Blog

Advokátní blog odpovědí na často kladené právní otázky, aktuality a informace ke změnám právní úpravy, právní stanoviska, názory a komentáře judikatury. Bezplatné stahování souvisejících prémiových smluvních a právních vzorů. Bezplatné veřejné dotazy advokátům k otázkám řešeným jednotlivými články blogu.

>Blog>

Reklamace zboží spotřebitelem – reklamační lhůta

Autor: |2019-07-14T15:28:50+02:0008.07.2019|Právo IT, eCommerce, GDPR|

Je nutno reklamaci zakoupeného v obchodě (či v eshopu) doručit prodávajícímu ve 2leté zákonné záruční době nebo to lze i později? Do kdy, od zjištění vad zboží, je nutno reklamaci učinit? Vady zjištěné v zákonné záruční době U spotřebitelské koupě zboží (ať již ve eshopu nebo kamenném obchodu) občan [...]

Storno rezervace ubytování v hotelu – vrácení zaplacené zálohy na ubytování (rezervačního poplatku)

Autor: |2019-07-02T14:14:08+02:0018.06.2019|Eshop - spotřebitelské smlouvy|

Existuje právo na vrácení zálohy na ubytování v hotelu (rezervačního poplatku) i pokud je v internetové nabídce nebo jiných materiálech uvedeno, že záloha je nevratná? Pokud záloha není složena, má hotel dle jeho internetových či jiných podmínek od hosta požadovat platbu, pokud ve stanovené době pob [...]

Stavba nájemce na pronajatém pozemku

Autor: |2019-07-07T14:49:51+02:0012.06.2019|Právní vztahy k nemovitostem|

Z velkého množství sporů týkajících se stavby nájemce (např. stavba chaty) na pronajatém pozemku, řešených naší advokátní kanceláří, přináší tento článek odpovědi na některé často kladené otázky. Východiska článku Velké množství sporů vzniká z důvodu, že dlouholetí nájemci pozemku, na kterém se souh [...]

Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu

Autor: |2019-06-29T21:43:39+02:0017.05.2019|Právní vztahy k nemovitostem|

Jak se může nájemce, podnájemce či jiný uživatel bránit proti násilnému či jinak svémocnému vystěhování z bytu? A jak se může bránit pronajímatel proti nájemci neoprávněně užívajícímu byt? Nájemce, podnájemce či jiný oprávněný uživatel bytu, domu za účelem bydlení se může proti násilnému vystěhování [...]

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, CISG) – použití v EU

Autor: |2019-06-09T18:22:44+02:0018.04.2019|Mezinárodní kupní smlouva|

Je mezi obchodníky ze států Evropské Unie přímo použitelná Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, tzv. "Vídeňská úmluva", publikována sdělením č. 166/1991 Sb. (anglicky: United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods, zkráceně - CISG? Jsme přesvědčeni o tom, že [...]

Označení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných práv

Autor: |2019-06-29T21:43:38+02:0019.02.2019|Právní vztahy k nemovitostem|

Musí být v kupní smlouvě na koupi a prodej bytové či nebytové jednotky uvedeny i podíly na společných částech budovy a pozemku, které náleží k převáděné jednotce nebo případně i jiné údaje výslovně nevyžadované zákonem? Takovéto dotazy se týkají i prodejů nově vystavěných jednotek nebo rozestavěných [...]

Šikana žáka ve škole – porušení antidiskriminačního zákona

Autor: |2019-05-25T19:34:32+02:0018.02.2019|Antidiskriminační zákon|

Mohou rodiče pro jejich dítě požadovat od školy peněžní kompenzaci za to, že nezabránila jeho šikaně? Podle našeho názoru lze šikanu považovat, mimo jiné, také za porušení antidiskriminačního zákona. Podle tohoto zákona se za diskriminaci považuje i obtěžování v oblasti přístupu ke vzdělání a jeho p [...]

Odpovědnost za vady baterie u mobilu, tabletu, notebooku

Autor: |2019-07-02T14:13:29+02:0012.02.2019|Eshop - spotřebitelské smlouvy|

Z hlediska spotřebitelských smluv, tedy i při prodeji zboží koncovým spotřebitelům prostřednictvím eshopu, je třeba u některého zboží nebo součástí tohoto zboží rozlišovat mezi zárukou a životností. Toto rozlišování mezi životností a zárukou, resp. 2letou zákonnou odpovědností za vady je typické zvl [...]

Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance

Autor: |2019-06-29T21:49:01+02:0016.12.2018|Obchodní společnosti|

Zda vůbec (a pokud ano, tak v jakém rozsahu) lze funkci statutárního orgánu (např. jednatele) vykonávat na pracovní smlouvu dle zákoníku práce je dost sporné. Nejvyšší soud toto dlouhodobě víceméně vylučuje. Tímto mohou např. vzniknout problémy v odvodech ČSSZ, na veřejném zdravotním pojištění, se s [...]

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka

Autor: |2019-06-08T19:40:46+02:0027.11.2018|Vymáhání pohledávek|

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit. Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží [...]

Pro vylepšení funkčnosti využívá tento web soubory Cookies. Jeho dalším používáním s tímto vyjadřujete souhlas. Souhlasím