advokáti online s.r.o.

Home>advokáti online s.r.o.
advokáti online s.r.o.

About advokáti online s.r.o.

This author has not yet filled in any details.
So far advokáti online s.r.o. has created 136 blog entries.

Žádost trvalý pobyt po 5 letech pobytu – jednatel, společník s.r.o.

By |2019-09-01T10:22:24+02:0003.08.2012|Cizinec a firma|

Článek se zabývá žádostí o povolení trvalého pobytu, po 5 letech pobytu na území ČR, podávanou jednatelem spol. s r.o., který má se společností uzavřenu smlouvu o výkonu funkce a nebude prokazovat jiné příjmy. Náležitosti a přílohy žádosti Formulář žádosti Formulář žádosti může klient vypl [...]

Žádost o vízum za účelem strpění po podání žádosti o trvalý pobyt, po skončení řízení ve věci žádosti o mezinárodní ochranu

By |2019-09-01T10:22:24+02:0003.07.2012|Právní servis pro stálé klienty|

Tento příspěvek se týká náležitostí žádosti o vydání víza k pobytu na území ČR nad 90 za účelem strpění, v souvislosti s podanou žádostí o trvalý pobyt po 4 letech pobytu dle § 68 zák. č. 326/1999 Sb., po skončení řízení ve věci žádosti o mezinárodní ochranu. Žádost je [...]

Spory o doménová jména

By |2019-09-01T10:22:25+02:0029.06.2012|Právní servis pro stálé klienty|

Spory o doménová jména nastávají v případech, kdy se určitou osobou zaregistrovaná a používaná doména shoduje nebo podobá slovní ochranné známce, obchodní firmě či jinému charakteristickému označení jiného subjektu nebo jeho výrobků a služeb. V praxi se tyto případy také označují jako „cybersqu [...]

Pobytová kontrola cizineckou policií (OCP)

By |2019-09-01T10:22:25+02:0007.05.2012|Právní servis pro stálé klienty|

Pobytová kontrola cizineckou policií (OCP) je zpravidla prováděna za účelem prověření, zda žadatel - cizinec - bydlí a žije na adrese, kterou uvádí v žádosti o pobytové povolení a současně jde o jeho hlášenou adresu pobytu vedenou v příslušné evidenci cizinců. Pobytové kontroly se také pravidel [...]

Založení advokátní kanceláře advokáti online s.r.o.

By |2019-09-01T10:22:25+02:0004.04.2012|Události advokátní kanceláře|

Oznamujeme, že dnešním dnem 04.04.2012 se zakládá advokátní kancelář ve formě obchodní společnosti advokáti online s.r.o. Hlavním partnerem a zakladatelem této advokátní kanceláře je Mgr. David Netušil, advokát, který započal samostatně vykonávat advokacii již od 30.10.2009. Jak již vyplývá z n [...]

Maximální výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení

By |2019-09-01T10:22:26+02:0026.03.2012|Právní servis pro stálé klienty|

Článek se zabývá často kladenou otázkou, jaká může být maximální, zákonem a soudy akceptovatelná, výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení, zejména ve smlouvách, dohodách či jiných dokumentech, a to zejména tedy, kdy se věřitel nemusí řídit zákonem o spotřebitelském úvěru. Předesíláme, [...]

Krátkodobé, Schengenské vízum

By |2019-09-01T10:22:27+02:0019.01.2012|Cizinec a firma|

Krátkodobé, Schengenské vízum je určeno pro pobyt cizinců ze třetích států, s nimiž nemá Česká republika, resp. Evropská unie bezvízový styk. Krátkodobé vízum může být vydáno jeden nebo více vstupů a s platností až na 5 let. V celku, bez přerušení, lze ale na toto vízum pobývat na území ČR [...]

Žádost o prodloužení platnosti průkazu trvalého pobytu

By |2019-09-01T10:22:27+02:0028.12.2011|Cizinec a firma|

Žádost o prodloužení platnosti průkazu trvalého pobytu lze podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci. Stačí podepsat plnou moc a my se postaráme o podání žádosti. Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podá [...]

Je nutné se seznamovat s podklady pro vydání rozhodnutí ve správním řízení, když nejsou zjevné důvody k zamítnutí žádosti či k vydání negativního rozhodnutí?

By |2019-09-01T10:22:28+02:0025.11.2011|Cizinec a firma|

Co dělat v situaci, kdy je účastníku doručena výzva správního orgánu, že má možnost se seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí, vyjádřit se k nim, navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy? Je pro žadatele (účastníka, obviněného z přestupku) nutné nebo výhodnější se k seznámení dostavit? K otázce nu [...]

Žádost o prodloužení platnosti průkazu trvalého pobytu občana EU nebo jeho rodinného příslušníka

By |2019-09-01T10:22:28+02:0009.10.2011|Cizinec a firma|

Žádost o prodloužení platnosti průkazu trvalého pobytu občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka lze podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci. Stačí podepsat plnou moc a my se postaráme o podání žádosti. Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému [...]