Expresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kanceláři

Aktualizováno: 24.01.2014
Založení advokátní kanceláře advokáti online s.r.o.Založení advokátní kanceláře advokáti online s.r.o.
Právník roku ČR - advokát společnosti advokáti online s.r.o.Právník roku ČR – advokát společnosti advokáti online s.r.o.

Níže uvedeným způsobem můžete naší AK zaslat velice rychle ověřené originály dokumentů (např. plné moci, ověřené překlady apod.), která máte k dispozici v papírové podobě:

 • Dostavíte se na poštu (nebo k notáři, na obecní úřad apod.) na pracoviště CzechPOINT (dále jen “pracoviště CzechPOINT”), kde požádáte z příslušného dokumentu provést autorizovanou konverzi (tj. převedení papírového originálu dokumentu do ověřené elektronické podoby).
 • Pracoviště CzechPOINT poté na Váš pokyn odešle na email nebo do datové schránky AK oznámení o vložení konvertovaného dokumentu do úschovny online.
 • My si po doručení výše uvedeného oznámení dokument stáhneme s úschovny online.

Dále upozorňujeme, že výše uvedený postup nelze použít zejména pro následující dokumenty:

 • občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, směnka apod.;
 • jsou-li v dokumentu v změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost;
 • není-li z dokumentu v patrné, zda se jedná o originál (stejnopis) nebo ověřenou kopii či kopii pořízenou z úředního spisu;
 • pokud je dokument opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka.
Často kladené otázky v trestním právu
Byla jsem policií předvolána k podání vysvětlení jako svědek trestní věci. Může ode mě policie požadovat odběr DNA?2023-03-26T05:37:52+02:00

Policie může i od svědka požadovat odběr biologického materiálu (např. sliny) ke zjištění DNA zejména v situacích upravených § 114 odst. 3 trestního řádu.

Podle § 114 odst. 3 trestního řádu platí následující: “Je-li k důkazu třeba zjistit totožnost osoby, která se zdržovala na místě činu, je osoba, o kterou jde, povinna strpět úkony potřebné pro takové zjištění.

To znamená, že pokud je nutno prokázat, zda se svědek nenacházel na místě trestného činu, může policie, v rámci probíhajícího trestního řízení, svědka vyzvat k umožnění dobrovolného odběru biologického materiálu ke zjištění DNA. Pokud by v tomto případě svědek omítl součinnost, může jej policie k tomu donutit. Pokud má ale policie možnost využít jiné méně invazivní důkazní prostředky, měla by je nejdříve využít a teprve poté by měla přistoupit k důkazu DNA.

Nenalezli jste doposud řešení právního problému?
Rezervujte konzultaci s experty na trestní právo!

Právní konzultace online v trestních věcech s Mgr. Davidem Netušilem, advokátem a obhájcem

15001/2 hod
 • Právní konzultace online v trestních záležitostech (tj. zejména obhajoba obviněného, zastoupení poškozeného, právní stanoviska a analýzy k otázkám trestního práva).
 • Konzultaci online lze provést telefonicky a jinak zejména prostřednictvím komunikačních služeb WhatsApp, Facetime, Telegram, SignalSkype. Tímto způsobem lze sdílet i dokumenty. Pokud budete požadovat použití jiné komunikační služby, přizpůsobíme se.
 • Konzultaci provádí Mgr. David Netušil, advokát se specializací na trestní právo, působící v advokátní kanceláři advokáti online s.r.o.
 • [PROFIL ADVOKÁTA]

Právní konzultace online v trestních věcech s JUDr. Petrem Šťastným, Ph.D., advokátem a obhájcem

15001/2 hod
 • Právní konzultace online v trestních věcech (tj. zejména obhajoba obviněného, zastoupení poškozeného, právní stanoviska a analýzy k otázkám trestního práva).
 • Konzultaci online lze provést telefonicky a jinak zejména prostřednictvím komunikačních služeb WhatsApp, Facetime, Telegram, SignalSkype. Tímto způsobem lze sdílet i dokumenty. Pokud budete požadovat použití jiné komunikační služby, přizpůsobíme se.
 • Konzultaci provádí JUDr. Petr Šťastný, Ph.D., samostatný advokát se specializací na trestní právo.
 • [PROFIL ADVOKÁTA]
Založení advokátní kanceláře advokáti online s.r.o.Založení advokátní kanceláře advokáti online s.r.o.
Právník roku ČR - advokát společnosti advokáti online s.r.o.Právník roku ČR – advokát společnosti advokáti online s.r.o.

OBSAH

Název