Právo insolvence

Home>Právo insolvence

Novela insolvenčního zákona, provedená zákonem č. 230/2019 Sb.

By |2019-09-05T20:29:33+02:0020.08.2019|Právo insolvence|

Cílem novely je řešení celospolečenského problému tzv. dětských dlužníků. Jedná se o dlužníky, kterým vznikly dluhy v době jejich nezletilosti, většinou bez jejich přičinění a zpravidla vinou rodičů. Pomoc dětským dlužníkům Novelou se navrhuje změna § 412a insolvenčního zákona. Změna má přinést výho [...]

Návrh na oddlužení

By |2019-09-01T10:22:03+02:0005.11.2017|Právo insolvence|

Nemůžete zaplatit Vaše dluhy? Nemáte na splátky půjček, úvěrů či jiných pohledávek? Máte exekuci nebo exekuce, které již nemůžete vyplatit? Ve většině těchto případů lze Vaši neschopnost splácet, tedy insolvenci (úpadek nebo hrozící úpadek), řešit podáním návrhu na oddlužení (tzv. "osobní bankrot"). [...]

Odpovědnost věřitele a ručení jeho jednajících osob za správnou výši pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení

By |2019-09-01T17:19:07+02:0004.11.2017|Právo insolvence|

Insolvenční zákon stanovuje odpovědnost věřitele a dále i ručení jeho statutárního orgánu či případně zaměstnance, aby nedocházelo k nadhodnocování pohledávek přihlašovaných do insolvenčního řízení. Odpovědnost věřitele Pokud věřitel přihlásí pohledávku vyšší o více než 50% její hodnoty zjištěné v i [...]