Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
BLOG & FAQ
Často kladené otázky | Změny právní úpravy | Právní stanoviska | Aktuální judikatura | Vzory ke stažení
VŠE V RÁMCI NAŠÍ SPECIALIZACE

Blog & FAQ – často kladené otázky, změny právní úpravy, právní stanoviska, aktuální judikatura, vzory ke stažení – vše v rámci naší specializace

Na této stránce se nachází blog odpovědí na často kladené otázky, aktuality a informace k připravovaným změnám právní úpravy, právní stanoviska a analýzy, aktuální judikatura, smluvní a jiné právní vzory k bezplatnému stažení. To vše v rámci právního zaměření advokátní kanceláře, kterým je: (i) korporátní právo, (ii) mezinárodní právo soukromé, (iii) právo IT, eCommerce, GDPR a (iv) generální advokátní praxe. Relevance…

0

Aktuální stav vyřízených žádostí o pobytová povolení cizinců – OAMP MV

V řízení o žádosti o pobytové povolení se v mnoha případech nevydává klasické papírové rozhodnutí, ale za vydání rozhodnutí zákon považuje převzetí průkazu pobytového povolení žadatelem. O tomto je žadatel zpravidla písemně vyrozuměn MV, a to výzvou k dostavení k odběru biometrických údajů (focení, otisky prstů). U některých pobytových povolení se biometrie neprovádí, žadatel je rovnou vyzván k převzetí průkazu. Aby…

0

Legální práce cizince – rodinného příslušníka občana ČR (a)nebo EU

Časté jsou dotazy, zda může cizinec v ČR pracovat na základě pracovní smlouvy, tedy v pracovním poměru dle zák. práce (pracovní poměr) bez pracovního povolení, respektive bez zaměstnanecké karty, když na území ČR pobývá společně manželkou, občankou ČR (a)nebo EU, a který na území ČR podal žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Právní úprava Na řešenou otázku se…

0

Žádost o krátkodobé, Schengenské vízum manžela (manželky) občana ČR

Tento článek se týká žádosti o krátkodobé (Schengenské vízum) manžela (manželky) občana ČR, za účelem doprovodu tohoto občana ČR a současně za účelem krátkodobého pobytu tohoto občana na území ČR. Žadatel (tj. manžel/manželka) musí tuto žádost podat osobně na příslušném zastupitelském úřadu České republiky, zpravidla ve státě jeho jehož je občanem. K osobnímu podání této žádosti je nutno si sjednat termín, když způsob…

0

K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností – zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového soudu a mít stále platný právní důvod k umístění sídla. Pokud si společnost nepřebírá korespondenci, zpravidla doručovanou soudem do datové schránky, nebo když se předmětná datová zpráva v informačním systému společnosti prostě ztratí, může…

0

Odpovědnost jednatele s.r.o. po odstoupení z funkce

Častým dotazem je, zda se jednatel spol. s r.o. zbaví odpovědnosti z titulu výkonu jeho funkce tím, že odstoupí z pozice jednatele nebo tím, že převede celý jeho podíl ve společnosti na jinou osobu, spolu se jmenováním nového jednatele. K tomu je nutno uvést, že odpovědnost za předchozí funkci jednatele nekončí dnem odstranění příslušného zápisu v obchodním rejstříku nebo dnem jeho…

0

Praktické příklady výpočtů odměny a výloh advokátní kanceláře za poskytnuté právní služby

Častou otázkou klienta je, kolik ve skutečnosti zaplatí na odměně a výlohách naší advokátní kanceláři za celou kauzu a dále, jaký bude mít z kauzy celkový finanční výtěžek. Ve většině případů toto není možné předem přesně určit, jelikož nelze předvídat, jak dlouho kauza, např. soudní spor či správní nebo jiné řízení potrvá, jaké úkony bude nutno provést. Rovněž zpravidla nelze…

0

Pobyt žadatele o azyl na území ČR při podání žaloby a kasační stížnosti ve věci žádosti o mezinárodní ochranu

Často kladenou otázkou je, jak řešit pobyt žadatele o azyl na území ČR v souvislosti s podáním žaloby proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu a dále v souvislosti s podáním kasační stížnosti. Tento článek se nezabývá otázkou odkladného účinku žaloby a kasační stížnosti. V tomto článku se počítá se situací, kdy žaloba i kasační stížnost má odkladný…

0

GDPR u menších podnikatelů, kteří zpracovávají osobní údaje jen pro rozesílání newsletteru

Z hlediska GDPR jsou časté dotazy menších společností a podnikajících fyzických osob, zaměstnávajících méně než 250 zaměstnanců, jaká je nutno během jejich podnikání provést opatření z hlediska GDPR a jaké směrnice, souhlasy či jiné dokumenty musí mít zpracovány, aby jejich podnikatelská činnost byla v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27.04.2016, o ochraně fyzických…

0

GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů – nařízení EU č. 679/2016

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nabývá účinnosti dne 25.05.2018 (dále “GDPR”). To znamená, že všichni se tímto nařízením od tohoto data musí řídit. Pokud se hovoří…

0
error: Content is protected !!