Mgr. David Netušil, advokát

>Mgr. David Netušil, advokát
Profilový obrázek

About Mgr. David Netušil, advokát

This author has not yet filled in any details.
So far Mgr. David Netušil, advokát has created 89 blog entries.

Specializovaná advokátní kancelář – ideální pověřenec pro ochranu osobních údajů

Autor: |2019-07-02T13:58:16+02:0030.05.2018|GDPR|

Naše specializovaná advokátní kancelář zajišťuje správný a bezchybný výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. V rámci výkonu této funkce naše AK, v souladu s příslušnou právní úpravou zajišťuje u subjektu, kde byla pověřencem jmenována, zejména následující: Poskytuje informa [...]

Smlouva o zápůjčce finančních prostředků

Autor: |2019-06-14T16:26:30+02:0028.05.2018|Všeobecná advokátní praxe|

Smlouva o zápůjčce je upravena v § 2390 a násl. občanského zákoníku. Smlouva o zápůjčce je uzavřena na základě toho, že zapůjčitel (věřitel) přenechá vydlužiteli (dlužníku) zastupitelnou věc, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu zpět věřiteli. V daném případě jsou touto zast [...]

K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností – zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

Autor: |2019-06-29T21:49:01+02:0026.05.2018|Obchodní společnosti|

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového soudu a mít stále platný právní důvod k umístění sídla. Pokud si společnost nepřebírá korespondenci, [...]

GDPR u menších podnikatelů, kteří zpracovávají osobní údaje jen pro rozesílání newsletteru

Autor: |2019-07-02T13:58:16+02:0025.05.2018|GDPR|

Z hlediska GDPR jsou časté dotazy menších společností a podnikajících fyzických osob, zaměstnávajících méně než 250 zaměstnanců, jaká je nutno během jejich podnikání provést opatření z hlediska GDPR a jaké směrnice, souhlasy či jiné dokumenty musí mít zpracovány, aby jejich podnikatel [...]

GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů – nařízení EU č. 679/2016

Autor: |2019-07-02T13:58:17+02:0014.04.2018|GDPR|

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nabývá účinnosti dne 25.05.2018 (dále "GDPR"). To [...]

Otevření či zrušení bankovního účtu cizince nebo jeho firmy v české bance

Autor: |2019-08-15T13:38:17+02:0001.02.2018|AML|

V poslední době je zejména pro cizince z některých třetích států stále složitější, a často nemožné otevřít firemní nebo i osobní bankovní účet v české bance. Banky odmítají pro obchodní společnosti v nichž figurují cizinci zřídit bankovní účet a stejně tak i samotným cizincům, zvláště pokud nemají p [...]

Zákonné předkupní právo k nemovitostem

Autor: |2019-08-15T12:28:57+02:0001.01.2018|Realitní právo|

Dne 01.01.2018 nabyl účinnosti zákon č. 460/2016 Sb., který novelizuje občanský zákoník, zavádějící mimo jiné i staronové zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Tento článek je reakcí na časté dotazy, jak konkrétně bude nutno postupovat při koupi nebo prodeji nemovitosti, která&n [...]

Ověření cizozemských listin pro použití v ČR – apostila, superlegalizace

Autor: |2019-08-15T12:27:38+02:0003.11.2017|Všeobecná advokátní praxe|

Pro použití listin vydaných orgány jiného státu, v České republice platí základní pravidlo, že všechny cizozemské listiny musí opatřeny vyšším ověřením, tzv. superlegalizací, příslušného zastupitelského úřadu ČR, pokud se nejedná o listiny vystavené orgány cizího státu, se kterým má ČR bilaterální s [...]

Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla

Autor: |2019-07-14T19:30:47+02:0002.11.2017|Obchodní společnosti|

Častým dotazem je, zda lze snadno a rychle dosáhnout odstranění údaje o sídlu společnosti nebo jiné právnické osoby z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Týká se to zejména situací po skončení nájmu fyzického nebo tzv. virtuálního sídla obchodní společnosti, když tato společnost neza [...]

Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku (ESLP, ECHR)

Autor: |2019-05-03T04:54:59+02:0001.11.2017|Všeobecná advokátní praxe|

V souvislosti s našimi úspěchy v řízeních o stížnostech před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku se naši AK často obracejí klienti s dotazem na možnost převzetí našeho právního zastoupení, poté co již v České republice vyčerpali všechny řádné a případně i mimořádné soudní opravné prostře [...]