1. Jedná se o blog odpovědí na často kladené otázky, aktuality a informace k připravovaným změnám právní úpravy, právní stanoviska a analýzy, aktuální judikatura, smluvní a jiné právní vzory k bezplatnému stažení. To vše v rámci právního zaměření advokátní kanceláře, kterým je: (i) korporátní právo, (ii) vymáhání pohledávek a řešení závazků, (iii) realitní práva a (iv) generální advokátní praxe pro stálé, dlouhodobé klienty.
  2. Relevance a správnost právních názorů uvedených v příspěvcích blogu, se může během času proběhlého od publikace měnit, tudíž nelze každý příspěvek, bez dalšího, brát jako závazný právní názor pro řešení konkrétní právní záležitosti.
  3. Pro řešení konkrétní právní záležitosti lze z konkrétního příspěvku vycházet, jen pokud na něj advokátní kanceláře klienta výslovně odkáže, zpravidla zasláním internetového odkazu na něj. Pokud je klient advokátní kanceláří výslovně odkázán na příspěvek, u něhož je uveden dřívější datum publikace, je tento příspěvek aktuální a zpravidla i zrevidovaný ke dni, kdy byl klient na něj odkázán.