Právní pomoc cizincům

>>Právní pomoc cizincům

Nabytí státního občanství prohlášením po dosažení 18 let věku

Autor: |2019-07-01T12:08:49+02:0017.05.2018|Občanství ČR|

Cizinec může nabýt státní občanství České republiky, po nabytí 18 let věku, zjednodušeným způsobem prohlášením, za splnění podmínek uvedených níže v tomto článku. Základní podmínky nabytí občanství ČR prohlášením po dosažení 18 let věku Občanství ČR prohlášením může nabýt cizinec pokud toto prohláše [...]

Postup při nemožnosti sjednání termínu podání žádosti o vízum (pobytové povolení) na konzulátu (vízovém centru) ČR

Autor: |2019-05-03T04:55:02+02:0031.10.2017|Právní pomoc cizincům|

Podle NSS, pokud systém Visapoint, pro sjednání termínu podání žádosti o vízum, zaměstnaneckou kartu nebo o jiné pobytové povolení, neumožní důstojné podání žádosti na ZÚ ČR, lze žádost podat i bez sjednání tohoto termínu Visapoint. Podle Nejvyššího správního soudu, pokud žadatel podal žádost o [...]

Změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR – novela č. 222/2017 Sb.

Autor: |2019-07-01T11:58:05+02:0015.09.2017|Právní pomoc cizincům|

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, provedená zákonem č. 222/2017 Sb., nabyla účinnosti dne 15.08.2017. Podmínky pobytu cizinců na území ČR a EU se mění následovně: Krátkodobé (Schengenské) vízum Prodloužení doby platnosti krátkodobého víza  Nová právní úprava výslovně [...]

Bezvízový styk s Ukrajinou

Autor: |2019-05-03T04:55:03+02:0012.06.2017|Právní pomoc cizincům|

Vízová povinnost pro občany Ukrajiny pro ČR a Schengenský prostor byla zrušena ke dni 11.06.2017. Občané Ukrajiny tak mohou cestovat do České republiky a ostatních států Schengenu bez víza. Podmínky pobytu ukrajinských občanů do 90 dnů bez víza na území České republice a členských států, resp. [...]

Zdravotní pojištění cizinců a vymáhání pojistného plnění

Autor: |2019-07-01T11:49:09+02:0027.05.2017|Právní pomoc cizincům|

Zda má cizinec sjednáno správné zdravotní pojištění pro pobyt na území ČR a zda má nárok na pojistné plnění, které mu komerční zdravotní pojišťovna upírá, jsou často kladenými otázkami naší advokátní kanceláři. Komerční zdravotní pojištění k pobytu cizince z hlediska předpisů regulujících vstup a po [...]

Pohovor na konzulátu ČR – dlouhodobé vízum za účelem podnikání (business vízum)

Autor: |2019-06-14T16:26:59+02:0027.05.2017|Právní pomoc cizincům|

V řízení o žádosti o vízum za účelem podnikání, tzv. "business vízum" provádí konzulát ČR se žadatelem zpravidla pohovor, zejména k prověření existence skutečného účelu podnikání při pobytu na území ČR, tvrzeného žadatelem v žádosti o dlouhodobé vízum. Výsledky tohoto pohovoru jsou často důvodem zam [...]

Žádost o státní občanství ČR

Autor: |2019-07-01T12:08:25+02:0011.05.2017|Občanství ČR|

Článek se zabývá náležitostmi žádosti o udělení státního občanství ČR (naturalizace), dále nejčastějšími problémy žadatelů (důvodů zamítnutí žádosti) a průběhem řízení o žádosti. Náležitosti žádosti o státní občanství Při podání žádosti o udělení státního občanství České republiky je třeba dolo [...]

Zkouška z českého jazyka a českých reálií k žádosti o státní občanství

Autor: |2019-07-01T12:08:38+02:0010.05.2017|Občanství ČR|

Tento příspěvek se zabývá prokazováním znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely podání žádosti o udělení státního občanství České republiky. Znalost českého jazyka Znalost českého jazyka se požaduje alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to v rozs [...]

Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu druha nebo družky, jako rodinného příslušníka občana EU (nesezdané soužití)

Autor: |2019-07-01T11:56:21+02:0005.05.2017|Přechodný pobyt|

V řízení o povolení přechodného pobytu partnera nebo partnerky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem ověření skutečné existence partnerského vztahu mezi žadatelem (cizincem) a jeho partnerem. Během výslechu lze zpravidla ze strany MV oče [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka (druha – družky) občana ČR

Autor: |2019-07-01T11:56:36+02:0002.05.2017|Přechodný pobyt|

Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha - družky občana ČR, musí žadatel/žadatelka podat osobně na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Podání této žádosti, včetně průběhu řízení, jsou podrobně rozepsány níže v tomto článku: Možnosti rezervace termínu podání žádosti o [...]

Pro vylepšení funkčnosti využívá tento web soubory Cookies. Jeho dalším používáním s tímto vyjadřujete souhlas. Souhlasím