Blog


Čtěte náš blog odpovědí na často kladené otázky, aktualit a informací ke změnám právní úpravy, právních stanovisek a komentářů judikatury. Dále bezplatně stahujte související smluvní a právní vzory a zadávejte advokátům bezplatné veřejné dotazy k problematice řešené tímto blogem

>Blog>

Šikana žáka ve škole – porušení antidiskriminačního zákona

Autor: |2019-05-17T18:19:07+02:0010.04.2019|Kategorie: Antidiskriminační zákon|

Mohou rodiče pro jejich dítě požadovat od školy peněžní kompenzaci za to, že nezabránila jeho šikaně? Podle našeho názoru lze šikanu považovat, mimo jiné, také za porušení antidiskriminačního zákona. Podle tohoto zákona se za diskriminaci považuje i obtěžování v oblasti přístupu ke vzdělání a jeho p [...]

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, CISG) – použití v EU

Autor: |2019-05-17T18:19:22+02:0018.02.2019|Kategorie: Mezinárodní kupní smlouva|

Je mezi obchodníky ze států Evropské Unie přímo použitelná Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, tzv. "Vídeňská úmluva", publikována sdělením č. 166/1991 Sb. (anglicky: United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods, zkráceně - CISG? Jsme přesvědčeni o tom, že [...]

Odpovědnost za vady baterie u mobilu, tabletu, notebooku

Autor: |2019-05-17T18:19:42+02:0012.02.2019|Kategorie: Eshop - spotřebitelské smlouvy|

Z hlediska spotřebitelských smluv, tedy i při prodeji zboží koncovým spotřebitelům prostřednictvím eshopu, je třeba u některého zboží nebo součástí tohoto zboží rozlišovat mezi zárukou a životností. Toto rozlišování mezi životností a zárukou, resp. 2letou zákonnou odpovědností za vady je typické zvl [...]

Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla

Autor: |2019-05-03T04:55:00+02:0009.10.2018|Kategorie: Obchodní společnosti|

Častým dotazem je, zda lze snadno a rychle dosáhnout odstranění údaje o sídlu společnosti nebo jiné právnické osoby z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Týká se to zejména situací po skončení nájmu fyzického nebo tzv. virtuálního sídla obchodní společnosti, když tato společnost nezajistí prov [...]

Zákonné předkupní právo k nemovitostem

Autor: |2019-05-17T18:16:02+02:0001.01.2018|Kategorie: Právní vztahy k nemovitostem|

Dne 01.01.2018 nabyl účinnosti zákon č. 460/2016 Sb., který novelizuje občanský zákoník, zavádějící mimo jiné i staronové zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Tento článek je reakcí na časté dotazy, jak konkrétně bude nutno postupovat při koupi nebo prodeji nemovitosti, která&n [...]

Odposlechy, monitoring zaměstnanců

Autor: |2019-05-17T18:16:40+02:0010.10.2010|Kategorie: GDPR|

Možná jste někdy přemýšleli nad tím, zda je v době elektronické komunikace a sledování prostor průmyslovými kamerami ve vašem zaměstnání dostatečně pamatováno i na vaše soukromí. Pojďme se proto na tuto problematiku kouknout právníma očima. Získat přístup k něčí komunikaci, nebo se nabourat do [...]

Smlouva o zápůjčce finančních prostředků

Autor: |2019-05-07T19:36:49+02:0021.04.2019|Kategorie: Generální advokátní praxe|

Smlouva o zápůjčce je upravena v § 2390 a násl. občanského zákoníku. Smlouva o zápůjčce je uzavřena na základě toho, že zapůjčitel (věřitel) přenechá vydlužiteli (dlužníku) zastupitelnou věc, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu zpět věřiteli. V daném případě jsou touto zast [...]

Označení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných práv

Autor: |2019-05-07T23:00:40+02:0019.02.2019|Kategorie: Právní vztahy k nemovitostem|

Musí být v kupní smlouvě na koupi a prodej bytové či nebytové jednotky uvedeny i podíly na společných částech budovy a pozemku, které náleží k převáděné jednotce nebo případně i jiné údaje výslovně nevyžadované zákonem? Takovéto dotazy se týkají i prodejů nově vystavěných jednotek nebo rozestavěných [...]

Aktuální stav vyřízených žádostí o pobytová povolení cizinců – OAMP MV

Autor: |2019-05-03T04:54:59+02:0011.02.2019|Kategorie: Správní řízení - cizinci|Štítky: |

V řízení o žádosti o pobytové povolení se v mnoha případech nevydává klasické papírové rozhodnutí, ale za vydání rozhodnutí zákon považuje převzetí průkazu pobytového povolení žadatelem. O tomto je žadatel zpravidla písemně vyrozuměn MV, a to výzvou k dostavení k odběru biometrických údajů (focení, [...]

Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance

Autor: |2019-05-07T20:34:50+02:0016.12.2018|Kategorie: Obchodní společnosti|

Zda vůbec (a pokud ano, tak v jakém rozsahu) lze funkci statutárního orgánu (např. jednatele) vykonávat na pracovní smlouvu dle zákoníku práce je dost sporné. Nejvyšší soud toto dlouhodobě víceméně vylučuje. Tímto mohou např. vzniknout problémy v odvodech ČSSZ, na veřejném zdravotním pojištění, se s [...]

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka

Autor: |2019-05-03T04:54:59+02:0027.11.2018|Kategorie: Vymáhání pohledávek|Štítky: |

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit. Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží [...]

Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku (ESLP, ECHR)

Autor: |2019-05-03T04:54:59+02:0012.11.2018|Kategorie: Generální advokátní praxe|

V souvislosti s našimi úspěchy v řízeních o stížnostech před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku se naši AK často obracejí klienti s dotazem na možnost převzetí našeho právního zastoupení, poté co již v České republice vyčerpali všechny řádné a případně i mimořádné soudní opravné prostře [...]

Pro vylepšení funkčnosti využívá tento web soubory Cookies. Jeho dalším používáním s tímto vyjadřujete souhlas. Souhlasím