Právo insolvence

>Právo insolvence

Novela insolvenčního zákona, provedená zákonem č. 230/2019 Sb.

Autor: |2019-09-05T20:29:33+02:0020.08.2019|Právo insolvence|

Cílem novely je řešení celospolečenského problému tzv. dětských dlužníků. Jedná se o dlužníky, kterým vznikly dluhy v době jejich nezletilosti, většinou bez jejich přičinění a zpravidla vinou rodičů. Pomoc dětským dlužníkům Novelou se navrhuje změna § 412a insolvenčního zákona. Změna má přinést výho [...]

Odpovědnost věřitele a ručení jeho jednajících osob za správnou výši pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení

Autor: |2019-09-01T17:19:07+02:0004.11.2017|Právo insolvence|

Insolvenční zákon stanovuje odpovědnost věřitele a dále i ručení jeho statutárního orgánu či případně zaměstnance, aby nedocházelo k nadhodnocování pohledávek přihlašovaných do insolvenčního řízení. Odpovědnost věřitele Pokud věřitel přihlásí pohledávku vyšší o více než 50% její hodnoty zjištěné v i [...]