FAQs

Odpovědi a právní stanoviska k dotazům v rámci rámci trestního práva a některých dalších souvisejících právních oblastí.

ZADAT RYCHLÝ DOTAZ V TRESTNÍM PRÁVU

Chceme s manželkou žádat o státní občanství. Manželka má hodně špatný zrak, pro čtení potřebuje lupu. Má problém se s touto vadou zraku připravit na zkoušku z českého jazyka a reálií. Nemá ale přiznanou invaliditu. Bylo by možné zkoušku prominout?

01.05.2022|Kategorie: |

Toto je velice sporný případ. Dle našeho názoru zde je šance na prominutí povinnosti složit zkoušku z českého jazyka a českých reálií. Jak konkrétně je tato šance vysoká nemůžeme přesně uvést. Uvedeme [...]

Mám manžela občana EU, já sama jsem občankou třetího státu. Máme s manželem nezletilého syna, který je občanem EU. Chtěla bych požádat o občanství ČR pro mě a pro syna.

Je pro nás lepší podat společnou žádost se synem nebo podat obě žádosti samostatně?

30.04.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 03.05.2022. Odpovědi na otázky Úplně jednoznačně nelze doporučit ani jedno. Pokud během řízení dospěje MV k závěru, že některá osoba [...]

Mám státní občanství 3. státu (Egypt). Moje manželka má české státní občanství. Žijeme spolu v České republice. Mám trvalý pobyt v ČR a celková doba mého pobytu v ČR je 4 roky.

Dozvěděl jsem se, že existuje možnost získat české občanství i méně než po 5 letech pobytu, když moje manželka je Češka.

Mohu za této situace podat žádost o udělení státního občanství ČR?

Jaké jsou šanci na úspěch takové žádosti?

Co jiné je možné v této situaci doporučit?

30.04.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 10.01.2021. Odpověď také zahrnuje stručné právní stanovisko k dané problematice: Odpovědi na otázky Odpovědi na první dvě otázky Pod [...]

Manželka dostala přechodný pobyt na 5 let. Slyšel jsem, že 3 letech může žádat o občanství. Ale máme problém protože předtím neměla žádnou oficiální práci v České republice. Aktuálně máme spolu 9 měsíčního syna a v červenci čekáme druhé dítě. Doteď měla placené komerční pojištění. Ale z důvodu výše mých příjmů, naši celkové finanční situace, bylo pojištění placeno mou rodinou. Nadále ale není možné jakýmkoliv způsobem platit nebo jinak zabezpečit moji manželku a nenarozeného syna komerčně placeným pojištěním. A i když ji bylo přiděleno rodné číslo, tak nám bylo řečeno že není oficiálně pojistitelná z důvodu že nemá občanství a nebo nemá pracovní smlouvu. Pracovní smlouvu nemůže řešit protože se stará o syna a navíc se nám za 3 měsíce narodí další syn. Jednali jsme s pojišťovnou, a podle jejich vyjádření je jediná cesta aby měla uděleno státní občanství České republiky.

30.04.2022|Kategorie: |

Po 2 letech pobytu na území ČR (a pokud Vaše manželství trvá minimálně 1 rok), může Vaše paní manželka žádat o trvalý pobyt. Po získání trvalého pobytu bude Vaše manželka ze zákona automaticky účastna [...]

Moje manželka dostala před dvěma lety se mnou přechodný pobyt jako s občanem ČR. Předtím pobývala v ČR 5 let na dlouhodobý pobyt. Pochází z Dombasu. Kdy může žádat o státní občanství ČR?

30.04.2022|Kategorie: |

Pokud v dotazu doplňujete, že matky pochází z části Ukrajiny Dombass, mělo by to pro účely žádosti o státní občanství ČR význam jen pokud by Vaše matka získala v ČR azyl, což z Vašeho dotazu nevyplývá [...]

Jsem ženatý přes 12 let, nikdy jsme neměli v rodině problémy až teď se manželka, já a moje matka jsme se dostali do křížku ze zákonem. Dostali jsme všichni tři podmínku od trestního soudu na 3 roky. Moje žena pochází ze SR, má v ČR trvalý pobyt od r. 2007, předtím měla tady přechodný pobyt, je trvale zaměstnaná na HPP, dobu neurčitou.

