družka se mnou aktuálně pobývá v ČR v rámci bezvízového styku, který ji umožňuje setrvat na území po dobu 90 dnů. Může moje družka, na základě našeho nesezdaného soužití v ČR, podat žádost o přechodný pobyt, během tohoto pobytu v rámci bezvízového styku?

30.03.2022|Kategorie: , |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 31.03.2022. Odpověď na otázky Po [...]

Mám dotaz ohledně podpisů smlouvy o darování podpory formou bezplatného ubytování (nebo nájemní smlouvy).
Je potřeba, aby byly podpisy všech stran ověřené?
Jak je tomu u ostatních vzorů ke stažení u tohoto právního návodu?

28.03.2022|Kategorie: , |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 28.03.2022. Odpověď na otázky K [...]

V rámci neformální komunikace s ambasádou ČR mi bylo sděleno, že manželovi by mohlo být vízum vydáno zejména pokud předložím např. doklady potvrzující, že žiji s manželem na jeho společné adrese v cizině, že máme s manželem společný bankovní účet apod.

Naposledy jsem během svátků pobývala s manželem v jeho státě 2 týdny a žádné takové doklady, které zmiňovala ambasáda nemohu zajistit.

Jaké mám v dané situaci jiné možnosti, aby můj manžel mohl za mnou přicestovat do ČR?

Pokud zajistím některé další doklady, jaký to bude mít vliv na podanou správní žalobu?

18.01.2022|Kategorie: , |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 17.01.2021. Odpověď také zahrnuj [...]

Je to už přes 2 měsíce co byla podána správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o zamítnutí odvolání ve věci neudělení krátkodobého víza mému manželovi, k možnosti jeho příjezdu do ČR, za účelem rodinným.

Jaké mám nyní možnosti k urychlení soudního řízení?

Jaké mám možnosti v budoucnu, pokud bude docházet k průtahům v soudním řízení?

17.01.2022|Kategorie: , |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 17.01.2021. Odpověď také zahrnuj [...]

Mám státní občanství 3. státu (Egypt). Moje manželka má české státní občanství. Žijeme spolu v České republice. Mám trvalý pobyt v ČR a celková doba mého pobytu v ČR je 4 roky.

Dozvěděl jsem se, že existuje možnost získat české občanství i méně než po 5 letech pobytu, když moje manželka je Češka.

Mohu za této situace podat žádost o udělení státního občanství ČR?

Jaké jsou šanci na úspěch takové žádosti?

Co jiné je možné v této situaci doporučit?

10.01.2022|Kategorie: , , |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 10.01.2021. Odpověď také zahrnuj [...]

Jsem vlastníkem pozemků na nichž je zahrádkářská kolonie, jejichž nájemci mají na mých pozemcích také zahradní chatky, postavené v 60 letech minulého století.

Jedna majitelka chatky mi zaslala nabídku předkupního práva, a to kupní smlouvu uzavřenou se zájemcem o koupi chatky. Jelikož mi kupní cena chatky nepřipadala vysoká, odpověděl jsem, že tuto nabídku akceptuji. Tři dny na to, mi majitelka chatky napsala, že nabídka již není v platnosti, jelikož chatku právě oné zájemkyni darovala. Od doručení nabídky k předkupního práva nyní již uplynuly více než 3 měsíce.

Cítím se tímto jednáním majitelky chatky poškozen a stále mám zájem chatku za původně nabízenou cenu odkoupit.

Došlo k porušení mého předkupního práva?

Jaké mám jiné možnosti?

26.12.2021|Kategorie: , |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 26.12.2021. Odpověď zahrnuje str [...]

Jsem vlastníkem pozemků na kterých mají různí lidé rekreační chaty, postavené v 60 letech minulého století.

Jedna spolumajitelka chaty její i. d. 1/2 spoluvlastnického podílu na jiného vlastníka. Zjistil jsem, že převod byl uskutečněn za příznivou cenu, za kterou bych měl zájem jej odkoupit.

Došlo tímto k porušení mého předkupního práva?

16.12.2021|Kategorie: , |

Ze znění otázky vyplývá, že by po odkoupení podílu na chatě o velikosti 1/2 nedošlo ke sjednocení vl [...]

Jakými dokumenty je nutno prokazovat doručení nabídky předkupníkovi poštou?
Postačuje podací lístek nebo je nutné potvrzení o dodání?
Jak prokázat doručení, pokud předkupník tvrdí, že mu sice zásilka došla, ale neobsahovala buď řádnou nabídku nebo neobsahovala nabídku vůbec?

14.12.2021|Kategorie: , |

Toto je otázka dokazování v případě, že by předkupník doručení nabídky zpochybňoval před soudem. V p [...]

Jak prokazovat doručení nabídky předkupníkovi, pokud si předkupník doporučenou zásilku s nabídkou v úložní době nepřevezme na poště nebo je na dané adrese neznámý a pošta s touto informací vrátí zásilku zpět prodávajícímu?

14.12.2021|Kategorie: , |

Občanský zákoník upravuje v § 573 tzv. domněnku doby dojití poštou (držitelem poštovní licence) doru [...]

Název