Jasné, férové ceny a smluvní podmínky
Cena za právní služby se určí dle hodinové sazby, pokud není dohodnuta paušální odměna nebo odměna dle rozpočtu. Dále se cena za právní službu skládá z výloh, např. soudních poplatků. V případě úspěchu ve věci, zvláště při soudních sporech má advokátní kancelář ještě právo na bonus ve formě přísudku nákladů řízení:
HODINOVÁ ODMĚNA
1.500 Kč / hod.
Celková výše hodinové odměny se určí podle doby, po kterou trvá poskytování Právní služby. Hodinová sazba je 1.500 Kč včetně DPH.
Více odst. 4.3. smluvních podmínek
PAUŠÁLNÍ ODMĚNA
Fixní cena
Paušální odměna se stanoví pevnou peněžní částkou. Paušální odměnu nelze navyšovat ani snižovat. Klient má garanci pevné ceny.
Více odst. 4.4. smluvních podmínek
PAUŠÁLNÍ ODMĚNA DLE ROZPOČTU
Rozpočet
Paušální odměna dle rozpočtu se stanoví položkovým rozpočtem. Lze ji navyšovat či snižovat při změně rozpočtu.
Více odst. 4.5. smluvních podmínek
NÁKLADY ŘÍZENÍ
Úspěch ve věci
Vedle hodinové a paušální odměny, má advokátní kancelář právo na náklady řízení před soudem či v mimosoudní dohodě.
Více odst. 4.6. smluvních podmínek
Podílová odměna
V některých případech se lze při vymáhání pohledávky s klientem dohodnout na podílové odměně. Podle toho, zda klient během vymáhání dluhu hradí soudní poplatky či jiné výlohy a zda nese rizika při neúspěchu ve sporu, rozlišujeme 3 druhy podílové odměny: [1] klient při vymáhání hradí jen soudní poplatky či jiné výlohy; [2] klient během vymáhání dluhu neplatí vůbec nic; [3] klient neplatí nic a nenese riziko neúspěchu ve sporu:
30
KLIENT PLATÍ JEN SOUDNÍ POPLATKY ČI JINÉ VÝLOHY
Podílová odměna advokátní kanceláře je 30%
Tento druh podílové odměny stojí na principu, že klient do vymožení pohledávky nehradí žádnou odměnu advokátní kanceláře, s tím, že platí jen soudní poplatky, výdaje na znalecké posudky či jiné obdobné výlohy. Klient v tomto případně nehradí ani cestovné, či ztrátu času na cestě advokátní kanceláře. Klient ovšem vždy nese riziko případného neúspěchu ve sporu. V tomto případě je odměna advokátní kanceláře 30% z celkové vymožené částky.
Více odst. 4.7(a) smluvních podmínek
40
KLIENT BĚHEM VYMÁHÁNÍ DLUHU NEPLATÍ VŮBEC NIC
Podílová odměna advokátní kanceláře je 40%
Klient do vymožení pohledávky nehradí žádnou odměnu advokátní kanceláře, ani žádné výlohy. Veškeré výlohy, jako např. soudní poplatky, náklady na znalecké posudky apod., hradí advokátní kancelář. V případě neúspěchu ve sporu nemá advokátní kancelář od klienta právo na náhradu těchto výloh. Klient ovšem vždy nese riziko případného neúspěchu ve sporu. V tomto případě je odměna advokátní kanceláře 40% z celkové vymožené částky.
Více odst. 4.7(a)[i] smluvních podmínek
50
KLIENT NEPLATÍ NIC A NENESE RIZIKO NEÚSPĚCHU VE SPORU
Podílová odměna advokátní kanceláře je 50%
Klient do vymožení pohledávky nehradí žádnou odměnu advokátní kanceláře, ani žádné výlohy. Veškeré výlohy, jako např. soudní poplatky, náklady na znalecké posudky apod., hradí advokátní kancelář. V případě neúspěchu ve sporu nemá advokátní kancelář od klienta právo na náhradu těchto výloh. Klient zde navíc nenese riziko nutnost hradit náklady řízení protistraně, v případně neúspěchu ve sporu. Odměna advokátní kanceláře je 50% z celkové vymožené částky.
Více odst. 4.7(a)[ii] smluvních podmínek
Ceny právních služeb online
Ceny i smluvní podmínky právních služeb online, včetně služeb sjednaných prostřednictvím eshopu právních služeb se určí na stejných principech, jak je uvedeno shora. Hodinová odměna může být také sjednána formou předplatného hodin právních služeb či na základě roční paušální smlouvy, za výhodnější hodinové sazby:
Odborná konzultace s advokátem od 375 Kč
Výhodné internetové ceny za konzultaci v kamenné kanceláři nebo online...
Ceny neomezeného stahování prémiových smluvních a právních vzorů od 1.500 Kč
Výhodné internetové ceny v Eshopu právních služeb - při zachování bezkonkurenční kvality a dodacích termínů...
Cena za prémiové smluvní vzory, spolu s předplatným právní pomoci od 2.900 Kč
Právní pomoc v bezkonkurenční kvalitě a za internetové ceny...