Dohoda o podílové odměně 30%

Varianta (1)
  • Do skončení soudního sporu nehradíte odměnu advokáta, platíte jen soudní poplatky, znalecké posudky nebo jiné nezbytné výlohy.
  • Podílová odměna je 30% z hodnoty sporu nebo jiné právní věci.
  • Více informací je v odstavci 5.8. Obchodních podmínek a dále v Dohodě o Podílové odměně – 30%.

Dohoda o podílové odměně 40%

Varianta (2)
  • Do skončení soudního sporu nehradíte odměnu advokáta, ani soudní poplatky, znalecké posudky nebo jiné nezbytné výlohy.
  • Podílová odměna je 40% z hodnoty sporu nebo jiné právní věci.
  • Více informací je v odstavci 5.8. Obchodních podmínek a dále v Dohodě o Podílové odměně – 30%.

Dohoda o podílové odměně 50%

Varianta (3)
  • Do skončení soudního sporu nehradíte vůbec nic. Dále nenesete riziko neúspěchu v soudním sporu, případné náklady řízení zaplatíme.
  • Podílová odměna je 50% z hodnoty sporu nebo jiné právní věci.
  • Více informací je v odstavci 5.8. Obchodních podmínek a dále v Dohodě o Podílové odměně – 30%.