Poslední aktualizace: |

Níže uvedeným způsobem lze naší AK zaslat velice rychle ověřené originály dokumentů (např. plné moci, ověřené překlady apod), která má klient k dispozici v papírové podobě:

  • Klient se dostaví na poštu (či k notáři nebo na obecní úřad apod.) na pracoviště CzechPOINT, kde nechá z příslušného dokumentu provést autorizovanou konverzi podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
  • Výsledkem této konverze bude, že klient bude mít k dispozici ověřený dokument v PDF obsahující doložku a elektronická data k provedené konverzi.
  • Pro každý dokument musí být provedena samostatná konverze (v případě 3 plných mocí je nutno provést 3 konverze, tj. pro každou plnou moc zvlášť, naopak, u nájemní smlouvy, která má 2 přílohy se provede konverze 1, tj. výsledkem bude 1 ověřený dokument sestávající z nájemní smlouvy a jejích 2 příloh atd.).
  • Klient tento ověřený PDF dokument zašle emailem nebo jiným způsobem AK.
  • AK ověří správnost a neporušenost doručeného dokumentu a potvrdí klientovi jeho doručení v neporušeném stavu.

Pokud je výjimečně nezbytné použít papírovou podobu dokumentu (např. kupní smlouva k převodu nemovitosti), je nutné AK doručit dokument v papírové podobě.

Dále upozorňujeme, že výše uvedený postup nelze použít pro následující dokumenty:

  • občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, směnka apod.;
  • jsou-li v dokumentu v změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost;
  • není-li z dokumentu v patrné, zda se jedná o originál (stejnopis) nebo ověřenou kopii či kopii pořízenou z úředního spisu;
  • pokud je dokument opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka.

Tímto moderním způsobem lze naší AK doručit originály téměř jakýchkoli dokumentů (i ověřených) během 30 minut, od doby, kdy je obdržíte a bez ohledu v které části ČR se nacházíte (za předpokladu, že jste blízko provozovny CzechPOINT).

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k bezplatnému stažení smluvní a právní vzory, související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány ke dni jaký je u každého vzoru uveden jako datum aktualizace:

Přístup ke všem prémiovým smluvním a právním vzorům s možností stahování, vyhledávání a filtrování, je k dispozici na zvláštní stránce, po bezplatné registraci [1 měsíc – zdarma], nebo formou předplatného [6 měsíců – 75 Kč] anebo [12 měsíců – 100 Kč].

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi