Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy žadatele a jeho partnerky či manželky nebo jiných příbuzných, dle druhu žádosti. Proto jsou čestná prohlášení nebo jiné dokumenty podobného typu cizinci k žádostem o pobytové povolení často přikládány.

Obecný postoj OAMP MV k čestnému prohlášení

OAMP MV, např. v řízení o žádosti o přechodný pobyt, k čestným prohlášením předloženým žadatelem uvádí, že čestné prohlášení nelze s ohledem na § 53 odst. 5 správního řádu považovat za důkaz. Na čestná prohlížení proto hledí, jakoby žádné důkazy nebyly předloženy.

Jak se bránit proti odmítnutí OAMP MV čestného prohlášení předloženého žadatelem?

Samozřejmě že samotné úvaha OAMP MV, že čestné prohlášení nelze s ohledem na § 53 odst. 5 správního řádu považovat za důkaz, není správná.

K dokreslení této problematiky lze předeslat, že některým žadatelům podávajícím na přepážce OAMP MV žádost o přechodný pobyt, je odmítnuto přijetím žádosti, jelikož nedoložili řádně nedoložili doklady prokazující existenci jejich rodinného příslušníka, jakožto občana EU (tj. zpravidla občana ČR). V této situaci je takovému žadateli doporučeno, aby alespoň na místě sepsal ručně čestné prohlášení, s tím, že poté je žádost přijata.

Další podrobnosti, jak se bránit proti popírání významu čestného prohlášení ze strany OAMP MV a dále konkrétní vzory čestných prohlášení ke stažení, jsou uvedeny níže v tomto článku:

V následující prémiové části článku se přihlášenému uživateli zobrací následující informace, právní stanoviska a dokumenty ke stažení:

  • jak se bránit proti popírání významu čestného prohlášení ze strany OAMP MV;
  • doporučení souvisejícího postupu v řízení o žádosti o přechodný pobyt;
  • související právní vzory ke stažení.

Po přihlášení budete mít k dispozici ke stažení následující právní vzory vztahující se k výše uvedené problematice:

Název a stručný popisUpřesňující údajeDalší upřesněníTyp dokumentuFormát
Čestné prohlášení svědka partnerůSoužití ve společné domácnostiK částečnému doplnění ručně po vytištěníVzordocx
Čestné prohlášení svědka partnerůSoužití ve společné domácnostiK doplnění na PCVzordocx
Společné čestné prohlášení manželůO spolužití ve společné domácnostiK doplnění na PCVzordocx
Společné čestné prohlášení nesezdaných partnerůSoužití ve společné domácnostiK částečnému doplnění ručně po vytištěníVzordocx
Společné čestné prohlášení nesezdaných partnerůSoužití ve společné domácnostiK doplnění na PCVzordocx

Zde se nachází prémiový obsah tohoto odborného článku, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k veškerému prémiovému obsahu na našem webu:
Předplatné smluvních a právních vzorů (1 rok), Předplatné smluvních a právních vzorů (6 měsíců), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 měsíc), Předplatné smluvních a právních vzorů (1 den), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 rok), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (6 měsíců), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 měsíc), Předplatné prémiového obsahu odborných článků (1 týden)

Nebo využijte předplatného prémiového obsahu jen tohoto článku:
Předplatné prémiového obsahu článku “Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!