Profilový obrázek

About David Netušil

This author has not yet filled in any details.
So far David Netušil has created 87 blog entries.

Změny zákonů týkajících se právní specializace advokátní kanceláře

Autor: |2019-05-03T14:03:53+02:0007.06.2018|Kategorie: Advokátní kancelář|Štítky: |

V tomto článku sledujeme pravidelně vývoj a změny některých právních předpisů, týkajících se právní specializace AK, tedy korporátního & spolkového práva, mezinárodního práva soukromého, práva IT, eCommerce, GDPR a ve vybraných otázkách generální advokátní praxe (ci [...]

Praktické příklady výpočtů odměny a výloh advokátní kanceláře za poskytnuté právní služby

Autor: |2019-05-03T04:55:01+02:0006.06.2018|Kategorie: Organizační záležitosti - advokátní kancelář|

Častou otázkou klienta je, kolik ve skutečnosti zaplatí na odměně a výlohách naší advokátní kanceláři za celou kauzu a dále, jaký bude mít z kauzy celkový finanční výtěžek. Ve většině případů toto není možné předem přesně určit, jelikož nelze předvídat, jak dlouho kauza, např. soudní spor či správní [...]

GDPR u menších podnikatelů, kteří zpracovávají osobní údaje jen pro rozesílání newsletteru

Autor: |2019-05-03T04:55:01+02:0025.05.2018|Kategorie: GDPR|

Z hlediska GDPR jsou časté dotazy menších společností a podnikajících fyzických osob, zaměstnávajících méně než 250 zaměstnanců, jaká je nutno během jejich podnikání provést opatření z hlediska GDPR a jaké směrnice, souhlasy či jiné dokumenty musí mít zpracovány, aby jejich podnikatel [...]

GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů – nařízení EU č. 679/2016

Autor: |2019-05-03T04:55:01+02:0014.04.2018|Kategorie: GDPR|

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nabývá účinnosti dne 25.05.2018 (dále "GDPR"). To [...]

Specializovaná advokátní kancelář – ideální pověřenec pro ochranu osobních údajů

Autor: |2019-05-03T04:55:02+02:0017.02.2018|Kategorie: GDPR|

Naše specializovaná advokátní kancelář zajišťuje správný a bezchybný výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. V rámci výkonu této funkce naše AK, v souladu s příslušnou právní úpravou zajišťuje u subjektu, kde byla pověřencem jmenována, zejména následující: Poskytuje informa [...]

Zákonné předkupní právo k nemovitostem

Autor: |2019-05-17T18:16:02+02:0001.01.2018|Kategorie: Právní vztahy k nemovitostem|

Dne 01.01.2018 nabyl účinnosti zákon č. 460/2016 Sb., který novelizuje občanský zákoník, zavádějící mimo jiné i staronové zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Tento článek je reakcí na časté dotazy, jak konkrétně bude nutno postupovat při koupi nebo prodeji nemovitosti, která&n [...]

Ověření cizozemských listin pro použití v ČR – apostila, superlegalizace

Autor: |2019-05-03T04:55:02+02:0001.11.2017|Kategorie: Mezinárodní právo soukromé|Štítky: |

Pro použití listin vydaných orgány jiného státu, v České republice platí základní pravidlo, že všechny cizozemské listiny musí opatřeny vyšším ověřením, tzv. superlegalizací, příslušného zastupitelského úřadu ČR, pokud se nejedná o listiny vystavené orgány cizího státu, se kterým má ČR bilaterální s [...]

VISAPOINT – ukončení provozu

Autor: |2019-05-03T04:55:02+02:0031.10.2017|Kategorie: Cizinecké právo|Štítky: |

Podle NSS, pokud systém Visapoint, pro sjednání termínu podání žádosti o vízum, zaměstnaneckou kartu nebo o jiné pobytové povolení, neumožní důstojné podání žádosti na ZÚ ČR, lze žádost podat i bez sjednání tohoto termínu Visapoint. Podle Nejvyššího správního soudu, pokud žadatel podal žádost o [...]

Zákaz kouření v restauracích, kavárnách a barech – protikuřácký zákon

Autor: |2019-05-03T04:55:03+02:0001.06.2017|Kategorie: Správní řízení - přestupky|

Protikuřácký zákon (zák. č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) nabyl účinnosti dne 01.06.2017. Z hlediska všeobecného zákazu kouření v restauracích, kavárnách a barech lze poukázat zejména na následující: Zákon stanovuje ve vnitřním prostoru restaurace (provoz [...]

Pokud Visapoint neumožní podání žádosti na konzulátu ČR v přiměřeném čase, lze žádost podat i bez objednání

Autor: |2019-05-03T04:55:03+02:0002.05.2017|Kategorie: Cizinecké právo|Štítky: , |

Podle NSS, pokud systém Visapoint, pro sjednání termínu podání žádosti o vízum, zaměstnaneckou kartu nebo o jiné pobytové povolení, neumožní důstojné podání žádosti na ZÚ ČR, lze žádost podat i bez sjednání tohoto termínu Visapoint. Podle Nejvyššího správního soudu, pokud žadatel podal žádost o [...]

Pro vylepšení funkčnosti využívá tento web soubory Cookies. Jeho dalším používáním s tímto vyjadřujete souhlas. Souhlasím