Cizinec a firma

>>Cizinec a firma

Změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR – novela č. 222/2017 Sb.

Autor: |2019-09-05T20:30:05+02:0015.09.2017|Cizinec a firma|

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, provedená zákonem č. 222/2017 Sb., nabyla účinnosti dne 15.08.2017. Podmínky pobytu cizinců na území ČR a EU se mění následovně: Krátkodobé (Schengenské) vízum Prodloužení doby platnosti krátkodobého víza  Nová právní úprava výslovně [...]

Žádost držitele zaměstnanecké karty o souhlas se změnou zaměstnavatele

Autor: |2019-09-01T10:22:09+02:0002.09.2017|Cizinec a firma|

Termín podání žádosti je možné rezervovat na internetové stránce MV. Rezervace online nemusí být dostupná pro všechny pracoviště OAMP Ministerstva vnitra. Pokud žadatel žádost osobně podat nemůže, lze ji podat např. i prostřednictvím zástupce. Formulář žádosti Formulář žádosti k dispozici k vyplnění [...]

Bezvízový styk s Ukrajinou

Autor: |2019-09-01T10:22:05+02:0012.06.2017|Cizinec a firma|

Vízová povinnost pro občany Ukrajiny pro ČR a Schengenský prostor byla zrušena ke dni 11.06.2017. Občané Ukrajiny tak mohou cestovat do České republiky a ostatních států Schengenu bez víza. Podmínky pobytu ukrajinských občanů do 90 dnů bez víza na území České republice a členských států, resp. [...]

Zdravotní pojištění cizinců a vymáhání pojistného plnění

Autor: |2019-09-01T10:22:05+02:0027.05.2017|Cizinec a firma|

Zda má cizinec sjednáno správné zdravotní pojištění pro pobyt na území ČR a zda má nárok na pojistné plnění, které mu komerční zdravotní pojišťovna upírá, jsou často kladenými otázkami naší advokátní kanceláři. Komerční zdravotní pojištění k pobytu cizince z hlediska předpisů regulujících vstup a po [...]

Pohovor na konzulátu ČR – dlouhodobé vízum za účelem podnikání (business vízum)

Autor: |2019-09-01T10:22:06+02:0027.05.2017|Cizinec a firma|

V řízení o žádosti o vízum za účelem podnikání, tzv. "business vízum" provádí konzulát ČR se žadatelem zpravidla pohovor, zejména k prověření existence skutečného účelu podnikání při pobytu na území ČR, tvrzeného žadatelem v žádosti o dlouhodobé vízum. Výsledky tohoto pohovoru jsou často důvodem zam [...]

Legální práce cizince – rodinného příslušníka občana ČR (a)nebo EU

Autor: |2019-09-01T10:22:06+02:0026.05.2017|Cizinec a firma|

Může cizinec v ČR pracovat na základě pracovní smlouvy, tedy v pracovním poměru dle zákoníku práce, bez pracovního povolení, resp. bez zaměstnanecké karty, když na území ČR pobývá společně manželkou, občankou ČR (a)nebo EU, a který na území ČR podal žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka obč [...]

Žádost o zaměstnaneckou kartu pro cizince ze 3. státu

Autor: |2019-09-01T10:22:07+02:0008.05.2017|Cizinec a firma|

Článek se zabývá žádostí o zaměstnaneckou kartu - dlouhodobý pobyt - občanem ze 3. státu. Článek předpokládá, že se nejedná o žádost podávanou v některém ze zvláštních projektů ekonomické migrace a dále, že cizinec nemá na území ČR nebo v jiném státě EU již povolen pobyt. Postup a náležitosti této ž [...]

Legální práce cizince bez zaměstnanecké karty či pracovního povolení

Autor: |2019-09-01T10:22:07+02:0002.05.2017|Cizinec a firma|

V jakých případech může cizinec ze 3. státu legálně pracovat bez zaměstnanecké nebo bez pracovního povolení? Zaměstnanecká karta či bez karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo pracovní povolení zákon o zaměstnanosti nevyžaduje u cizinců ze třetího státu: povoleným trvalým pobytem;který je [...]

Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince

Autor: |2019-09-01T10:22:08+02:0023.03.2017|Cizinec a firma|

Jak postupovat, pokud žádosti o pobytové povolení, např. žádosti o trvalý nebo přechodný pobyt není v zákonné lhůtě rozhodnuto? Typů žádostí a lhůt je dosti velké množství, proto se tento článek pro přehlednost zabývá jen žádostmi k nimž je nejvíce dotazů od klientů. Podle zákona o pobytu cizinců má [...]

Aktuální stav vyřízených žádostí o pobytová povolení cizinců – OAMP MV

Autor: |2019-09-01T10:22:08+02:0022.03.2017|Cizinec a firma|

V řízení o žádosti o pobytové povolení se v mnoha případech nevydává klasické papírové rozhodnutí, ale za vydání rozhodnutí zákon považuje převzetí průkazu pobytového povolení žadatelem. O tomto je žadatel zpravidla písemně vyrozuměn MV, a to výzvou k dostavení k odběru biometrických údajů (focení, [...]