Jedním z důkazů k  prokázání partnerského vztahu, nebo existenci skutečného manželství, s občanem České republiky a Evropské unie mohou být společné fotografie.

Tyto fotografie lze naší AK jako důkaz pro účely správního řízení zaslat především v elektronické podobě, např. emailem nebo prostřednictvím SMS-MMS, Viber, WhatsApp, Telegram, Skype apod. či vzdáleného úložiště Dropbox, Google Disk apod.

Fotografie je nejlépe naší AK dodat v elektronické podobě. Na fotografiích by měly většinou být především žadatel a jeho partnerka nebo manželka.

V názvu souboru každé fotografie je nutné uvést nejdříve datum ve formátu RRRRMMDD, potom mezera nebo pomlčka a následně popis (komentář) k fotografii. Komentář musí stručně popsat událost a osoby nacházející se na fotografii. Komentář je třeba napsat v českém jazyce a pokud možno pravopisně správně.

Vzorové příklady pojmenování souboru s fotografií:

20170831 – dovolená v Chorvatsku s partnerem.jpg

20161231 – oslava Silvestra s partnerem a jeho rodiči.jpg

Stejné označení je potom nutno umístit přímo na fotografii, viz fotografie níže:
Důkazy k partnerskému nebo manželskému vztahu s občanem ČR a EU - fotografie

Pokud žadateli technické možnosti neumožňují označení fotografií výše uvedeným způsobem, může to provést naše AK, na náklady klienta a přesně na základě jím dodaných informací.