advokáti online s.r.o.

Home>advokáti online s.r.o.
advokáti online s.r.o.

About advokáti online s.r.o.

This author has not yet filled in any details.
So far advokáti online s.r.o. has created 136 blog entries.

Neuvedení skončení slevové akce v eshopu – klamání spotřebitele

By |2019-09-01T10:22:01+02:0015.06.2018|Právní servis pro stálé klienty|

Tuto povinnost sice zákon výslovně nestanovuje, ale v některých případech lze ji ze zákona dovodit. Minimálně by v eshopu měly být uvedeny jednoznačné informace po jakou dobu sleva platí či jiný způsob nebo podmínky jejího skončení, například do vyprodání zásob apod. Po skončení slevy by měly být ve [...]

Přípustnost dovolání v občanském soudním řízení

By |2019-10-18T13:57:02+02:0007.06.2018|Právní servis pro stálé klienty|

Přípustnost a důvody podání dovolání v občanském soudním řízení jsou častými otázkami klientů, k nimž tento článek podává základní a přehlednou informaci. Článek se zabývá především dovoláním proti rozhodnutí, kterým odvolací soud rozhodl o odvolání proti rozsudku soudu I. stupně. Přípustnost dovolá [...]

Praktické příklady výpočtů odměny a výloh advokátní kanceláře za poskytnuté právní služby

By |2019-09-01T10:22:01+02:0006.06.2018|Různé organizační záležitosti - advokátní kancelář|

Častou otázkou klienta je, kolik ve skutečnosti zaplatí na odměně a výlohách naší advokátní kanceláři za celou kauzu a dále, jaký bude mít z kauzy celkový finanční výtěžek. Ve většině případů toto není možné předem přesně určit, jelikož nelze předvídat, jak dlouho kauza, např. soudní spor či správní [...]

Specializovaná advokátní kancelář – ideální pověřenec pro ochranu osobních údajů

By |2019-09-01T10:22:01+02:0030.05.2018|Právní servis pro stálé klienty|

Naše specializovaná advokátní kancelář zajišťuje správný a bezchybný výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. V rámci výkonu této funkce naše AK, v souladu s příslušnou právní úpravou zajišťuje u subjektu, kde byla pověřencem jmenována, zejména následující: Poskytuje informa [...]

Smlouva o zápůjčce finančních prostředků

By |2019-09-01T10:22:02+02:0028.05.2018|Právní servis pro stálé klienty|

Smlouva o zápůjčce je upravena v § 2390 a násl. občanského zákoníku. Smlouva o zápůjčce je uzavřena na základě toho, že zapůjčitel (věřitel) přenechá vydlužiteli (dlužníku) zastupitelnou věc, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu zpět věřiteli. V daném případě jsou touto zast [...]

K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností – zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

By |2019-09-01T10:22:02+02:0026.05.2018|Všeobecné - advokátní kancelář|

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového soudu a mít stále platný právní důvod k umístění sídla. Pokud si společnost nepřebírá korespondenci, [...]

GDPR u menších podnikatelů, kteří zpracovávají osobní údaje jen pro rozesílání newsletteru

By |2019-09-01T10:22:02+02:0025.05.2018|Právní servis pro stálé klienty|

Z hlediska GDPR jsou časté dotazy menších společností a podnikajících fyzických osob, zaměstnávajících méně než 250 zaměstnanců, jaká je nutno během jejich podnikání provést opatření z hlediska GDPR a jaké směrnice, souhlasy či jiné dokumenty musí mít zpracovány, aby jejich podnikatel [...]

Změna opatrovníka ustanoveného opatrovanci s omezenou svéprávností soudem

By |2019-09-01T10:22:02+02:0015.04.2018|Právní servis pro stálé klienty|

Výměna opatrovníka ale většinou není jednoduchou záležitostí, a zpravidla musí být prokázány jednoznačné a často spíše závažné porušování opatrovníkových povinností. Výjimečně může soud opatrovníka změnit opatrovanci i proti jeho vůli, tedy v případě, že sám opatrovanec je s výkonem jeho funkce spok [...]

GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů – nařízení EU č. 679/2016

By |2019-09-01T10:22:02+02:0014.04.2018|Právní servis pro stálé klienty|

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nabývá účinnosti dne 25.05.2018 (dále "GDPR"). To [...]

Otevření či zrušení bankovního účtu cizince nebo jeho firmy v české bance

By |2019-09-01T10:22:03+02:0001.02.2018|AML|

V poslední době je zejména pro cizince z některých třetích států stále složitější, a často nemožné otevřít firemní nebo i osobní bankovní účet v české bance. Banky odmítají pro obchodní společnosti v nichž figurují cizinci zřídit bankovní účet a stejně tak i samotným cizincům, zvláště pokud nemají p [...]