Obsah článků

Články obsahují odpovědi na často kladené otázky, aktuality a informace k připravovaným změnám právní úpravy, právní stanoviska a analýzy, aktuální judikatura, smluvní a jiné právní vzory ke stažení. To vše v rámci právního zaměření advokátní kanceláře.

Prémiový obsah článků

Odpovědi na často kladené otázky, právní stanoviska a analýzy, aktuální judikatura, smluvní a jiné právní vzory ke stažení jsou zpravidla jako prémiový obsah k dispozici jen držitelům předplatného.

Relevance a správnost právních názorů uvedených v článcích

Relevance a správnost právních názorů uvedených v článcích, se může během času proběhlého od publikace měnit, tudíž nelze každý článek bez dalšího brát jako závazný právní názor pro řešení konkrétní právní záležitosti.

Použitelnost článků k řešení konkrétní právní záležitosti

Pro řešení konkrétní právní záležitosti lze z konkrétního článku vycházet, jen pokud na něj advokátní kanceláře klienta výslovně odkáže, zpravidla zasláním internetového odkazu na něj. Pokud je klient advokátní kanceláří výslovně odkázán na příspěvek, u něhož je uveden dřívější datum publikace, je tento příspěvek aktuální a zpravidla i zrevidovaný ke dni, kdy byl klient na něj odkázán.

K judikatuře citované v článcích

Co se týká použité judikatury, zpravidla jde o publikovaná i nepublikovaná rozhodnutí Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, rozhodnutí Krajský a případně i okresních soudů ČR. Dále mohou být použity rozhodnutí Evropského soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Výjimečně mohou být použita i rozhodnutí správních orgánů. Použitá judikatura pochází jednak z vlastní činnosti advokátní kanceláře a dále z otevřených zdrojů. Odkazy na zmíněné otevřené zdroje jsou k dispozici zde.