advokáti online s.r.o.

O advokáti online s.r.o.

Společnost advokáti online s.r.o. je advokátní kanceláří úspěšně působící na trhu právních služeb v České republice od roku 2012. V roce 2014 advokát této kanceláře, Mgr. David Netušil, získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Advokátní kancelář se zaměřuje na trestní právo, dále na všeobecný právní servis stálým a dlouhodobým klientům, a dále na smluvní a právní vzory související s touto právní specializací. Advokátní kancelář, v rámci její specializace, také poskytuje právní služby online.
Společnost advokáti online s.r.o. je autorem následujících článků:

Ústavní soud zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé

2021-05-14T11:53:44+02:0005.05.2021|Kategorie: Trestní právo|

Ústavní soud dnes vyhlášeným nálezem sp. zn. Pl. ÚS 98/20, ze dne 27.04.2021, zrušil část § 289 trestního zákoníku, který zmocňoval vládu k přijetí nařízení pro určení, jaké množství omamných a psychotropních látek se považuje za větší než malé. Ústa [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka (druha – družky) občana ČR

2021-05-10T05:37:22+02:0002.07.2019|Kategorie: Rodinný příslušník občana EU|Prémiový obsah: |

Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha - družky občana ČR, musí žadatel/žadatelka podat osobně na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Podání této žádosti, včetně průběhu řízení, jsou podrobně rozepsány níže v tomto č [...]

Žádost o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka (druha – družky) občana EU

2021-05-10T05:37:26+02:0030.04.2018|Kategorie: Rodinný příslušník občana EU|Prémiový obsah: |

Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha - družky občana Evropské unie musí žadatel podat osobně. Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asistentem na elektronickém formulá [...]

Žádost o dlouhodobé vízum jednatele (společníka, statutárního orgánu) spol. s r.o. či jiné obchodní společnosti

2021-05-01T16:31:04+02:0003.04.2018|Kategorie: Pobyty cizinců|

Žádost o dlouhodobé vízum jednatele či jiného statutárního orgánu (případně i společníka nebo člena) spol. s r.o. nebo jiné obchodní společnosti, družstva či korporace je nutno podat osobně na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR (konzulátu), v [...]

Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu druha nebo družky, jako rodinného příslušníka občana EU (nesezdané soužití)

2021-04-23T15:36:14+02:0003.01.2018|Kategorie: Rodinný příslušník občana EU|Prémiový obsah: |

V řízení o povolení přechodného pobytu partnera nebo partnerky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem ověření skutečné existence partnerského vztahu mezi žadatelem (cizincem) a jeho partne [...]

Odpovědnost věřitele a ručení jeho jednajících osob za správnou výši pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení

2021-05-08T22:22:30+02:0004.11.2017|Kategorie: Všeobecný právní servis stálým klientům|

Insolvenční zákon stanovuje odpovědnost věřitele a dále i ručení jeho statutárního orgánu či případně zaměstnance, aby nedocházelo k nadhodnocování pohledávek přihlašovaných do insolvenčního řízení. Odpovědnost věřitele Pokud věřitel přihlásí pohledá [...]

Storno rezervace ubytování v hotelu – vrácení zaplacené zálohy na ubytování (rezervačního poplatku)

2021-05-08T22:22:31+02:0004.10.2017|Kategorie: Všeobecný právní servis stálým klientům|

Existuje právo na vrácení zálohy na ubytování v hotelu (rezervačního poplatku) i pokud je v internetové nabídce nebo jiných materiálech uvedeno, že záloha je nevratná? Pokud záloha není složena, má hotel dle jeho internetových či jiných podmínek od h [...]

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek – zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky – nemajetnost dlužníka

2021-05-08T22:22:32+02:0027.09.2017|Kategorie: Všeobecný právní servis stálým klientům|

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspoko [...]

Označení bytové jednotky a souvisejících nemovitostí v kupní smlouvě či ve smlouvě týkající se věcných práv

2021-05-08T22:22:32+02:0001.09.2017|Kategorie: Všeobecný právní servis stálým klientům|Prémiový obsah: |

Musí být v kupní smlouvě na koupi a prodej bytové či nebytové jednotky uvedeny i podíly na společných částech budovy a pozemku, které náleží k převáděné jednotce nebo případně i jiné údaje výslovně nevyžadované zákonem? Takovéto dotazy se týkají i pr [...]

Přejít nahoru