Stavební právo

>Stavební právo

Připravované změny stavebního zákona 2019

Autor: |2019-09-04T12:03:49+02:0030.08.2019|Stavební právo|

Připravovaná novela stavebního zákona týkající se usnadnění stavebního a územního řízení pro žadatele (stavebníky, developery) zjednodušením obstarávání závazných stanovisek různých dotčených orgánů státní správy. Obecně závazná stanoviska Dle předkladatelů novely, nutnost zajišťování závazných stan [...]

Návrh na zrušení územního plánu

Autor: |2019-09-01T10:22:00+02:0002.11.2018|Stavební právo|

Návrh na zrušení územního či regulačního plánu lze podat do 1 roku od jeho vydání. Důvodem pro jejich zrušení je zejména nedodržení zákonného postupu k jeho vydání, rozporu územního plánu se zákonem a nepřiměřený zásah do vlastnických práv vlastníků dotčených nemovitostí. Zrušení opatření obecné pov [...]

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

Autor: |2019-09-01T10:22:04+02:0031.10.2018|Stavební právo|

Proces EIA nebo proces SEA, neboli posuzování vlivů na životní prostředí je pro Českou republiku upraveno zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. Cílem procesů EIA a SEA je zmírnění nepříznivých vlivů stavebních záměrů nebo koncepcí na životní prostředí. V rámci procesu EIA jsou posuzovány [...]

Platba obci za možnost připojení kanalizační přípojky ke kanalizaci?

Autor: |2019-09-05T18:33:57+02:0001.11.2017|Stavební právo|

Může město (obec) odmítnout připojit stavebníka nebo jiného vlastníka nemovitosti ke kanalizaci? Může vlastník kanalizace podmiňovat připojení finančním příspěvkem nebo uzavřením plánovací smlouvy? Jak postupovat při uzavírání plánovací smlouvy na kanalizační infrastrukturu nebo intenzifikaci ČOV? P [...]