Správní řízení – cizinci

Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince

Autor: |2019-06-14T16:50:33+02:0023.03.2017|Kategorie: Správní řízení - cizinci|

Jak postupovat, pokud žádosti o pobytové povolení, např. žádosti o trvalý nebo přechodný pobyt není v zákonné lhůtě rozhodnuto? Typů žádostí a lhůt je dosti velké množství, proto se tento článek pro přehlednost zabývá jen žádostmi k nimž je nejvíce dotazů od klientů. Podle zákona o pobytu cizinců má [...]

Aktuální stav vyřízených žádostí o pobytová povolení cizinců – OAMP MV

Autor: |2019-06-14T17:07:14+02:0022.03.2017|Kategorie: Správní řízení - cizinci|Podkategorie: |

V řízení o žádosti o pobytové povolení se v mnoha případech nevydává klasické papírové rozhodnutí, ale za vydání rozhodnutí zákon považuje převzetí průkazu pobytového povolení žadatelem. O tomto je žadatel zpravidla písemně vyrozuměn MV, a to výzvou k dostavení k odběru biometrických údajů (focení, [...]

Pozdní odvolání cizince ve správním řízení – přezkumné řízení

Autor: |2019-05-03T04:55:04+02:0007.03.2017|Kategorie: Správní řízení - cizinci|

Odvolání je nutné podat v zákonem stanovené lhůtě. Tato lhůta činí ve většině případů 15 dnů, ale u některých rozhodnutí, například o správním vyhoštění, je odvolací lhůta jen pětidenní. Odvolací lhůta se počítá ode dne oznámení rozhodnutí či usnesení, čímž je zpravidla jeho doručení (převzetí dopor [...]

Odškodnění za průtahy ve správním řízení o žádosti o pobytové povolení

Autor: |2019-06-14T16:32:12+02:0015.10.2016|Kategorie: Správní řízení - cizinci|

Z posledního rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR týkajícího se odškodnění za průtahy ve správním řízení, zatím nelze jednoznačně dovodit možnost domoci se odškodnění za průtahy ve správním řízení o žádostech o pobytové povolení nebo v jiných věcech pobytu cizinců způsobené zpravidla Ministerstv [...]

Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

Autor: |2019-05-07T18:36:33+02:0023.05.2016|Kategorie: Správní řízení - cizinci|Podkategorie: , , , , |

Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy žadatele a jeho partnerky či manželky nebo jiných příbuzných, dle druhu žádosti. Proto jsou čestná pr [...]

Vydání průkazu pobytového povolení cizinci po vyhovění žádosti

Autor: |2019-06-14T16:32:38+02:0017.02.2016|Kategorie: Správní řízení - cizinci|Podkategorie: |

V případě, že se Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP MV) rozhodne vyhovět podané žádosti o pobytové povolení (dlouhodobý pobyt nebo jeho prodloužení, zaměstnanecká nebo modrá karta či její prodloužení nebo trvalý pobyt anebo přechodný pobyt), zpravidla písemně vyzve žada [...]

Tlumočení při výslechu (pohovoru) cizince u OAMP MV, pokud si musí tlumočníka zajistit sám

Autor: |2019-06-14T16:31:27+02:0002.02.2016|Kategorie: Správní řízení - cizinci|Podkategorie: |

V případě výslechu cizince, zejména v řízení o žádosti o pobytové povolení u OAMP MV, si takovýto žadatel musí tlumočníka zajistit sám a na vlastní náklady. Musí se jednat o tlumočníka, který je zapsán v seznamu tlumočníků u některého krajského soudu (v Praze u Městského soudu). Oficiální seznam těc [...]

Odvolání, rozklad, žaloba, stížnost, žádost, návrh, podnět

Autor: |2019-05-03T04:55:17+02:0005.04.2015|Kategorie: Správní řízení - cizinci|

Odvolání je nutné podat v zákonem stanovené lhůtě. Tato lhůta činí ve většině případů 15 dnů, ale u některých rozhodnutí, například o správním vyhoštění, je odvolací lhůta jen pětidenní. Odvolací lhůta se počítá ode dne oznámení rozhodnutí či usnesení, čímž je zpravidla jeho doručení (převzetí dopor [...]

Průtahy v odvolacím řízení ve věcech pobytových povolení cizinců

Autor: |2019-06-14T19:58:28+02:0007.11.2013|Kategorie: Správní řízení - cizinci|

V případech odvolacích řízení ve věcech odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o pobytové povolení (např.povolení k dlouhodobému pobytu) nebo proti usnesení o zastavení řízení o těchto žádostech, často dochází k překročení zákonem stanovené doby pro vydání rozhodnutí o podaném odvolání. Lhůtu [...]

Je nutné se seznamovat s podklady pro vydání rozhodnutí ve správním řízení, když nejsou zjevné důvody k zamítnutí žádosti či k vydání negativního rozhodnutí?

Autor: |2019-06-14T20:11:19+02:0025.11.2011|Kategorie: Správní řízení - cizinci|

Co dělat v situaci, kdy je účastníku doručena výzva správního orgánu, že má možnost se seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí, vyjádřit se k nim, navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy? Je pro žadatele (účastníka, obviněného z přestupku) nutné nebo výhodnější se k seznámení dostavit? K otázce nu [...]

Pro vylepšení funkčnosti využívá tento web soubory Cookies. Jeho dalším používáním s tímto vyjadřujete souhlas. Souhlasím