Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |Poslední aktualizace návodu: 21.05.2022|
Úvod>Cizinecké právo>Přechodný pobyt>Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV
Žádost o krátkodobé, Schengenské vízum manžela (manželky) občana ČRŽádost o krátkodobé (Schengenské) vízum rodinného příslušníka občana ČR
Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizincePrůtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince

Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy žadatele a jeho partnerky či manželky nebo jiných příbuzných, dle druhu žádosti. Proto jsou čestná prohlášení nebo jiné dokumenty podobného typu cizinci k žádostem o pobytové povolení často přikládány.

Obecný postoj OAMP MV k čestnému prohlášení

OAMP MV, např. v řízení o žádosti o přechodný pobyt, k čestným prohlášením předloženým žadatelem uvádí, že čestné prohlášení nelze s ohledem na § 53 odst. 5 správního řádu považovat za důkaz. Na čestná prohlížení proto hledí, jakoby žádné důkazy nebyly předloženy.

Jak se bránit proti odmítnutí OAMP MV čestného prohlášení předloženého žadatelem?

Samozřejmě že samotné úvaha OAMP MV, že čestné prohlášení nelze s ohledem na § 53 odst. 5 správního řádu považovat za důkaz, není správná.

K dokreslení této problematiky lze předeslat, že některým žadatelům podávajícím na přepážce OAMP MV žádost o přechodný pobyt, je odmítnuto přijetím žádosti, jelikož nedoložili řádně nedoložili doklady prokazující existenci jejich rodinného příslušníka, jakožto občana EU (tj. zpravidla občana ČR). V této situaci je takovému žadateli doporučeno, aby alespoň na místě sepsal ručně čestné prohlášení, s tím, že poté je žádost přijata.

Další podrobnosti, jak se bránit proti popírání významu čestného prohlášení ze strany OAMP MV a dále konkrétní vzory čestných prohlášení ke stažení, jsou uvedeny níže v tomto článku:

V následující prémiové části článku se přihlášenému uživateli zobrací následující informace, právní stanoviska a dokumenty ke stažení:

  • jak se bránit proti popírání významu čestného prohlášení ze strany OAMP MV;
  • doporučení souvisejícího postupu v řízení o žádosti o přechodný pobyt;
  • související právní vzory ke stažení.

Po přihlášení budete mít k dispozici ke stažení následující právní vzory vztahující se k výše uvedené problematice:

Základni informaceSpecifické informaceFormát
Vzor čestného prohlášení svědka partnerůSoužití ve společné domácnosti. K doplnění na PC nebo tabletu, před vytištěnímdocx
Čestné prohlášení svědka partnerů-Soužití ve společné domácnosti-K doplnění na PC-Vzor.docxdocx
Společné čestné prohlášení manželů-O spolužití ve společné domácnosti-K doplnění na PC-Vzor.docxdocx
Společné čestné prohlášení nesezdaných partnerů-Soužití ve společné domácnosti-K částečnému doplnění ručně po vytištění-Vzor.docxdocx
Společné čestné prohlášení nesezdaných partnerů-Soužití ve společné domácnosti-K doplnění na PC-Vzor.docxdocx

Zde se nachází prémiový obsah, který je přístupný jen držitelům předplatného.

Máte-li odpovídající předplatné, přihlaste se zde.

Pokud předplatné ještě nemáte, prozkoumejte následující varianty předplatného pro získání přístupu k prémiovému obsahu:
Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 rok), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (3 měsíce), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 týden), Předplatné prémiového obsahu právních návodů (1 den)

Nebo využijte nejlevnější varianty předplatného:
Předplatné prémiového obsahu právního návodu “Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV” (1 den)
, za akční cenu 199,- Kč !!!

Nenalezli jste zde řešení vašeho právního problému?

V tomto případě můžete provést následující:

O autorovi tohoto právního návodu: Mgr. David Netušil, advokát

Mgr. David Netušil, advokát
Mgr. David Netušil je advokát a obhájce s právní praxí od roku 1998. V advokacii započal působit na pozici advokátního koncipienta v roce 2006, v advokátní kanceláři Mikš & Suk. Jako samostatný advokát působí od roku 2009 až do současnosti. Od roku 2012 vykonává advokacii v rámci společnosti advokáti online s.r.o. V roce 2014 získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. David Netušil se jako advokát a obhájce zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci jeho právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Žádost o krátkodobé, Schengenské vízum manžela (manželky) občana ČRŽádost o krátkodobé (Schengenské) vízum rodinného příslušníka občana ČR
Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizincePrůtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince