Korporátní právo

Home>Korporátní právo

Připravované změny zákona o obchodních korporacích 2019

By |2019-09-06T12:37:24+02:0031.03.2019|Korporátní právo|

Založení živnosti nebo společnosti s ručením omezeným jednoduše z domova přes internet do 24 hodin s celkovými náklady ve výši 500 Kč a možností úhrady poplatku platební kartou. Odstranění nepřesnosti či nejednoznačnosti, nadbytečné regulatorní zátěže, nedostatečné transparentnosti organizačních str [...]

Připravované změny zákona o obchodních korporacích 2018

By |2019-09-06T16:28:14+02:0006.09.2018|Korporátní právo|

Odstranění nadbytečné regulatorní zátěže, nedostatečné transparentnosti organizačních struktur společností a družstev, propojení obchodního rejstříku s ostatními rejstříky a mezery v ochraně práv společníků. Cíle připravované novely Podle důvodové zprávy Ministerstva spravedlnosti se navrhovanou&nbs [...]

Odpovědnost jednatele s.r.o. po odstoupení z funkce

By |2019-09-05T18:40:49+02:0010.07.2018|Korporátní právo|

Častým dotazem je, zda se jednatel spol. s r.o. zbaví odpovědnosti z titulu výkonu jeho funkce tím, že odstoupí z pozice jednatele nebo tím, že převede celý jeho podíl ve společnosti na jinou osobu, spolu se jmenováním nového jednatele. K tomu je nutno uvést, že odpovědnost za předchozí funkci [...]

Otevření či zrušení bankovního účtu cizince nebo jeho firmy v české bance

By |2019-09-01T10:22:03+02:0001.02.2018|AML|

V poslední době je zejména pro cizince z některých třetích států stále složitější, a často nemožné otevřít firemní nebo i osobní bankovní účet v české bance. Banky odmítají pro obchodní společnosti v nichž figurují cizinci zřídit bankovní účet a stejně tak i samotným cizincům, zvláště pokud nemají p [...]

Změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR – novela č. 222/2017 Sb.

By |2019-09-05T20:30:05+02:0015.09.2017|Cizinec a firma|

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, provedená zákonem č. 222/2017 Sb., nabyla účinnosti dne 15.08.2017. Podmínky pobytu cizinců na území ČR a EU se mění následovně: Krátkodobé (Schengenské) vízum Prodloužení doby platnosti krátkodobého víza  Nová právní úprava výslovně [...]

Žádost držitele zaměstnanecké karty o souhlas se změnou zaměstnavatele

By |2019-09-01T10:22:09+02:0002.09.2017|Cizinec a firma|

Termín podání žádosti je možné rezervovat na internetové stránce MV. Rezervace online nemusí být dostupná pro všechny pracoviště OAMP Ministerstva vnitra. Pokud žadatel žádost osobně podat nemůže, lze ji podat např. i prostřednictvím zástupce. Formulář žádosti Formulář žádosti k dispozici k vyplnění [...]

Bezvízový styk s Ukrajinou

By |2019-09-01T10:22:05+02:0012.06.2017|Cizinec a firma|

Vízová povinnost pro občany Ukrajiny pro ČR a Schengenský prostor byla zrušena ke dni 11.06.2017. Občané Ukrajiny tak mohou cestovat do České republiky a ostatních států Schengenu bez víza. Podmínky pobytu ukrajinských občanů do 90 dnů bez víza na území České republice a členských států, resp. [...]

Zdravotní pojištění cizinců a vymáhání pojistného plnění

By |2019-09-01T10:22:05+02:0027.05.2017|Cizinec a firma|

Zda má cizinec sjednáno správné zdravotní pojištění pro pobyt na území ČR a zda má nárok na pojistné plnění, které mu komerční zdravotní pojišťovna upírá, jsou často kladenými otázkami naší advokátní kanceláři. Komerční zdravotní pojištění k pobytu cizince z hlediska předpisů regulujících vstup a po [...]

Pohovor na konzulátu ČR – dlouhodobé vízum za účelem podnikání (business vízum)

By |2019-09-01T10:22:06+02:0027.05.2017|Cizinec a firma|

V řízení o žádosti o vízum za účelem podnikání, tzv. "business vízum" provádí konzulát ČR se žadatelem zpravidla pohovor, zejména k prověření existence skutečného účelu podnikání při pobytu na území ČR, tvrzeného žadatelem v žádosti o dlouhodobé vízum. Výsledky tohoto pohovoru jsou často důvodem zam [...]