Níže uvedeným způsobem můžete naší AK zaslat velice rychle ověřené originály dokumentů (např. plné moci, ověřené překlady apod.), která máte k dispozici v papírové podobě:

  • Dostavíte se na poštu (nebo k notáři, na obecní úřad apod.) na pracoviště CzechPOINT (dále jen “pracoviště CzechPOINT”), kde požádáte z příslušného dokumentu provést autorizovanou konverzi (tj. převedení papírového originálu dokumentu do ověřené elektronické podoby).
  • Pracoviště CzechPOINT poté na Váš pokyn odešle na email nebo do datové schránky AK oznámení o vložení konvertovaného dokumentu do úschovny online.
  • My si po doručení výše uvedeného oznámení dokument stáhneme s úschovny online.

Dále upozorňujeme, že výše uvedený postup nelze použít zejména pro následující dokumenty:

  • občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, směnka apod.;
  • jsou-li v dokumentu v změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost;
  • není-li z dokumentu v patrné, zda se jedná o originál (stejnopis) nebo ověřenou kopii či kopii pořízenou z úředního spisu;
  • pokud je dokument opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka.
OBSAH