Mgr. David Netušil, advokát

O Mgr. David Netušil, advokát

Mgr. David Netušil je advokát a obhájce s právní praxí od roku 1998. V advokacii započal působit na pozici advokátního koncipienta v roce 2006, v advokátní kanceláři Mikš & Suk. Jako samostatný advokát působí od roku 2009 až do současnosti. Od roku 2012 vykonává advokacii v rámci společnosti advokáti online s.r.o. V roce 2014 získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. David Netušil se jako advokát a obhájce zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci jeho právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Mgr. David Netušil je autorem následujících článků:

Dospělý cyklista na silnici nemusí mít přilbu. Podle zákona to ale není úplně tak.

2023-08-31T01:40:31+02:00

Podle zákona o pozemních komunikacích, cyklista starší 18 let nemusí mít při jízdě na silnici ochranou přilbu. Podle českého právního řádu to ale není tak jednoduché, jelikož ten kdo nenosí cyklistick

Dospělý cyklista na silnici nemusí mít přilbu. Podle zákona to ale není úplně tak.2023-08-31T01:40:31+02:00

Když se otec dítěte vyhýbá placení alimentů aneb trestný čin zanedbání povinné výživy

2023-04-17T20:38:18+02:00

Případy, kdy povinný neplatí alimenty na nezaopatřené dítě, lze v moha případech řešit trestním oznámením, když jiné prostředky ochrany práv oprávněného nejsou efektivní. Trestní odpovědnost za neplac

Když se otec dítěte vyhýbá placení alimentů aneb trestný čin zanedbání povinné výživy2023-04-17T20:38:18+02:00

Připravovaná novela zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže reagující na rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva sp. zn. 148/2017, ze dne 20.10.2020

2023-04-13T22:55:53+02:00

Návrh zákona především reaguje na nedostatky vytýkané České republice v rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva sp. zn. 148/2007, ze dne 20.10.2020, ve věci International Commission of Jurists

Připravovaná novela zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže reagující na rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva sp. zn. 148/2017, ze dne 20.10.20202023-04-13T22:55:53+02:00

Pomluva – trestný čin, přestupek a občanskoprávní delikt

2023-03-20T20:29:15+02:00

Kdy je pomluva trestným činem, přestupkem nebo občanskoprávním deliktem? Jak se mohu domoci finančního odškodnění za pomluvu? Těmito otázkami, a mnohým dalším, se zabývá tento článek. Trestný čin poml

Pomluva – trestný čin, přestupek a občanskoprávní delikt2023-03-20T20:29:15+02:00

Osoba zadržená policií – jak zjistit informace

2021-05-04T20:43:33+02:00

Při podezření na zadržení, zajištění nebo zatčení osoby blízké se zpravidla příbuzní nebo přátelé zadržené osoby snaží co nejrychleji zjistit co se stalo a kde se zadržená osoba nachází. V těchto příp

Osoba zadržená policií – jak zjistit informace2021-05-04T20:43:33+02:00

COVID 19 – konec trestní odpovědnosti za šíření nakažlivé nemoci způsobené virem SARS-Cov-2

2023-04-19T22:10:32+02:00

Dne 20.04.2023 se ruší zařazení onemocnění COVID 19 do seznamu nemocí, jejichž šíření může být trestným činem. Tímto snad už natrvalo končí trestní odpovědnosti za šíření nakažlivé nemoci způsobené vi

COVID 19 – konec trestní odpovědnosti za šíření nakažlivé nemoci způsobené virem SARS-Cov-22023-04-19T22:10:32+02:00

Legislativa EU (směrnice č. 2008/115/ES) brání uložení trestu odnětí svobody cizinci pro jeho samotný neoprávněný vstup na území jiného členského státu EU

2016-06-07T03:08:39+02:00

Legislativa Evropské unie brání uložení trestu odnětí svobody cizinci ze třetího státu jen pro jeho samotné neoprávněné překročení státní hranice a vstup na území jiného členského státu

Legislativa EU (směrnice č. 2008/115/ES) brání uložení trestu odnětí svobody cizinci pro jeho samotný neoprávněný vstup na území jiného členského státu EU2016-06-07T03:08:39+02:00

Název