Mgr. David Netušil, advokát

O Mgr. David Netušil, advokát

Mgr. David Netušil je advokát a obhájce s právní praxí od roku 1998. V advokacii započal působit na pozici advokátního koncipienta v roce 2006, v advokátní kanceláři Mikš & Suk. Jako samostatný advokát působí od roku 2009 až do současnosti. Od roku 2012 vykonává advokacii v rámci společnosti advokáti online s.r.o. V roce 2014 získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. David Netušil se jako advokát a obhájce zaměřuje na trestní právo, dále na všeobecný právní servis stálým a dlouhodobým klientům a dále na smluvní a právní vzory související s touto právní specializací. V rámci jeho právní specializace také poskytuje právní služby online.
Mgr. David Netušil je autorem následujících článků:

Čestné prohlášení jako důkaz v řízení před OAMP MV

2021-05-10T05:37:26+02:0025.03.2019|Kategorie: Rodinný příslušník občana EU|Prémiový obsah: |

Zejména ve ve věcech žádostí o přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU často nelze k určitým skutečnostem doložit jiný důkaz než čestné prohlášení svědků nebo účastníků řízení, tedy žadatele a jeho partnerky či manželky nebo jiných p [...]

Správní vyhoštění

2021-05-09T05:28:01+02:0004.01.2019|Kategorie: Pobyty cizinců|

Správní vyhoštění znamená správní rozhodnutí vydané cizineckou policií, kterým se ukončuje pobyt cizince na území České republiky, stanovuje se v něm doba k jeho vycestování z území a dále doba, po kterou mu nebude umožněno vstoupit na [...]

Žádost o povolení dlouhodobého pobytu na území ČR za účelem zaměstnání – dlouhodobě pobývající rezident EU

2021-05-09T02:36:18+02:0014.08.2018|Kategorie: Zaměstnanost cizinců|

Článek se zabývá žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU, na území ČR, za účelem zaměstnání. Žádost je nutno podat osobně na zastupitelském úřadu ČR ve státě EU, kde cizinec pobývá nebo v ČR na příslušném&nbs [...]

Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu manžela nebo manželky, jako rodinného příslušníka občana EU

2021-04-23T15:34:41+02:0004.01.2018|Kategorie: Rodinný příslušník občana EU|Prémiový obsah: |

Výslech účastníků v řízení o povolení přechodného pobytu manžela nebo manželky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem ověření, zda nejde o fiktivní (fingované) manželství, uzavřené za účelem zí [...]

Zajištění cizince

2021-05-09T05:32:44+02:0002.01.2018|Kategorie: Pobyty cizinců|

Zajištění cizince znamená omezení jeho osobní svobody umístěním do tzv. "zařízení". Cizinec může být zajištěn policií za účelem správního vyhoštění, za účelem vycestování a za účelem jeho předání nebo průvozu. Dále může být cizinec zaj [...]

Přejít nahoru