• BLOG & FAQ

Důležité odkazy související s činností AK a s poskytováním právních služeb

Tento článek obsahuje odkazy na důležité internetové stránky, související s činností advokátní kanceláře a s poskytováním právních služeb.

Odkazy se týkají především právních odvětví a oblastí na než se AK specializuje, tedy zejména korporátní a spolkové právo, mezinárodní právo soukromé, právo IT, eCommerce a GDPR a generální právní praxe. V oblasti generální právní praxe jde potom o odvětví úzce související s vyjmenovanou právní specializací AK, jako například, otázky cizinců v orgánech společností, vliv společného jmění manželů na obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, vymáhání pohledávek, přihlášky pohledávek, sepisy, revize a úpravy smluv.

Pro snadnější orientaci jsou odkazy řazeny dle kategorií a právních odvětví.