Byla by žádost mé ženy o udělení českého státního občanství zamítnuta z důvodu trestního odsouzení?

30.04.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 04.12.2021 Znění odpovědi na otázku (otázky): Předpokládáme, že se jedná o trestní odsouzení českým soudem. Pokud se jedná o podmíně [...]

Jsem v ČR už 20 let a chtěla bych požádat o uděleni českého občanství. Mám ale složitou životní situaci. V neúspěšném podnikáni sem se zadlužila a vyhlásila osobní bankrot, který byl schválený a řádně splácím jeden rok. Zbývá mi splácet ještě 4 roky. Vážně jsem onemocněla a dostala plný invalidní důchod. Nyní se připravuji na zkoušky z českého jazyka a českých reálií.

Mám šanci získat české občanství?

Byla by možná nějaká sleva na invaliditu při platbě za zkoušky?

30.04.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 04.12.2021 Znění odpovědi na otázku (otázky): Je otázkou, komu jste v rámci osobního bankrotu dlužila. Pokud jste v rámci osobního b [...]

Jako cizinec ze 3. státu pobývám 1,5 roku v rámci přechodného pobytu s mojí družkou, občankou ČR. Po 1,5 roce soužití ve vztahu druh družka jsme se rozešli. Současně jsem navázal vztah s jinou ženou, také občankou ČR, se kterou nyní chceme vstoupit do manželství.

Mohu dále pobývat v ČR na přechodný pobyt?

Musím hlásit změnu partnerky OAMP MV?

Mohu po 2 letech pobytu žádat o trvalý pobyt?

31.03.2022|Kategorie: |

Zákon o pobytu cizinců na tyto otázky jednoznačnou odpověď nedává. Nicméně dlouhodobá praxe OAMP MV je taková, že na všechny položené otázky lze odpovědět ano. I po zpřísnění podmínek přechodného a tr [...]

Mám vízum s kódem 36 podnikání – účast v právnické osobě jako jednatel firmy. Na biometrickém průkazu pobytového povolení je, že nemám volný vstup na trh práce, ačkoli mám české vysokoškolské vzdělání.

Mohu vedle toho otevřít OSVČ a mít z toho příjem nebo mohu vykonávat funkci jednatele ve své firmě?

31.03.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 14.06.2022. Odpověď obsahuje právní stanovisko k dané problematice a odkaz na relevantní judikaturu Nejvyššího správního soudu (2 ro [...]

Je tomu 30 dnů, co krajský soud zrušil rozhodnutí MZV o zamítnutí odvolání proti rozhodnutí ZÚ ČR o zamítnutí žádosti o krátkodobého víza mému manželovi za účelem rodinným. Krajský soud věc dále vrátil zpět MZV k dalšímu řízení. Krajský soud v rozsudku neshledal účelovost manželství nebo jiné věci k prověření v dalším řízení.

Jaký má být další postup MZV a jaká je lhůta pro vydání nového rozhodnutí o žádosti?

31.03.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 13.06.2022: Lhůta k vydání rozhodnutí není v tomto případě zákonem stanovena. To znamená, že MZV musí rozhodnout ve lhůtě přiměřené. [...]

Jsem občanka 3. státu a mám trvalý pobyt v ČR. Žiji s přítelem v ČR a máme společné dítě. Chtěli bychom se s manželem přestěhovat do Německa.

Otázka zní, co musím v této situaci z hlediska mého pobytového povolení provést k úspěšnému přestěhování?

31.03.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 20.05.2022: Žádost o dlouhodobý pobyt dlouhodobě pobývajícího rezidenta EU v Německu Jako držitelka trvalého pobytu v ČR a statusu dlouhodobě pobýva [...]

Podal jsem žádost o zaměstnaneckou kartu (dlouhodobý pobyt) na konzulátu ČR v zahraničí, jelikož jsem ji nemohl podat na OAMP MV v ČR. Po podání žádosti jsem v ČR pobýval v rámci bezvízového styku a bylo mi vydáno správní vyhoštění pro překročení povolené doby pobytu bez víza. Nyní zvažuji, že proti rozhodnutí o správním vyhoštění podám odvolání.

Pokud mi bude vydána zaměstnanecká karta (povolen dlouhodobý pobyt), mohu pobývat v ČR i když budu mít stále platné správní vyhoštění?

