Odposlechy zaměstnanců

Odposlechy zaměstnanců

Možná jste někdy přemýšleli nad tím, zda je v době elektronické komunikace a sledování prostor průmyslovými kamerami ve vašem zaměstnání dostatečně pamatováno i na vaše soukromí. Pojďme se proto na tuto

Bezpečnostní kamery – CCTV a ochrana osobních údajů 2011

Bezpečnostní kamery – CCTV a ochrana osobních údajů

Tento článek se zabývá video-monitoringem prostorů soukromých podnikatelských subjektů (firem) za použití různých kamerových systémů. Článek se nedotýká problematiky video-záznamů pořizovaných pro vědecké, umělecké nebo zpravodajské účely (filmové a televizní zpravodajství),