Právo IT, eCommerce, GDPR

>Právo IT, eCommerce, GDPR

Reklamace zboží spotřebitelem – reklamační lhůta

Autor: |2019-07-14T15:28:50+02:0008.07.2019|Právo IT, eCommerce, GDPR|

Je nutno reklamaci zakoupeného v obchodě (či v eshopu) doručit prodávajícímu ve 2leté zákonné záruční době nebo to lze i později? Do kdy, od zjištění vad zboží, je nutno reklamaci učinit? Vady zjištěné v zákonné záruční době U spotřebitelské koupě zboží (ať již ve eshopu nebo kamenném obchodu) občan [...]

Storno rezervace ubytování v hotelu – vrácení zaplacené zálohy na ubytování (rezervačního poplatku)

Autor: |2019-07-02T14:14:08+02:0018.06.2019|Eshop - spotřebitelské smlouvy|

Existuje právo na vrácení zálohy na ubytování v hotelu (rezervačního poplatku) i pokud je v internetové nabídce nebo jiných materiálech uvedeno, že záloha je nevratná? Pokud záloha není složena, má hotel dle jeho internetových či jiných podmínek od hosta požadovat platbu, pokud ve stanovené době pob [...]

Odpovědnost za vady baterie u mobilu, tabletu, notebooku

Autor: |2019-07-02T14:13:29+02:0012.02.2019|Eshop - spotřebitelské smlouvy|

Z hlediska spotřebitelských smluv, tedy i při prodeji zboží koncovým spotřebitelům prostřednictvím eshopu, je třeba u některého zboží nebo součástí tohoto zboží rozlišovat mezi zárukou a životností. Toto rozlišování mezi životností a zárukou, resp. 2letou zákonnou odpovědností za vady je typické zvl [...]

Neuvedení skončení slevové akce v eshopu – klamání spotřebitele

Autor: |2019-07-02T14:13:47+02:0015.06.2018|Eshop - spotřebitelské smlouvy|

Tuto povinnost sice zákon výslovně nestanovuje, ale v některých případech lze ji ze zákona dovodit. Minimálně by v eshopu měly být uvedeny jednoznačné informace po jakou dobu sleva platí či jiný způsob nebo podmínky jejího skončení, například do vyprodání zásob apod. Po skončení slevy by měly být ve [...]

Specializovaná advokátní kancelář – ideální pověřenec pro ochranu osobních údajů

Autor: |2019-07-02T13:58:16+02:0030.05.2018|GDPR|

Naše specializovaná advokátní kancelář zajišťuje správný a bezchybný výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. V rámci výkonu této funkce naše AK, v souladu s příslušnou právní úpravou zajišťuje u subjektu, kde byla pověřencem jmenována, zejména následující: Poskytuje informa [...]

GDPR u menších podnikatelů, kteří zpracovávají osobní údaje jen pro rozesílání newsletteru

Autor: |2019-07-02T13:58:16+02:0025.05.2018|GDPR|

Z hlediska GDPR jsou časté dotazy menších společností a podnikajících fyzických osob, zaměstnávajících méně než 250 zaměstnanců, jaká je nutno během jejich podnikání provést opatření z hlediska GDPR a jaké směrnice, souhlasy či jiné dokumenty musí mít zpracovány, aby jejich podnikatel [...]

GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů – nařízení EU č. 679/2016

Autor: |2019-07-02T13:58:17+02:0014.04.2018|GDPR|

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nabývá účinnosti dne 25.05.2018 (dále "GDPR"). To [...]

Spory o doménová jména

Autor: |2019-06-29T22:13:14+02:0029.06.2012|Právo IT, eCommerce, GDPR|

Spory o doménová jména nastávají v případech, kdy se určitou osobou zaregistrovaná a používaná doména shoduje nebo podobá slovní ochranné známce, obchodní firmě či jinému charakteristickému označení jiného subjektu nebo jeho výrobků a služeb. V praxi se tyto případy také označují jako „cybersqu [...]

Náhrada škody při porušení smluvních povinností dodavatele IT

Autor: |2019-06-29T22:13:14+02:0004.07.2011|Právo IT, eCommerce, GDPR|

Při realizaci projektů informačních systémů (dále jen „IS“) jsou pro jejich objednatele palčivým problémem případné náhrady škod, způsobená nesprávným postupem dodavatelů IS a naopak u dodavatelů IS, je aktuální otázka omezení jejich odpovědnosti za škodu, pokud i přes jejich veškeré úsilí, se proje [...]

Závaznost elektronických smluv v písemné formě

Autor: |2019-06-29T22:13:15+02:0006.05.2011|Právo IT, eCommerce, GDPR|

Pokud mluvíme o smlouvách, je třeba rozlišit, zda se jedná o smlouvy, kde zákon nebo dohoda účastníků předepisuje písemnou formu, či o smlouvy, pro které písemná forma předepsána není. Dále je nutné vyčlenit smlouvy, které vůbec není možné uzavřít elektronicky, protože to vylučuje zákon nebo napříkl [...]

Pro vylepšení funkčnosti využívá tento web soubory Cookies. Jeho dalším používáním s tímto vyjadřujete souhlas. Souhlasím