Vymáhání pohledávek

>>Vymáhání pohledávek

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka

Autor: |2019-06-08T19:40:46+02:0027.11.2018|Vymáhání pohledávek|

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit. Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží [...]

Odpovědnost věřitele a ručení jeho jednajících osob za správnou výši pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení

Autor: |2019-08-15T12:36:03+02:0004.11.2017|Insolvenční právo, Přihlášky pohledávek, Vymáhání pohledávek|

Insolvenční zákon stanovuje odpovědnost věřitele a dále i ručení jeho statutárního orgánu či případně zaměstnance, aby nedocházelo k nadhodnocování pohledávek přihlašovaných do insolvenčního řízení. Odpovědnost věřitele Pokud věřitel přihlásí pohledávku vyšší o více než 50% její hodnoty zjištěné v i [...]

Maximální výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení

Autor: |2019-05-03T04:55:25+02:0026.03.2012|Vymáhání pohledávek|

Článek se zabývá často kladenou otázkou, jaká může být maximální, zákonem a soudy akceptovatelná, výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení, zejména ve smlouvách, dohodách či jiných dokumentech, a to zejména tedy, kdy se věřitel nemusí řídit zákonem o spotřebitelském úvěru. Předesíláme, [...]