Změna opatrovníka ustanoveného opatrovanci s omezenou svéprávností soudem

Změna opatrovníka ustanoveného opatrovanci s omezenou svéprávností soudem

Častým dotazem je, zda opatrovanec s omezenou svéprávností, se může domáhat výměny opatrovníka ustanoveného mu soudem. Obecná odpověď na tuto otázku je ano, pokud opatrovník neplní povinnosti stanovené zejména občanským zákoníkem. Výměna opatrovníka ale většinou není jedoduchou záležitostí, a zpravidla musí být prokázány jednoznačné a často spíše závažné porušování opatrovníkových povinností. Výjimečně může soud opatrovníka změnit opatrovanci i proti jeho vůli, tedy v případě, že sám opatrovanec je s výkonem jeho funkce spokojený.