advokáti online s.r.o.

Home>advokáti online s.r.o.
advokáti online s.r.o.

About advokáti online s.r.o.

This author has not yet filled in any details.
So far advokáti online s.r.o. has created 136 blog entries.

Zákonné předkupní právo k nemovitostem

By |2019-09-01T10:22:03+02:0001.01.2018|Realitní právo|

Dne 01.01.2018 nabyl účinnosti zákon č. 460/2016 Sb., který novelizuje občanský zákoník, zavádějící mimo jiné i staronové zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Tento článek je reakcí na časté dotazy, jak konkrétně bude nutno postupovat při koupi nebo prodeji nemovitosti, která&n [...]

Návrh na oddlužení

By |2019-09-01T10:22:03+02:0005.11.2017|Právo insolvence|

Nemůžete zaplatit Vaše dluhy? Nemáte na splátky půjček, úvěrů či jiných pohledávek? Máte exekuci nebo exekuce, které již nemůžete vyplatit? Ve většině těchto případů lze Vaši neschopnost splácet, tedy insolvenci (úpadek nebo hrozící úpadek), řešit podáním návrhu na oddlužení (tzv. "osobní bankrot"). [...]

Odpovědnost věřitele a ručení jeho jednajících osob za správnou výši pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení

By |2019-09-01T17:19:07+02:0004.11.2017|Právo insolvence|

Insolvenční zákon stanovuje odpovědnost věřitele a dále i ručení jeho statutárního orgánu či případně zaměstnance, aby nedocházelo k nadhodnocování pohledávek přihlašovaných do insolvenčního řízení. Odpovědnost věřitele Pokud věřitel přihlásí pohledávku vyšší o více než 50% její hodnoty zjištěné v i [...]

Ověření cizozemských listin pro použití v ČR – apostila, superlegalizace

By |2019-09-01T10:22:03+02:0003.11.2017|Právní servis pro stálé klienty|

Pro použití listin vydaných orgány jiného státu, v České republice platí základní pravidlo, že všechny cizozemské listiny musí opatřeny vyšším ověřením, tzv. superlegalizací, příslušného zastupitelského úřadu ČR, pokud se nejedná o listiny vystavené orgány cizího státu, se kterým má ČR bilaterální s [...]

Ručení a odpovědnost jednatele (statutárního orgánu) za závazky společnosti jejím věřitelům

By |2019-09-05T19:01:48+02:0003.11.2017|Všeobecné - advokátní kancelář|

V poslední době, postupně dochází čím dál tím více k uplatňování dalších právních postupů věřitelů při vymáhání pohledávek. Mnohé tyto postupy byly možné již před rokem 2014, tedy před nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích, ale hromadně a běžněji se využívají stále častěji v posledn [...]

Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla

By |2019-09-01T10:22:04+02:0002.11.2017|Všeobecné - advokátní kancelář|

Častým dotazem je, zda lze snadno a rychle dosáhnout odstranění údaje o sídlu společnosti nebo jiné právnické osoby z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Týká se to zejména situací po skončení nájmu fyzického nebo tzv. virtuálního sídla obchodní společnosti, když tato společnost neza [...]

Platba obci za možnost připojení kanalizační přípojky ke kanalizaci?

By |2019-09-05T18:33:57+02:0001.11.2017|Stavební právo|

Může město (obec) odmítnout připojit stavebníka nebo jiného vlastníka nemovitosti ke kanalizaci? Může vlastník kanalizace podmiňovat připojení finančním příspěvkem nebo uzavřením plánovací smlouvy? Jak postupovat při uzavírání plánovací smlouvy na kanalizační infrastrukturu nebo intenzifikaci ČOV? P [...]

Změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR – novela č. 222/2017 Sb.

By |2019-09-05T20:30:05+02:0015.09.2017|Cizinec a firma|

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, provedená zákonem č. 222/2017 Sb., nabyla účinnosti dne 15.08.2017. Podmínky pobytu cizinců na území ČR a EU se mění následovně: Krátkodobé (Schengenské) vízum Prodloužení doby platnosti krátkodobého víza  Nová právní úprava výslovně [...]

Žádost držitele zaměstnanecké karty o souhlas se změnou zaměstnavatele

By |2019-09-01T10:22:09+02:0002.09.2017|Cizinec a firma|

Termín podání žádosti je možné rezervovat na internetové stránce MV. Rezervace online nemusí být dostupná pro všechny pracoviště OAMP Ministerstva vnitra. Pokud žadatel žádost osobně podat nemůže, lze ji podat např. i prostřednictvím zástupce. Formulář žádosti Formulář žádosti k dispozici k vyplnění [...]

Stavba komunikace na cizím pozemku

By |2019-09-05T18:38:33+02:0008.07.2017|Realitní právo|

Jak se vlastník pozemku na kterém je cizí stavba komunikace (silnice, dálnice, chodníku apod.) domůže náhrady za užívání jeho pozemku? Lze žádat náhradu za nemožnost užívání pozemků v důsledku stavby komunikace? Jak se naopak může bránit vlastník komunikace proti neadekvátním požadavkům vlastníka po [...]