JASNÉ, FÉROVÉ CENY A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Cena za právní služby se určí dle hodinové sazby, pokud není dohodnuta paušální odměna nebo odměna dle rozpočtu. Dále se cena za právní službu skládá z výloh, např. soudních poplatků. V případě úspěchu ve věci, zvláště při soudních sporech má advokátní kancelář ještě právo na bonus ve formě přísudku nákladů řízení:

PODÍLOVÁ ODMĚNA

V některých případech se lze při vymáhání pohledávky s klientem dohodnout na podílové odměně. Podle toho, zda klient během vymáhání dluhu hradí soudní poplatky či jiné výlohy a zda nese rizika při neúspěchu ve sporu, rozlišujeme 3 druhy podílové odměny: [1] klient při vymáhání hradí jen soudní poplatky či jiné výlohy; [2] klient během vymáhání dluhu neplatí vůbec nic; [3] klient neplatí nic a nenese riziko neúspěchu ve sporu: