Všeobecné informace – advokátní kancelář

>Všeobecné informace - advokátní kancelář

Změny zákonů v právní specializaci advokátní kanceláře

Autor: |2019-05-03T14:03:53+02:0007.06.2018|Všeobecné informace - advokátní kancelář|

V tomto článku sledujeme pravidelně vývoj a změny některých právních předpisů, týkajících se právní specializace AK, tedy korporátního & spolkového práva, mezinárodního práva soukromého, práva IT, eCommerce, GDPR a ve vybraných otázkách generální advokátní praxe (ci [...]

Praktické příklady výpočtů odměny a výloh advokátní kanceláře za poskytnuté právní služby

Autor: |2019-05-03T04:55:01+02:0006.06.2018|Organizační záležitosti - advokátní kancelář|

Častou otázkou klienta je, kolik ve skutečnosti zaplatí na odměně a výlohách naší advokátní kanceláři za celou kauzu a dále, jaký bude mít z kauzy celkový finanční výtěžek. Ve většině případů toto není možné předem přesně určit, jelikož nelze předvídat, jak dlouho kauza, např. soudní spor či správní [...]

Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu manžela nebo manželky, jako rodinného příslušníka občana EU

Autor: |2019-06-14T17:08:08+02:0022.03.2017|Všeobecné informace - advokátní kancelář|

Výslech účastníků v řízení o povolení přechodného pobytu manžela nebo manželky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem ověření, zda nejde o fiktivní (fingované) manželství, uzavřené za účelem získání pobytového povolení. Během výslechu lze zpra [...]

Z médií – napsali, řekli, natočili o nás

Autor: |2019-06-29T07:18:32+02:0030.11.2016|Události advokátní kanceláře|

EuroZprávy.cz: 30.09.2016: Před několika dny uprchlíci na řeckém ostrově Lesbos zapálili tábor Moria, polovina ho lehla popelem. Podle médií v zařízení propukly šarvátky poté, co se rozšířila fáma, že řecká policie bude hromadně vracet uprchlíky do Turecka... [odkaz na celý článek] iDNES - Zprá [...]

Právní pomoc uprchlíkům, Řecko, ostrov Lesbos

Autor: |2019-05-03T04:55:07+02:0017.08.2016|Události advokátní kanceláře|

Mgr. David Netušil, advokát společnosti advokáti online s.r.o. se ve dnech 31.07.2016 až 16.08.2016 zúčastnil projektu "Evropští advokáti na Lesbu" ("European Lawyers on Lesvos"), kde v Řecku, na ostrově Lesbos (tábor - hotspot Moria), poskytoval právní pomoc uprchlíkům. Projekt "Evro [...]

Postup v případě, kdy klientem požadovaná právní služba nespadá do specializace naší advokátní kanceláře

Autor: |2019-05-03T04:55:19+02:0010.08.2014|Organizační záležitosti - advokátní kancelář|

V případě, kdy klientem požadovaná právní služba nespadá do specializace naší advokátní kanceláře lze vyhledat advokáty a advokátní kanceláře dle jejich specializace na stránkách České advokátní komory (ČAK), na níže uvedeném odkazu: http://vyhledavac.cak.cz/ [...]

Právník roku ČR – advokát společnosti advokáti online s.r.o.

Autor: |2019-05-03T04:55:23+02:0025.12.2012|Události advokátní kanceláře|

Dne 24. 01.2014 byly v hotelu International v Brně vyhlášeny výsledky devátého ročníku celojustiční soutěže Právník roku. Jedním z oceněných právníků roku 2013 byl i advokát společnosti advokáti online s.r.o., Mgr. David Netušil. Toto prestižní ocenění získal v kategorii pro bono, zejména [...]

Založení advokátní kanceláře advokáti online s.r.o.

Autor: |2019-05-03T04:55:24+02:0004.04.2012|Události advokátní kanceláře|

Oznamujeme, že dnešním dnem 04.04.2012 se zakládá advokátní kancelář ve formě obchodní společnosti advokáti online s.r.o. Hlavním partnerem a zakladatelem této advokátní kanceláře je Mgr. David Netušil, advokát, který započal samostatně vykonávat advokacii již od 30.10.2009. Jak již vyplývá z n [...]

Expresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kanceláři

Autor: |2019-05-03T04:55:27+02:0010.04.2011|Organizační záležitosti - advokátní kancelář|

Níže uvedeným způsobem lze naší AK zaslat velice rychle ověřené originály dokumentů (např. plné moci, ověřené překlady apod), která má klient k dispozici v papírové podobě: Klient se dostaví na poštu (či k notáři nebo na obecní úřad apod.) na pracoviště CzechPOINT, kde nechá z příslušného dokumentu [...]

Důležité internetové odkazy

Autor: |2019-05-03T04:55:33+02:0001.12.2009|Organizační záležitosti - advokátní kancelář|

Na této stránce se nachází důležité internetové odkazy na stránky orgánů veřejné správy či mezinárodních organizací, související s právními službami poskytovanými naší advokátní kanceláří: Ministerstvo vnitra – OAMP – Internetové objednávání termínu podání žádosti pro cizince Ministerstvo vnitra – [...]