Organizační záležitosti – advokátní kancelář

>>Organizační záležitosti - advokátní kancelář

Praktické příklady výpočtů odměny a výloh advokátní kanceláře za poskytnuté právní služby

Autor: |2019-05-03T04:55:01+02:0006.06.2018|Organizační záležitosti - advokátní kancelář|

Častou otázkou klienta je, kolik ve skutečnosti zaplatí na odměně a výlohách naší advokátní kanceláři za celou kauzu a dále, jaký bude mít z kauzy celkový finanční výtěžek. Ve většině případů toto není možné předem přesně určit, jelikož nelze předvídat, jak dlouho kauza, např. soudní spor či správní [...]

Postup v případě, kdy klientem požadovaná právní služba nespadá do specializace naší advokátní kanceláře

Autor: |2019-05-03T04:55:19+02:0010.08.2014|Organizační záležitosti - advokátní kancelář|

V případě, kdy klientem požadovaná právní služba nespadá do specializace naší advokátní kanceláře lze vyhledat advokáty a advokátní kanceláře dle jejich specializace na stránkách České advokátní komory (ČAK), na níže uvedeném odkazu: http://vyhledavac.cak.cz/ [...]

Expresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kanceláři

Autor: |2019-05-03T04:55:27+02:0010.04.2011|Organizační záležitosti - advokátní kancelář|

Níže uvedeným způsobem lze naší AK zaslat velice rychle ověřené originály dokumentů (např. plné moci, ověřené překlady apod), která má klient k dispozici v papírové podobě: Klient se dostaví na poštu (či k notáři nebo na obecní úřad apod.) na pracoviště CzechPOINT, kde nechá z příslušného dokumentu [...]

Důležité internetové odkazy

Autor: |2019-05-03T04:55:33+02:0001.12.2009|Organizační záležitosti - advokátní kancelář|

Na této stránce se nachází důležité internetové odkazy na stránky orgánů veřejné správy či mezinárodních organizací, související s právními službami poskytovanými naší advokátní kanceláří: Ministerstvo vnitra – OAMP – Internetové objednávání termínu podání žádosti pro cizince Ministerstvo vnitra – [...]

Jazyk blogu a komunikace s klienty

Autor: |2019-05-05T06:30:36+02:0002.11.2009|Organizační záležitosti - advokátní kancelář|

Výchozím jazykem blogu je český jazyk. Další jazykové verze blogu jsou přeloženy automatizovaně za použití vysoce kvalitního software. Přesto ale mohou tyto automatizované překlady obsahovat nepřesnosti. V případě pochybností nebo rozdílů je vždy rozhodující české znění všech článků tohoto blogu. [...]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jazyk blogu a komunikace s klienty

Podmínky bezplatných veřejných dotazů k článkům blogu

Autor: |2019-05-05T05:24:02+02:0001.11.2009|Organizační záležitosti - advokátní kancelář|

Podmínky bezplatných veřejných dotazů k článkům blogu jsou následující: Ke každému článku blogu lze zadávat veřejné bezplatné dotazy na advokáta. Tyto otázky zadáte vyplněním a odesláním formuláře umístěném pod každým příspěvkem. Všechny schválené dotazy jsou ihned bezplatně a veřejně zodpovězeny ad [...]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podmínky bezplatných veřejných dotazů k článkům blogu

Podmínky blogu

Autor: |2019-05-05T05:23:46+02:0031.10.2009|Organizační záležitosti - advokátní kancelář|

Jedná se o blog odpovědí na často kladené otázky, aktuality a informace k připravovaným změnám právní úpravy, právní stanoviska a analýzy, aktuální judikatura, smluvní a jiné právní vzory k bezplatnému stažení. To vše v rámci právního zaměření advokátní kanceláře, kterým je: (i) korporátní právo, (i [...]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podmínky blogu