Obsah článků a FAQ

Články obsahují odpovědi na často kladené otázky, aktuality a informace k připravovaným změnám právní úpravy, právní stanoviska a analýzy, aktuální judikatura, smluvní a jiné právní vzory ke stažení. To vše v rámci trestně-právního zaměření advokátní kanceláře.

Odpovědi na často kladené otázky (FAQ) jsou vedeny i samostatně v další části našeho webu.

Aktuálnost článků a FAQ

Právní stav článku odpovídá datu jeho poslední aktualizace. Datum poslední aktualizace je uvedeno v záhlaví každého článku.

Prémiový obsah článků a FAQ

Odpovědi na často kladené otázky (FAQ), právní stanoviska a analýzy, aktuální judikatura, smluvní a jiné právní vzory ke stažení jsou zpravidla jako prémiový obsah k dispozici jen držitelům předplatného. Předplatné prémiového obsahu je potom již právní službou, na kterou se vztahují informace pro spotřebitele, smluvní podmínky a ochrana osobních údajů.

K judikatuře citované v článcích

Co se týká použité judikatury, zpravidla jde o publikovaná i nepublikovaná rozhodnutí Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, rozhodnutí Krajský a případně i okresních soudů ČR. Dále mohou být použity rozhodnutí Evropského soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Výjimečně mohou být použita i rozhodnutí správních orgánů. Použitá judikatura pochází jednak z vlastní činnosti advokátní kanceláře a dále z otevřených zdrojů.