Expresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kanceláři

Expresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kanceláři

Níže uvedeným způsobem lze naší AK zaslat velice rychle ověřené originály dokumentů (např. plné moci, ověřené překlady apod), která má klient k dispozici v papírové podobě: Klient se dostaví na poštu (či k notáři nebo na obecní úřad apod.) na pracoviště CzechPOINT, kde nechá z příslušného dokumentu provést autorizovanou konverzi podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a...
Read more...
Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy žadatele a jeho partnerky či manželky nebo jiných příbuzných, dle druhu žádosti. Proto jsou čestná prohlášení nebo jiné dokumenty podobného typu cizinci k žádostem o pobytové povolení často...
Read more...
Žádost o trvalý pobyt cizince - manželky (manžela) občana ČR

Žádost o trvalý pobyt cizince - manželky (manžela) občana ČR

Tento příspěvek se týká náležitostí žádosti o povolení trvalého pobytu cizince ze 3. státu, a to manžela nebo manželky občana ČR, po 2 letech pobytu na území. Žádost je nutno podat osobně. Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém formuláři. Klient dále může AK dodat údaje a AK může žádost vyplnit sama a zaslat klientovi ke kontrole. K...
Read more...
GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů - nařízení EU č. 679/2016

GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů - nařízení EU č. 679/2016

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nabývá účinnosti dne 25.05.2018 (dále "GDPR"). To znamená, že všichni se tímto nařízením od tohoto data musí řídit. Contents 1. Úvodní poznámky...
Read more...
Zákonné předkupní právo k nemovitostem

Zákonné předkupní právo k nemovitostem

Dne 01.01.2018 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku (zákon č. 460/2018), zavádějící mimo jiné i staronové zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. 1. K praktickému postupu při prodeji nemovitosti zatížené zákonným předkupním právem V poslední době jsou poměrně časté dotazy, jak konkrétně postupovat při koupi nebo prodeji nemovitosti, která (nově od 01.01.2018) je zatížena...
Read more...
Rizika věřitele při vymáhání pohledávek - zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky - nemajetnost dlužníka

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek - zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky - nemajetnost dlužníka

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit. Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží něco namítat, pokud si plnil při vymáhání svoje povinnosti. Toto ale není úplně jednoduché...
Read more...
Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance

Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance

Zda vůbec (a pokud ano, tak v jakém rozsahu) lze funkci statutárního orgánu (např. jednatele) vykonávat na pracovní smlouvu dle zákoníku práce je dost sporné. Nejvyšší soud toto dlouhodobě víceméně vylučuje. Tímto mohou např. vzniknout problémy v odvodech ČSSZ, na veřejném zdravotním pojištění, se starobním důchodem apod. Tyto otázky zřejmě nebudou v dohledné době zatím jednoznačně vyřešeny. Lze...
Read more...
K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností - zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností - zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového soudu a mít stále platný právní důvod k umístění sídla. Pokud si společnost nepřebírá korespondenci, zpravidla doručovanou soudem do datové schránky, nebo když se předmětná datová zpráva v...
Read more...
Žádost o trvalý pobyt po 5 letech pobytu na území

Žádost o trvalý pobyt po 5 letech pobytu na území

Tento příspěvek se týká náležitostí žádosti o povolení trvalého pobytu na území ČR po 5 letech pobytu dle § 68 zák. č. 326/1999 Sb. 0.1. Podání žádosti Žádost je nutno podat osobně. Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podání žádosti rezervovat online na internetové stránce MV. Rezervace online nemusí být dostupná pro všechny...
Read more...
Expresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kanceláři
Expresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kanceláři
Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV
Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV
Žádost o trvalý pobyt cizince - manželky (manžela) občana ČR
Žádost o trvalý pobyt cizince - manželky (manžela) občana ČR
GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů - nařízení EU č. 679/2016
GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů - nařízení EU č. 679/2016
Zákonné předkupní právo k nemovitostem
Zákonné předkupní právo k nemovitostem
Rizika věřitele při vymáhání pohledávek - zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky - nemajetnost dlužníka
Rizika věřitele při vymáhání pohledávek - zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky - nemajetnost dlužníka
Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance
Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance
K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností - zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti
K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností - zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti
Žádost o trvalý pobyt po 5 letech pobytu na území
Žádost o trvalý pobyt po 5 letech pobytu na území

Cizinec může v České republice požádat o mezinárodní ochranu před pronásledováním nebo hrozící vážnou újmou. Mezinárodní ochrana se uděluje formou azylu nebo doplňkové ochrany.

Cizinci se udělí azyl především z důvodů, že je v zemi svého původu pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů.

Pokud u žadatele o mezinárodní ochranu nejsou důvody pro udělení azylu, může mít nárok na doplňkovou ochranu, jestliže mu ve státu jeho původu hrozí trest smrti, nelidské či ponižující zacházení a trestání. Dále pokud mu hrozí vážné ohrožení života (jako civilní osoby) nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí v situaci mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu.

Komentáře (0)

There are no comments posted here yet

Zanechte svůj komentář

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Přílohy (0 / 10)
Share Your Location

Hledat články

Nejnovější komentáře

David Netušil posted a comment in Zákonné předkupní právo k nemovitostem
Dle našeho názoru, pokud předkupník svým jednáním dá jednoznačně najevo, že nabídku neak...
Pavel Svoboda posted a comment in Zákonné předkupní právo k nemovitostem
Jestli to chápu správně. Je tedy možné, že jako prodávající pošlu překupníkovy výzvu se...
Cron Job Starts