Bude OAMP MV posuzovat moji žádost o zaměstnaneckou kartu bez ohledu na vydané správní vyhoštění?

31.03.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 15.05.2022: Tzn. MV může řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu (dlouhodobý pobyt) přerušit do doby než rozhodnutí o správním vyhoštění nabude práv [...]

Mohu za vstup na území ČR v době kdy to bylo opatření proti šíření nemoci COVID 19 zakázáno, dostat správní vyhoštění?

Jaké jiné sankce mi v tomto případě hrozí od Cizinecké policie?

31.03.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 15.01.2022 (odpověď obsahuje judikaturu): Pokud se cizinec nedopustí nelegálního pobytu, závažného narušení veřejného pořádku na území ČR nebo jinéh [...]

Obdržel jsem rozhodnutí o správním vyhoštění a hodlám proti němu podat odvolání. Chci ale z území ČR vycestovat v době uvedené ve správním rozhodnutí.

Jaký bude mít vliv mé odvolání na délku mého vyhoštění, kdy mi nebude umožněn vstup na území členských států EU?

31.03.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 15.05.2022 (odpověď obsahuje judikaturu): Do běhu doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území EU, se nezapočítává doba, po kterou není rozh [...]

Mám podanou žádost o zaměstnaneckou kartu (dlouhodobý pobyt, dlouhodobé vízum) a právě mi bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění.

Když bude mé žádosti o zaměstnaneckou kartu vyhověno, nemusím respektovat rozhodnutí o správním vyhoštění?

31.03.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 15.05.2022 (odpověď obsahuje judikaturu): Ministerstvo vnitra by v této situaci mělo řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu přerušit do doby nabytí [...]

Mám stále platné povolení k dlouhodobému pobytu a právě jsem obdržel rozhodnutí o správním vyhoštění.

Pokud nepodám proti rozhodnutí o správním vyhoštění odvolání, mohu v ČR stále pobývat na povolení k dlouhodobému pobytu?

Obdobná otázka potom vyvstává v situaci, kdy cizinec pobývá na území ČR v rámci tzv. fikce pobytu, např. po podání žádosti o prodloužení doby platnosti dlouhodobého pobytu a v této době je mu vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění.

31.03.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 15.05.2022 (odpověď obsahuje judikaturu): Ze zákona o pobytu cizinců vyplývá, že nabytím vykonatelnosti rozhodnutí o správním vyhoštění zaniká platn [...]

Bylo mi vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění.

Pokud podám proti němu odvolání, mohu dále pobývat na území ČR? Co když bude podané odvolání zamítnuto a já podám správní žalobu, mohu dále na území ČR pobývat?

Co když bude správní žaloba zamítnuta a já podám kasační stížnost, mohu stále na území ČR pobývat?

31.03.2022|Kategorie: |

Odvolání proti rozhodnutí o správním vyhoštění má ze zákona odkladný účinek, tudíž cizinec může během odvolacího řízení na území ČR pobývat. Rovněž i žaloba proti zamítavému rozhodnutí odvolacího sprá [...]

Jsem vdaná v ČR za občana ze třetího státu. Dříve jsme neúspěšně žádali o krátkodobé vízum za účelem návštěvy sestry mého manžela a její dcery. Předchozí žádost byla ZÚ ČR zamítnuta z důvodu, že jsme neprokázali účel a podmínky cesty příbuzných do ČR. Odvolání proti zamítnutí žádostí bylo také neúspěšné. Dozvěděla jsem se, že úspěšnosti žádosti je nutno zpracovat zvací dopis. U předchozí žádosti bylo doloženo pozvání na úředním formuláři a ověřené cizineckou policií, pokrývající všechny finanční náklady spojené s cestou. Ubytování žadatelů bylo zajištěno u nás doma, v našem domě.

Otázka zní, zda vaše AK může připravit zvací dopis a co dalšího byste případně doporučili?

31.03.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 15.05.2021: Obecně ke zvacímu dopisu a přílohám žádosti prokazujících účel a podmínky cesty žadatele do ČR Pokud předchozí žádost by [...]

Jako občanka Ukrajiny jsem držitelkou dočasné ochrany v ČR. Na Facebooku jsem našla nabídku ubytování v jednom pokoji v bytě, kdy jsem měla být v tomto pokoji ubytovaná s mými dvěma dětmi, tj. 3 osoby. Přijela jsem do bytu a ústně jsem se dohodla s pronajímatelkou, že si pokoj pronajmeme za částku 10.000 Kč za 1 postel. Tj. 1 postel pro mě a moji nezletilou dceru (synovi je 18 let, našel si vlastní ubytování). Pronajímatelka do našeho pokoje umístila další osoby, takže je nás na pokoji celkem 4 osoby na třech postelích. Pronajímatelka není vlastníkem bytu, ale má jej pronajat od vlastníka, aby jej mohla dále pronajímat cizincům. Pronajímatelka nám zakazuje používat koupelnu a nechá nás jen přespat. Pronajímatelka nám zakazuje kdekoli uvádět, kde bydlíme a odmítá nám vystavit potvrzení pro účely ohlášení adresy pobytu MV. Neznám pravé jméno pronajímatelky a nemám ani žádný doklad o tomto ubytování. Tyto podmínky považuji za otřesné a hledám si jiné ubytování. Vše je ale příliš drahé. Pracuji krátkodobě na dohodu pro různé zaměstnavatele, ale nevydělám tolik, abych si mohla s mojí nezletilou dcerou pořídit lepší bydlení.

Moje otázka zda není postup mé pronajímatelky protiprávní a pokud ano, co lze proti tomu udělat?

Další otázka je, zda je možné získat důstojnější ubytování, když si nemohu dovolit platit nájemné za běžný byt inzerovaný na realitních serverech?

31.03.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku je dle právního stavu ke dni 20.05.2022 K protiprávnosti jednání osoby zajišťující ubytování Ano, postup osoby, která vám předala do užívání předmětný pokoj (místnost) v bytě je [...]

Jsem cizinka ze třetího státu (Rusko, Izrael apod.), můj partner (druh) je občan ČR. S partnerem bydlíme v bytě v Praze. Vlastníkem bytu je moje matka (nebo rodiče apod.). Chci požádat o přechodný pobyt za účelem soužití s mým partnerem (druhem).

Otázka je, zda může vaše AK vypracovat o dokument poskytnutí ubytování mému partnerovi mojí matkou (mými rodiči), k ověřenému podpisu v cizině nebo jiný vhodný dokument pro tuto situaci?

31.03.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 02.05.2022. Odpověď na otázky Pro účely podání žádosti o přechodný pobyt druha/družky v nesezdaném soužití (tzv. partnerské vízum) n [...]

Jsem držitelem trvalého pobytu v ČR. Mé nezletilé děti již dříve požádali o trvalý pobyt na sloučení rodiny se mnou. Celá rodina jsme občané Ukrajiny. Jejich žádost byla již dříve zamítnuta a v současné době probíhá řízení o správní žalobě. Správní žalobě byl přiznán odkladný účinek.

Mohou mé nezletilé děti za dané situace žádat o udělení dočasné ochrany z důvodu války na Ukrajině?

Pokud ano, jak při podání žádosti postupovat?

31.03.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 20.04.2022. K otázce, zda děti mohou žádat o udělení dočasné ochrany Z dotazu vyplývá, že nezletilé děti nebyly doposud držiteli žád [...]

Moje družka je občankou 3. státu (např. Mexiko, USA, Kanada apod.). Já sám jsem občanem ČR. Družka se mnou aktuálně pobývá v ČR v rámci bezvízového styku, který ji umožňuje setrvat na území po dobu 90 dnů. Může moje družka, na základě našeho nesezdaného soužití v ČR, podat žádost o přechodný pobyt, během tohoto pobytu v rámci bezvízového styku?

31.03.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 31.03.2022. Odpověď na otázky Podle našeho názoru v tomto případě vaše družka může žádost o přechodný pobyt podat v rámci bezvízovéh [...]

Mám dotaz ohledně podpisů smlouvy o darování podpory formou bezplatného ubytování (nebo nájemní smlouvy).
Je potřeba, aby byly podpisy všech stran ověřené?
Jak je tomu u ostatních vzorů ke stažení u tohoto právního návodu?

31.03.2022|Kategorie: |

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle stavu právní úpravy ke dni 28.03.2022. Odpověď na otázky K nutnosti ověřených podpisů na smlouvě o darování podpory formou bydlení nebo na nájemní smlouvě Pro [...]

Název