Neuvedení skončení slevové akce v eshopu - klamání spotřebitele

Neuvedení skončení slevové akce v eshopu – klamání spotřebitele

Častným dotazem je, zda existuje zákonná povinnost oznamovat v eshopu skončení slevové akce - slevy produktu.Tuto povinnost sice zákon výslovně nestanovuje, ale v některých případech lze ji ze zákona dovodit. Minimálně by v eshopu měly být uvedeny jednoznačné informace po jakou dobu sleva platí či jiný způsob nebo podmínky jejího skončení, například do vyprodání zásob apod. Po skončení slevy by měly být veškeré informace o ní odstraněny, aby u spotřebitelů nevyvolávaly dojem, že sleva stále existuje.

Změna opatrovníka ustanoveného opatrovanci s omezenou svéprávností soudem

Změna opatrovníka ustanoveného opatrovanci s omezenou svéprávností soudem

Častým dotazem je, zda opatrovanec s omezenou svéprávností, se může domáhat výměny opatrovníka ustanoveného mu soudem. Obecná odpověď na tuto otázku je ano, pokud opatrovník neplní povinnosti stanovené zejména občanským zákoníkem. Výměna opatrovníka ale většinou není jedoduchou záležitostí, a zpravidla musí být prokázány jednoznačné a často spíše závažné porušování opatrovníkových povinností. Výjimečně může soud opatrovníka změnit opatrovanci i proti jeho vůli, tedy v případě, že sám opatrovanec je s výkonem jeho funkce spokojený.