OUR LEGAL SERVICES

Cizinecké, azylové právo

Kvalitní právní pomoc pro všechny v cizineckém, imigračním, azylovém a uprchlickém právu.

více

Trestní právo

Kvalitní obhajoba a zastoupení v trestním řízení pro všechny obviněné i poškozené.

více

Náhrada újmy a škody

Podnikneme veškeré právní kroky k vymožení všech nároků na náhradu újmy či škody nebo pojistného plnění, z jakékoli škodné události.

více

Generální advokátní praxe

Pro dlouhodobé klienty naší AK zajišťujeme právní pomoc i v některých oblastech generální advokátní praxe.

více

 

THE BEST LAWYER IN PRAGUE ON

immigration, asylum, criminal law and law of torts. Solution of any situation. Do not hesitate call now.