About advokáti online s.r.o.

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far advokáti online s.r.o. has created 136 blog entries.

Smluvní pokuta a náhrada škody při porušení smlouvy o dílo

Autor: |2020-01-23T16:43:57+02:0028.12.2019|Pohledávky, dluhy, závazky - vymáhání|

Smluvní pokuta a náhrada škody při porušení smlouvy o dílo je častou otázkou v souvislosti s vymáháním pohledávek plynoucích z nároku na smluvní pokutu, náhradu škody nebo na úrok z prodlení. Smluvní pokuta jako paušalizovaná náhrada škody Pokud je ve smlouvě o dílo sjednaná smluvní pokuta za poruše [...]

Maximální výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení

Autor: |2020-01-22T14:03:08+02:0002.09.2019|Pohledávky, dluhy, závazky - vymáhání|

Článek se zabývá často kladenou otázkou, jaká může být maximální, zákonem a soudy akceptovatelná, výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení, zejména ve smlouvách, dohodách či jiných dokumentech, a to zejména tedy, kdy se věřitel nemusí řídit zákonem o spotřebitelském úvěru. Předesíláme, [...]

Připravované změny stavebního zákona 2019

Autor: |2020-01-23T13:11:01+02:0030.08.2019|Všeobecná právní pomoc stálým klientům|

Připravovaná novela stavebního zákona týkající se usnadnění stavebního a územního řízení pro žadatele (stavebníky, developery) zjednodušením obstarávání závazných stanovisek různých dotčených orgánů státní správy. Obecně závazná stanoviska Dle předkladatelů novely, nutnost zajišťování závazných stan [...]

Novela insolvenčního zákona, provedená zákonem č. 230/2019 Sb.

Autor: |2020-01-23T13:11:19+02:0020.08.2019|Pohledávky, dluhy, závazky - vymáhání|

Cílem novely je řešení celospolečenského problému tzv. dětských dlužníků. Jedná se o dlužníky, kterým vznikly dluhy v době jejich nezletilosti, většinou bez jejich přičinění a zpravidla vinou rodičů. Pomoc dětským dlužníkům Novelou se navrhuje změna § 412a insolvenčního zákona. Změna má přinést výho [...]

Spory z porušení předkupního práva k nemovitosti

Autor: |2020-01-23T16:44:45+02:0025.06.2019|Realitní právo|

K porušení či zneužití předkupního práva dochází zejména pokud prodávající řádně nenabídne odkup nemovitosti osobě, která má předkupní právo nebo naopak, když prodávající po uzavření kupní smlouvy nakonec kupujícímu nemovitost neprodá, ale prodá ji účelově osobě, která předkupní právo neměla nebo ne [...]

Stavba nájemce na pronajatém pozemku

Autor: |2020-01-23T16:45:12+02:0012.06.2019|Realitní právo|

Z velkého množství sporů týkajících se stavby nájemce (např. stavba chaty) na pronajatém pozemku, řešených naší advokátní kanceláří, přináší tento článek odpovědi na některé často kladené otázky. Východiska článku Velké množství sporů vzniká z důvodu, že dlouholetí nájemci pozemku, na kterém se souh [...]

Označení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných práv

Autor: |2019-09-01T10:21:58+02:0009.06.2019|Realitní právo|

Musí být v kupní smlouvě na koupi a prodej bytové či nebytové jednotky uvedeny i podíly na společných částech budovy a pozemku, které náleží k převáděné jednotce nebo případně i jiné údaje výslovně nevyžadované zákonem? Takovéto dotazy se týkají i prodejů nově vystavěných jednotek nebo rozestavěných [...]

Storno rezervace ubytování v hotelu – vrácení zaplacené zálohy na ubytování (rezervačního poplatku)

Autor: |2019-09-01T15:22:46+02:0008.06.2019|Realitní právo|

Existuje právo na vrácení zálohy na ubytování v hotelu (rezervačního poplatku) i pokud je v internetové nabídce nebo jiných materiálech uvedeno, že záloha je nevratná? Pokud záloha není složena, má hotel dle jeho internetových či jiných podmínek od hosta požadovat platbu, pokud ve stanovené době pob [...]

Církevní restituce – prolomení blokačních paragrafů

Autor: |2020-01-23T14:22:54+02:0020.05.2019|Realitní právo|

Pro aktuální a časté žaloby církví na určení vlastnického práva podle § 18 zákona o majetkovém vypořádání s církvemi a náboženskými společnostmi, je rozhodující zda při nabytí nemovitosti nynějším vlastníkem, došlo k tzv. prolomení blokačních paragrafů. V současné době probíhá velké množství žalob c [...]

Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu

Autor: |2019-09-01T10:21:58+02:0017.05.2019|Realitní právo|

Jak se může nájemce, podnájemce či jiný uživatel bránit proti násilnému či jinak svémocnému vystěhování z bytu? A jak se může bránit pronajímatel proti nájemci neoprávněně užívajícímu byt? Nájemce, podnájemce či jiný oprávněný uživatel bytu, domu za účelem bydlení se může proti násilnému vystěhování [...]