Znění otázky (otázek):

Příteli ve výkonu trestu byl uložen kázeňský trest za konzumaci pervitinu jen na základě namátkového testu ve věznici.

Jsem ale přesvědčena, že přítel žádné droby nebere a i on sám braní drog popírá. Jediné vysvětlení této situace je, že mu drogu někdo podstrčil, např. do nápoje apod. Lze s tím něco udělat?

Odpověď na tuto otázku (otázky) je podle právního stavu ke dni 29.03.2023:

Zde je vhodné, resp. nutné podat ve stanovené lhůtě stížnost proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu. V této stížnosti je nutné uvést důvody nezákonnosti rozhodnutí. Tvrzení, že přítel drogy nepožívá a ani v inkriminovanou doby je nepožil je určitě dobré a zásadní. K tomuto je ale vhodné doplnit další případná tvrzení a případně i důkazy. Jako důkaz může být navrhnut například i výslechy spoluvězňů apod.

Samotná stížnost zpravidla nestačí a následně je většinou nutné podat správní žalobu. Více informací viz náš článek zde.

Nejlépe by bylo se s tímto co nejrychleji obrátit na advokáta znalého této problematiky, aby v této věc převzal právní zastoupení.

faq_category
64819f4dbba44
1
0
Loading....
Byla jsem policií předvolána k podání vysvětlení jako svědek trestní věci. Může ode mě policie požadovat odběr DNA?Přítel je stíhán policí pro údajnou krádež. Policie tvrdí, že má proti němu dost důkazů. Přítel připouští, že se to mohlo v opilosti stát, ale nepamatuje si na to. Já ale nevěřím, že to mohl udělat. Nikdy nebyl trestán.

Co je možné udělat, aby přítel nebyl odsouzen?