advokáti online s.r.o.

Home>advokáti online s.r.o.
advokáti online s.r.o.

About advokáti online s.r.o.

This author has not yet filled in any details.
So far advokáti online s.r.o. has created 136 blog entries.

Připravované změny občanského zákoníku 2019 – bytové spoluvlastnictví

By |2019-09-05T20:30:29+02:0020.02.2019|Realitní právo|

Zjednodušení přijímání změn prohlášení vlastníka o vymezení bytových jednotek. Upřesnění postavení společenství vlastníků, před jeho vznikem a zápisem do veřejného rejstříku. Změna úpravy přechodu dluhů vlastníka při převodu jednotky. Změna kompetence shromáždění a jeho rozhodovací činnosti. Zpřesně [...]

Šikana žáka ve škole – porušení antidiskriminačního zákona

By |2019-09-01T10:21:59+02:0018.02.2019|Právní servis pro stálé klienty|

Mohou rodiče pro jejich dítě požadovat od školy peněžní kompenzaci za to, že nezabránila jeho šikaně? Podle našeho názoru lze šikanu považovat, mimo jiné, také za porušení antidiskriminačního zákona. Podle tohoto zákona se za diskriminaci považuje i obtěžování v oblasti přístupu ke vzdělání a jeho p [...]

Odpovědnost za vady baterie u mobilu, tabletu, notebooku

By |2019-09-01T10:21:59+02:0012.02.2019|Právní servis pro stálé klienty|

Z hlediska spotřebitelských smluv, tedy i při prodeji zboží koncovým spotřebitelům prostřednictvím eshopu, je třeba u některého zboží nebo součástí tohoto zboží rozlišovat mezi zárukou a životností. Toto rozlišování mezi životností a zárukou, resp. 2letou zákonnou odpovědností za vady je typické zvl [...]

Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance

By |2019-09-01T10:21:59+02:0016.12.2018|Všeobecné - advokátní kancelář|

Zda vůbec (a pokud ano, tak v jakém rozsahu) lze funkci statutárního orgánu (např. jednatele) vykonávat na pracovní smlouvu dle zákoníku práce je dost sporné. Nejvyšší soud toto dlouhodobě víceméně vylučuje. Tímto mohou např. vzniknout problémy v odvodech ČSSZ, na veřejném zdravotním pojištění, se s [...]

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka

By |2019-09-01T10:22:00+02:0027.11.2018|Právní servis pro stálé klienty|

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit. Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží [...]

Návrh na zrušení územního plánu

By |2019-09-01T10:22:00+02:0002.11.2018|Stavební právo|

Návrh na zrušení územního či regulačního plánu lze podat do 1 roku od jeho vydání. Důvodem pro jejich zrušení je zejména nedodržení zákonného postupu k jeho vydání, rozporu územního plánu se zákonem a nepřiměřený zásah do vlastnických práv vlastníků dotčených nemovitostí. Zrušení opatření obecné pov [...]

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

By |2019-09-01T10:22:04+02:0031.10.2018|Stavební právo|

Proces EIA nebo proces SEA, neboli posuzování vlivů na životní prostředí je pro Českou republiku upraveno zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. Cílem procesů EIA a SEA je zmírnění nepříznivých vlivů stavebních záměrů nebo koncepcí na životní prostředí. V rámci procesu EIA jsou posuzovány [...]

Připravované změny zákona o obchodních korporacích 2018

By |2019-09-06T16:28:14+02:0006.09.2018|Korporátní právo|

Odstranění nadbytečné regulatorní zátěže, nedostatečné transparentnosti organizačních struktur společností a družstev, propojení obchodního rejstříku s ostatními rejstříky a mezery v ochraně práv společníků. Cíle připravované novely Podle důvodové zprávy Ministerstva spravedlnosti se navrhovanou&nbs [...]

Odpovědnost jednatele s.r.o. po odstoupení z funkce

By |2019-09-05T18:40:49+02:0010.07.2018|Korporátní právo|

Častým dotazem je, zda se jednatel spol. s r.o. zbaví odpovědnosti z titulu výkonu jeho funkce tím, že odstoupí z pozice jednatele nebo tím, že převede celý jeho podíl ve společnosti na jinou osobu, spolu se jmenováním nového jednatele. K tomu je nutno uvést, že odpovědnost za předchozí funkci [...]