Realitní právo

Home>Realitní právo

Spory z porušení předkupního práva k nemovitosti

By |2019-09-01T10:21:57+02:0025.06.2019|Realitní právo|

K porušení či zneužití předkupního práva dochází zejména pokud prodávající řádně nenabídne odkup nemovitosti osobě, která má předkupní právo nebo naopak, když prodávající po uzavření kupní smlouvy nakonec kupujícímu nemovitost neprodá, ale prodá ji účelově osobě, která předkupní právo neměla nebo ne [...]

Stavba nájemce na pronajatém pozemku

By |2019-09-01T15:22:26+02:0012.06.2019|Realitní právo|

Z velkého množství sporů týkajících se stavby nájemce (např. stavba chaty) na pronajatém pozemku, řešených naší advokátní kanceláří, přináší tento článek odpovědi na některé často kladené otázky. Východiska článku Velké množství sporů vzniká z důvodu, že dlouholetí nájemci pozemku, na kterém se souh [...]

Označení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných práv

By |2019-09-01T10:21:58+02:0009.06.2019|Realitní právo|

Musí být v kupní smlouvě na koupi a prodej bytové či nebytové jednotky uvedeny i podíly na společných částech budovy a pozemku, které náleží k převáděné jednotce nebo případně i jiné údaje výslovně nevyžadované zákonem? Takovéto dotazy se týkají i prodejů nově vystavěných jednotek nebo rozestavěných [...]

Storno rezervace ubytování v hotelu – vrácení zaplacené zálohy na ubytování (rezervačního poplatku)

By |2019-09-01T15:22:46+02:0008.06.2019|Realitní právo|

Existuje právo na vrácení zálohy na ubytování v hotelu (rezervačního poplatku) i pokud je v internetové nabídce nebo jiných materiálech uvedeno, že záloha je nevratná? Pokud záloha není složena, má hotel dle jeho internetových či jiných podmínek od hosta požadovat platbu, pokud ve stanovené době pob [...]

Církevní restituce – prolomení blokačních paragrafů

By |2019-09-01T15:22:26+02:0020.05.2019|Realitní právo|

Pro aktuální a časté žaloby církví na určení vlastnického práva podle § 18 zákona o majetkovém vypořádání s církvemi a náboženskými společnostmi, je rozhodující zda při nabytí nemovitosti nynějším vlastníkem, došlo k tzv. prolomení blokačních paragrafů. V současné době probíhá velké množství žalob c [...]

Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu

By |2019-09-01T10:21:58+02:0017.05.2019|Realitní právo|

Jak se může nájemce, podnájemce či jiný uživatel bránit proti násilnému či jinak svémocnému vystěhování z bytu? A jak se může bránit pronajímatel proti nájemci neoprávněně užívajícímu byt? Nájemce, podnájemce či jiný oprávněný uživatel bytu, domu za účelem bydlení se může proti násilnému vystěhování [...]

Připravované změny občanského zákoníku 2019 – bytové spoluvlastnictví

By |2019-09-05T20:30:29+02:0020.02.2019|Realitní právo|

Zjednodušení přijímání změn prohlášení vlastníka o vymezení bytových jednotek. Upřesnění postavení společenství vlastníků, před jeho vznikem a zápisem do veřejného rejstříku. Změna úpravy přechodu dluhů vlastníka při převodu jednotky. Změna kompetence shromáždění a jeho rozhodovací činnosti. Zpřesně [...]

Zákonné předkupní právo k nemovitostem

By |2019-09-01T10:22:03+02:0001.01.2018|Realitní právo|

Dne 01.01.2018 nabyl účinnosti zákon č. 460/2016 Sb., který novelizuje občanský zákoník, zavádějící mimo jiné i staronové zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Tento článek je reakcí na časté dotazy, jak konkrétně bude nutno postupovat při koupi nebo prodeji nemovitosti, která&n [...]

Stavba komunikace na cizím pozemku

By |2019-09-05T18:38:33+02:0008.07.2017|Realitní právo|

Jak se vlastník pozemku na kterém je cizí stavba komunikace (silnice, dálnice, chodníku apod.) domůže náhrady za užívání jeho pozemku? Lze žádat náhradu za nemožnost užívání pozemků v důsledku stavby komunikace? Jak se naopak může bránit vlastník komunikace proti neadekvátním požadavkům vlastníka po [...]