Blog

Zákon o realitním zprostředkování

Zákon o realitním zprostředkování, kromě samotného zprostředkování realitního obchodu, bude umožňovat realitní kanceláři např. posouzovat stav nemovitosti, obstarávat stavebně technickou dokumentaci, zprostředkovat právní služby a úschovu při realitním obchodu (úschova kupní ceny apod.). Dne 17.02.2020 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně…

Stavba nájemce na pronajatém pozemku

Z velkého množství sporů týkajících se stavby nájemce (např. stavba chaty) na pronajatém pozemku, řešených naší advokátní kanceláří, přináší tento článek odpovědi na některé často kladené otázky. Východiska článku Velké množství sporů vzniká z důvodu, že dlouholetí nájemci pozemku, na kterém se souhlasem pronajímatele postavili chatu, celoročně obyvatelnou stavbu či…

Stavba komunikace na cizím pozemku

Jak se vlastník pozemku na kterém je cizí stavba komunikace (silnice, dálnice, chodníku apod.) domůže náhrady za užívání jeho pozemku? Lze žádat náhradu za nemožnost užívání pozemků v důsledku stavby komunikace? Jak se naopak může bránit vlastník komunikace proti neadekvátním požadavkům vlastníka pozemku? Kdo je vlastníkem stavby komunikace Zákon o…

6

Energetický štítek budovy při prodeji nebo pronájmu bytové či nebytové jednotky

Vlastník jednotky musí zajistit průkaz energetické náročnosti budovy (energetický štítek) při prodeji nebo pronájmu jednotky (bytové i nebytové). Z této zákonné povinnosti existují určité výjimky. Povinnosti vlastníka zajistit energetický štítek Zákon o hospodaření s energií stanovuje vlastníkovi jednotky povinnost si vyžádat průkaz od společenství vlastníků jednotek a pokud neexistuje, tak…

0

Spory z porušení předkupního práva k nemovitosti

K porušení či zneužití předkupního práva dochází zejména pokud prodávající řádně nenabídne odkup nemovitosti osobě, která má předkupní právo nebo naopak, když prodávající po uzavření kupní smlouvy nakonec kupujícímu nemovitost neprodá, ale prodá ji účelově osobě, která předkupní právo neměla nebo nesplnila podmínky kupní smlouvy. Při porušení předkupního práva neučiněním…

Církevní restituce – prolomení blokačních paragrafů

Pro aktuální a časté žaloby církví na určení vlastnického práva podle § 18 zákona o majetkovém vypořádání s církvemi a náboženskými společnostmi, je rozhodující zda při nabytí nemovitosti nynějším vlastníkem, došlo k tzv. prolomení blokačních paragrafů. V současné době probíhá velké množství žalob církví, řeholních řádů a náboženských společností na…

0

Storno rezervace ubytování v hotelu – vrácení zaplacené zálohy na ubytování (rezervačního poplatku)

Existuje právo na vrácení zálohy na ubytování v hotelu (rezervačního poplatku) i pokud je v internetové nabídce nebo jiných materiálech uvedeno, že záloha je nevratná? Pokud záloha není složena, má hotel dle jeho internetových či jiných podmínek od hosta požadovat platbu, pokud ve stanovené době pobyt stornuje nebo se vůbec…

0

Odpovědnost jednatele s.r.o. po odstoupení z funkce

Častým dotazem je, zda se jednatel spol. s r.o. zbaví odpovědnosti z titulu výkonu jeho funkce tím, že odstoupí z pozice jednatele nebo tím, že převede celý jeho podíl ve společnosti na jinou osobu, spolu se jmenováním nového jednatele. K tomu je nutno uvést, že odpovědnost za předchozí funkci jednatele nekončí…

2

Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu

Jak se může nájemce, podnájemce či jiný uživatel bránit proti násilnému či jinak svémocnému vystěhování z bytu? A jak se může bránit pronajímatel proti nájemci neoprávněně užívajícímu byt? Nájemce, podnájemce či jiný oprávněný uživatel bytu, domu za účelem bydlení se může proti násilnému vystěhování bránit prostředky trestního a občanského práva….

0

Označení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných práv

Musí být v kupní smlouvě na koupi a prodej bytové či nebytové jednotky uvedeny i podíly na společných částech budovy a pozemku, které náleží k převáděné jednotce nebo případně i jiné údaje výslovně nevyžadované zákonem? Takovéto dotazy se týkají i prodejů nově vystavěných jednotek nebo rozestavěných jednotek. Rovněž podobné dotazy…

2
Ochrana osobních údajů
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.