• BLOG & FAQ

Žádost o mezinárodní ochranu

Cizinec může v České republice požádat o mezinárodní ochranu před pronásledováním nebo hrozící vážnou újmou. Mezinárodní ochrana se uděluje formou azylu nebo doplňkové ochrany.

Cizinci se udělí azyl především z důvodů, že je v zemi svého původu pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů.

Pokud u žadatele o mezinárodní ochranu nejsou důvody pro udělení azylu, může mít nárok na doplňkovou ochranu, jestliže mu ve státu jeho původu hrozí trest smrti, nelidské či ponižující zacházení a trestání. Dále pokud mu hrozí vážné ohrožení života (jako civilní osoby) nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí v situaci mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu.