advokáti online s.r.o.

Home>advokáti online s.r.o.
advokáti online s.r.o.

About advokáti online s.r.o.

This author has not yet filled in any details.
So far advokáti online s.r.o. has created 136 blog entries.

Jak číst vízový štítek

By |2019-09-01T10:22:28+02:0009.09.2011|Cizinec a firma|

DÉLKA DOBA POBYTU ......... DNY udává počet dní, kdy můžete zůstat v Schengenském prostoru. Dny by měly být počítány od data vstupu do Schengenského prostoru (vstupní známka) do data, kdy opustíte schengenský prostor (výstupní razítko), tj. do obou dnů. Doba mezi "OD ... DO" je obvykle delší než poč [...]

Náhrada škody při porušení smluvních povinností dodavatele IT

By |2019-09-01T10:22:29+02:0004.07.2011|Právní servis pro stálé klienty|

Při realizaci projektů informačních systémů (dále jen „IS“) jsou pro jejich objednatele palčivým problémem případné náhrady škod, způsobená nesprávným postupem dodavatelů IS a naopak u dodavatelů IS, je aktuální otázka omezení jejich odpovědnosti za škodu, pokud i přes jejich veškeré úsilí, se proje [...]

Žádost o povolení trvalého pobytu novorozeného dítěte cizince na území ČR

By |2019-09-01T10:22:29+02:0006.06.2011|Cizinec a firma|

Tento příspěvek se týká náležitostmi žádosti o povolení trvalého pobytu pro dítě, které se cizinci ze třetího státu narodilo na území České republiky. Předpokladem podání této žádosti, je že alespoň jeden rodič dítě (zákonný zástupce) má na území ČR povolen trvalý pobyt. Žádost je nutno podat nejpoz [...]

Závaznost elektronických smluv v písemné formě

By |2019-09-01T10:22:30+02:0006.05.2011|Právní servis pro stálé klienty|

Pokud mluvíme o smlouvách, je třeba rozlišit, zda se jedná o smlouvy, kde zákon nebo dohoda účastníků předepisuje písemnou formu, či o smlouvy, pro které písemná forma předepsána není. Dále je nutné vyčlenit smlouvy, které vůbec není možné uzavřít elektronicky, protože to vylučuje zákon nebo napříkl [...]

Expresní doručení ověřeného originálu dokumentu naší advokátní kanceláři

By |2019-09-01T10:22:30+02:0010.04.2011|Různé organizační záležitosti - advokátní kancelář|

Níže uvedeným způsobem lze naší AK zaslat velice rychle ověřené originály dokumentů (např. plné moci, ověřené překlady apod), která má klient k dispozici v papírové podobě: Klient se dostaví na poštu (či k notáři nebo na obecní úřad apod.) na pracoviště CzechPOINT, kde nechá z příslušného dokumentu [...]

Dlouhodobě pobývající rezident Evropské unie

By |2019-09-01T10:22:31+02:0004.03.2011|Cizinec a firma|

Pokud cizinec splňuje všechny potřebné podmínky, zejména minimální dobu pobytu na území ČR pět let, Ministerstvo cizinci, vedle vlastního povolení k trvalému pobytu, přizná postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství. V případě, že se cizinec se statutem dlouhodobě pobývajíc [...]

Správní vyhoštění

By |2019-09-01T10:22:31+02:0025.11.2010|Právní servis pro stálé klienty|

Správní vyhoštění znamená správní rozhodnutí vydané cizineckou policií, kterým se ukončuje pobyt cizince na území České republiky, stanovuje se v něm doba k jeho vycestování z území a dále doba, po kterou mu nebude umožněno vstoupit na území členských států Evropské unie. Důvodem pro [...]

Odposlechy, monitoring zaměstnanců

By |2019-09-01T10:22:31+02:0010.10.2010|Právní servis pro stálé klienty|

Možná jste někdy přemýšleli nad tím, zda je v době elektronické komunikace a sledování prostor průmyslovými kamerami ve vašem zaměstnání dostatečně pamatováno i na vaše soukromí. Pojďme se proto na tuto problematiku kouknout právníma očima. Získat přístup k něčí komunikaci, nebo se nabourat do [...]

Bezpečnostní kamery – CCTV a ochrana osobních údajů

By |2019-09-01T10:22:31+02:0020.09.2010|Právní servis pro stálé klienty|

Tento článek se zabývá video-monitoringem prostorů soukromých podnikatelských subjektů (firem) za použití různých kamerových systémů. Článek se nedotýká problematiky video-záznamů pořizovaných pro vědecké, umělecké nebo zpravodajské účely (filmové a televizní zpravodajství), rovněž se nedotýká [...]

Placení nákladů právního zastoupení z povinného ručení

By |2019-09-01T10:22:32+02:0008.08.2010|Právní servis pro stálé klienty|

Pojišťovna má ze zákona povinnost poškozenému nahradit účelně vynaložené náklady na právní zastoupení, z povinného ručení škůdce, vždy pokud se poškozený domáhá náhrady škody na zdraví nebo v případě usmrcení osob. Příkladem může být situace, kdy účastník nehody, který ji nezavinil (poškozený) utrpě [...]