Blog


Čtěte náš blog odpovědí na často kladené otázky, aktualit a informací ke změnám právní úpravy, právních stanovisek a komentářů judikatury. Dále bezplatně stahujte související smluvní a právní vzory a zadávejte advokátům bezplatné veřejné dotazy k problematice řešené tímto blogem

>Blog>

K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností – zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

Autor: |2019-05-03T04:55:00+02:0010.08.2018|Kategorie: Obchodní společnosti|

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového soudu a mít stále platný právní důvod k umístění sídla. Pokud si společnost nepřebírá korespondenci, [...]

Odpovědnost jednatele s.r.o. po odstoupení z funkce

Autor: |2019-05-03T04:55:00+02:0010.07.2018|Kategorie: Obchodní společnosti|Štítky: , |

Častým dotazem je, zda se jednatel spol. s r.o. zbaví odpovědnosti z titulu výkonu jeho funkce tím, že odstoupí z pozice jednatele nebo tím, že převede celý jeho podíl ve společnosti na jinou osobu, spolu se jmenováním nového jednatele. K tomu je nutno uvést, že odpovědnost za předchozí funkci [...]

Neuvedení skončení slevové akce v eshopu – klamání spotřebitele

Autor: |2019-05-03T04:55:00+02:0014.06.2018|Kategorie: Eshop - spotřebitelské smlouvy|

Právní vzory k bezplatnému stažení Zde jsou k dispozici, k bezplatnému stažení, některé smluvní a právní vzory související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří:[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][dfd_spacer screen_wide_spacer_size="30" screen [...]

Ručení a odpovědnost jednatele (statutárního orgánu) za závazky společnosti jejím věřitelům

Autor: |2019-05-03T04:55:00+02:0013.06.2018|Kategorie: Obchodní společnosti|Štítky: , |

V poslední době, postupně dochází čím dál tím více k uplatňování dalších právních postupů věřitelů při vymáhání pohledávek. Mnohé tyto postupy byly možné již před rokem 2014, tedy před nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích, ale hromadně a běžněji se využívají stále častěji v posledn [...]

Změny zákonů týkajících se právní specializace advokátní kanceláře

Autor: |2019-05-03T14:03:53+02:0007.06.2018|Kategorie: Advokátní kancelář|Štítky: |

V tomto článku sledujeme pravidelně vývoj a změny některých právních předpisů, týkajících se právní specializace AK, tedy korporátního & spolkového práva, mezinárodního práva soukromého, práva IT, eCommerce, GDPR a ve vybraných otázkách generální advokátní praxe (ci [...]

Praktické příklady výpočtů odměny a výloh advokátní kanceláře za poskytnuté právní služby

Autor: |2019-05-03T04:55:01+02:0006.06.2018|Kategorie: Organizační záležitosti - advokátní kancelář|

Častou otázkou klienta je, kolik ve skutečnosti zaplatí na odměně a výlohách naší advokátní kanceláři za celou kauzu a dále, jaký bude mít z kauzy celkový finanční výtěžek. Ve většině případů toto není možné předem přesně určit, jelikož nelze předvídat, jak dlouho kauza, např. soudní spor či správní [...]

Změna opatrovníka ustanoveného opatrovanci s omezenou svéprávností soudem

Autor: |2019-05-03T04:55:01+02:0005.06.2018|Kategorie: Generální advokátní praxe|Štítky: |

Právní vzory k bezplatnému stažení Zde jsou k dispozici, k bezplatnému stažení, některé smluvní a právní vzory související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří:[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][dfd_spacer screen_wide_spacer_size="30" screen [...]

GDPR u menších podnikatelů, kteří zpracovávají osobní údaje jen pro rozesílání newsletteru

Autor: |2019-05-03T04:55:01+02:0025.05.2018|Kategorie: GDPR|

Z hlediska GDPR jsou časté dotazy menších společností a podnikajících fyzických osob, zaměstnávajících méně než 250 zaměstnanců, jaká je nutno během jejich podnikání provést opatření z hlediska GDPR a jaké směrnice, souhlasy či jiné dokumenty musí mít zpracovány, aby jejich podnikatel [...]

GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů – nařízení EU č. 679/2016

Autor: |2019-05-03T04:55:01+02:0014.04.2018|Kategorie: GDPR|

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nabývá účinnosti dne 25.05.2018 (dále "GDPR"). To [...]

Specializovaná advokátní kancelář – ideální pověřenec pro ochranu osobních údajů

Autor: |2019-05-03T04:55:02+02:0017.02.2018|Kategorie: GDPR|

Naše specializovaná advokátní kancelář zajišťuje správný a bezchybný výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. V rámci výkonu této funkce naše AK, v souladu s příslušnou právní úpravou zajišťuje u subjektu, kde byla pověřencem jmenována, zejména následující: Poskytuje informa [...]

Pro vylepšení funkčnosti využívá tento web soubory Cookies. Jeho dalším používáním s tímto vyjadřujete souhlas. Souhlasím