O Mgr. David Netušil, advokát

Mgr. David Netušil je advokát a obhájce s právní praxí od roku 1998. V advokacii započal působit na pozici advokátního koncipienta v roce 2006, v advokátní kanceláři Mikš & Suk. Jako samostatný advokát působí od roku 2009 až do současnosti. Od roku 2012 vykonává advokacii v rámci společnosti advokáti online s.r.o. V roce 2014 získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. David Netušil se jako advokát a obhájce zaměřuje na trestní právo, dále na všeobecný právní servis stálým a dlouhodobým klientům a dále na smluvní a právní vzory související s touto právní specializací. V rámci jeho právní specializace také poskytuje právní služby online.
Mgr. David Netušil je autorem následujících článků:

Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

2021-10-07T21:03:12+02:0028.09.2021|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: , |

Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy žadatele a jeho partnerky či manželky nebo jiných příbuzných, dle druhu žádosti. Proto jsou čestná pr [...]

Zkrácení, zrušení, prominutí správního vyhoštění

2021-10-07T21:03:01+02:0026.09.2021|Kategorie: Správní vyhoštění a zajištění cizince, nežádoucí osoba, povinnost opustit území, výjezdní příkaz|Právní specializace: , |

Pokud je cizinci v rozhodnutí o správním vyhoštění uložen zákaz vstupu na území členských států, lze žádat o zkrácení této doby správního vyhoštění. Více podrobností, jakož i vzory žádostí jsou uvedeny v tomto článku. Žádost o zkrácení doby správního vyhoštění u občanů ze 3. státu Cizinec může podat [...]

Bezvízový styk

2021-10-07T20:59:05+02:0018.09.2021|Kategorie: Krátkodobé vízum a bezvízový styk|Právní specializace: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k otázkám pobytu na území České republiky v rámci bezvízového styku. K obsahu článku Článek obsahuje nejdříve informace k problematice pobytu na území České republiky v rámci bezvízového styku (viz 2. kapitola článku). V rámci prémiového obsahu článk [...]

Správní vyhoštění

2021-10-07T20:58:55+02:0016.09.2021|Kategorie: Správní vyhoštění a zajištění cizince, nežádoucí osoba, povinnost opustit území, výjezdní příkaz|Právní specializace: , |

Správní vyhoštění znamená správní rozhodnutí vydané cizineckou policií, kterým se ukončuje pobyt cizince na území České republiky, stanovuje se v něm doba k jeho vycestování z území a dále doba, po kterou mu nebude umožněno vstoupit na území členských států Evropské unie. Důvody pro v [...]

Smlouva o zápůjčce finančních prostředků

2021-10-07T21:04:19+02:0010.09.2021|Kategorie: Všeobecné|Právní specializace: , |

Smlouva o zápůjčce je upravena v § 2390 a násl. občanského zákoníku. Smlouva o zápůjčce je uzavřena na základě toho, že zapůjčitel (věřitel) přenechá vydlužiteli (dlužníku) zastupitelnou věc, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu zpět věřiteli. V daném případě jsou touto zast [...]

Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu

2021-10-07T21:04:09+02:0008.09.2021|Kategorie: Trestní právo hmotné prakticky|Právní specializace: , |

Jak se může nájemce, podnájemce či jiný uživatel bránit proti násilnému či jinak svémocnému vystěhování z bytu? A jak se může bránit pronajímatel proti nájemci neoprávněně užívajícímu byt? Nájemce, podnájemce či jiný oprávněný uživatel bytu, domu za účelem bydlení se může proti násilnému vystěhování [...]

COVID 19 – odpovědnost za trestný čin šíření nakažlivé nemoci

2021-10-07T21:05:24+02:0004.09.2021|Kategorie: Trestní právo hmotné prakticky|Právní specializace: , |

Pokud jsem pozitivní na COVID 19 a pohybuji se mezi lidmi, mohu být odsouzen a potrestán za trestný čin šíření nakažlivé nemoci? Jaký mi hrozí trest? Jak je to, jen když nerespektuji nařízenou karanténu? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další přináší tento článek. Povaha nemoci COVID 19 z hlediska tr [...]

Pomluva – trestný čin, přestupek a občanskoprávní delikt

2021-10-07T21:00:50+02:0002.09.2021|Kategorie: Trestní právo hmotné prakticky|Právní specializace: , |

Kdy je pomluva trestným činem, přestupkem nebo občanskoprávním deliktem? Jak se mohu domoci finančního odškodnění za pomluvu? Těmito otázkami, a mnohým dalším, se zabývá tento článek. Trestný čin pomluvy Podle § 184 trestního zákoníku je trestným činem pomluvy když někdo o jiném sdělí nepravdivý úda [...]

Změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR – novela č. 274/2021 Sb.

2021-08-11T19:36:27+02:0002.08.2021|Kategorie: Změny právní úpravy ve věcech pobytu cizinců|Právní specializace: |

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, provedená zákonem č. 274/2021 Sb, které nabyla účinnosti dne 02.08.2021, mění podmínky pobytu cizinců na území ČR a některé související záležitosti následovně: Správní poplatky Nově podléhá správnímu poplatku ve výši 200 Kč přijetí žádosti [...]

Název