Generální advokátní praxe

>Generální advokátní praxe

Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu

Autor: |2019-06-14T16:18:39+02:0017.05.2019|Kategorie: Cizinecké právo|

Jak se může nájemce, podnájemce či jiný uživatel bránit proti násilnému či jinak svémocnému vystěhování z bytu? A jak se může bránit pronajímatel proti nájemci neoprávněně užívajícímu byt? Nájemce, podnájemce či jiný oprávněný uživatel bytu, domu za účelem bydlení se může proti násilnému vystěhování [...]

Označení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných práv

Autor: |2019-05-07T23:00:40+02:0019.02.2019|Kategorie: Právní vztahy k nemovitostem|

Musí být v kupní smlouvě na koupi a prodej bytové či nebytové jednotky uvedeny i podíly na společných částech budovy a pozemku, které náleží k převáděné jednotce nebo případně i jiné údaje výslovně nevyžadované zákonem? Takovéto dotazy se týkají i prodejů nově vystavěných jednotek nebo rozestavěných [...]

Šikana žáka ve škole – porušení antidiskriminačního zákona

Autor: |2019-05-25T19:34:32+02:0018.02.2019|Kategorie: Antidiskriminační zákon|

Mohou rodiče pro jejich dítě požadovat od školy peněžní kompenzaci za to, že nezabránila jeho šikaně? Podle našeho názoru lze šikanu považovat, mimo jiné, také za porušení antidiskriminačního zákona. Podle tohoto zákona se za diskriminaci považuje i obtěžování v oblasti přístupu ke vzdělání a jeho p [...]

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka

Autor: |2019-06-08T19:40:46+02:0027.11.2018|Kategorie: Vymáhání pohledávek|Podkategorie: |

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit. Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží [...]

Stavba nájemce na pronajatém pozemku

Autor: |2019-06-12T13:59:32+02:0012.06.2018|Kategorie: Právní vztahy k nemovitostem|

Z velkého množství sporů týkajících se stavby nájemce (např. stavba chaty) na pronajatém pozemku, řešených naší advokátní kanceláří, přináší tento článek odpovědi na některé často kladené otázky. Východiska článku Velké množství sporů vzniká z důvodu, že dlouholetí nájemci pozemku, na kterém se souh [...]

Změna opatrovníka ustanoveného opatrovanci s omezenou svéprávností soudem

Autor: |2019-06-14T16:46:56+02:0015.04.2018|Kategorie: Generální advokátní praxe|Podkategorie: |

Výměna opatrovníka ale většinou není jednoduchou záležitostí, a zpravidla musí být prokázány jednoznačné a často spíše závažné porušování opatrovníkových povinností. Výjimečně může soud opatrovníka změnit opatrovanci i proti jeho vůli, tedy v případě, že sám opatrovanec je s výkonem jeho funkce spok [...]

Zákonné předkupní právo k nemovitostem

Autor: |2019-05-26T00:31:16+02:0001.01.2018|Kategorie: Právní vztahy k nemovitostem|

Dne 01.01.2018 nabyl účinnosti zákon č. 460/2016 Sb., který novelizuje občanský zákoník, zavádějící mimo jiné i staronové zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Tento článek je reakcí na časté dotazy, jak konkrétně bude nutno postupovat při koupi nebo prodeji nemovitosti, která&n [...]

Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku (ESLP, ECHR)

Autor: |2019-05-03T04:54:59+02:0001.11.2017|Kategorie: Generální advokátní praxe|

V souvislosti s našimi úspěchy v řízeních o stížnostech před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku se naši AK často obracejí klienti s dotazem na možnost převzetí našeho právního zastoupení, poté co již v České republice vyčerpali všechny řádné a případně i mimořádné soudní opravné prostře [...]

Postup při nemožnosti sjednání termínu podání žádosti o vízum (pobytové povolení) na konzulátu (vízovém centru) ČR

Autor: |2019-05-03T04:55:02+02:0031.10.2017|Kategorie: Cizinecké právo|Podkategorie: |

Podle NSS, pokud systém Visapoint, pro sjednání termínu podání žádosti o vízum, zaměstnaneckou kartu nebo o jiné pobytové povolení, neumožní důstojné podání žádosti na ZÚ ČR, lze žádost podat i bez sjednání tohoto termínu Visapoint. Podle Nejvyššího správního soudu, pokud žadatel podal žádost o [...]

Změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR – novela č. 222/2017 Sb.

Autor: |2019-05-03T04:55:02+02:0015.09.2017|Kategorie: Cizinecké právo|Podkategorie: |

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, provedená zákonem č. 222/2017 Sb., nabyla účinnosti dne 15.08.2017. Podmínky pobytu cizinců na území ČR a EU se mění následovně: Krátkodobé (Schengenské) vízum Prodloužení doby platnosti krátkodobého víza  Nová právní úprava výslovně [...]

Pro vylepšení funkčnosti využívá tento web soubory Cookies. Jeho dalším používáním s tímto vyjadřujete souhlas. Souhlasím