advokáti online s.r.o.

O advokáti online s.r.o.

Společnost advokáti online s.r.o. je advokátní kanceláří úspěšně působící na trhu právních služeb v České republice od roku 2012. V roce 2014 advokát této kanceláře, Mgr. David Netušil, získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Advokátní kancelář se zaměřuje na trestní právo, dále na cizinecké právo a státní občanství a dále na některé oblasti generální advokátní praxe. V rámci této právní specializace dále vytváří právní návody online pro laiky i právní odborníky, právní vzory ke stažení a odpovědi na právní dotazy laiků i právních odborníků online.
Společnost advokáti online s.r.o. je autorem následujících právních návodů:

Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla

2022-06-03T01:13:26+02:00Kategorie: Společnosti|Štítky: , |

Častým dotazem je, zda lze snadno a rychle dosáhnout odstranění údaje o sídlu společnosti nebo jiné právnické osoby z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Týká se to zejména situací po [...]

Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince

2022-05-25T19:29:04+02:00Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: , |

Jak postupovat, pokud žádosti o pobytové povolení, např. žádosti o trvalý nebo přechodný pobyt není v zákonné lhůtě rozhodnuto? Lhůty k vydání rozhodnutí podle druhu žádosti o pobytové povolení Typů ž [...]

Žádost o krátkodobé (Schengenské) vízum rodinného příslušníka občana ČR

2022-05-24T11:07:28+02:00Kategorie: Krátkodobé vízum, bezvízový režim|Štítky: |

Právní návod se zabývá žádostí o krátkodobé (Schengenské vízum) rodinných příslušníků občana ČR, resp. EU. Zejména se jedná o žádosti manžela (manželky) občana ČR, za účelem návštěvy tohoto občana v Č [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, vzdálený příbuzný)

2022-05-24T11:16:01+02:00Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 3 zák [...]

Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti

2022-06-16T01:17:34+02:00Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: , |

Pokud žadatel ve lhůtě stanovené správním orgánem (např. OAMP MV, OCP) není schopen doložit dokumenty vyžadované výzvou k odstranění vad žádosti, nezbývá žadateli než požádat o prodloužení lhůty. V op [...]

Pobyt na území ČR na krátkodobé (Schengenské) vízum – pravidlo 90/180

2022-05-24T11:08:40+02:00Kategorie: Krátkodobé vízum, bezvízový režim|Štítky: |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k otázkám pobytu na území České republiky na krátkodobé vízum (Schengenské vízum) a zejména tzv. pravidla délky pobytu 90/180. K obsahu článku Článek [...]

Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU

2022-05-24T11:07:44+02:00Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: |

V tomto článku je podrobný přehled typických otázek kladených OAMP MV při výslechu žadatele v rámci řízení o žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU nebo ČR (manžel, manželka, druh, [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)

2022-06-07T20:46:20+02:00Kategorie: Přechodný pobyt|Štítky: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 1, 2 [...]

Lhůta k vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza (odvolání)

2022-04-22T20:35:44+02:00Kategorie: Krátkodobé vízum, bezvízový režim|

Časté dotazy směřují k délce lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza. Podle platné právní úpravy má o žádosti o nové posouzení důvodů neuděl [...]

Pobyt cizince na jiné adrese, než je jeho oficiální místo hlášeného pobytu

2022-04-22T20:42:50+02:00Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|Štítky: |

Častou otázkou je, zda cizinec může pobývat na jiné adrese, než jeho místo hlášeného pobytu evidované v cizineckém informačním systému a které je zapsané v dokladu o pobytu cizince. K obsahu právního [...]

K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností – zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

2022-05-01T00:35:50+02:00Kategorie: Společnosti|

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového [...]

Pohovor na konzulátu ČR – dlouhodobé vízum za účelem podnikání (business vízum)

2022-04-22T20:42:49+02:00Kategorie: Řízení ve věcech pobytu cizinců|

V řízení o žádosti o vízum za účelem podnikání, tzv. "business vízum" provádí konzulát ČR se žadatelem zpravidla pohovor, zejména k prověření existence skutečného účelu podnikání při pobytu na území Č [...]

Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, s účinností od 18.12.2015 a 01.01.2016

2022-05-01T00:38:04+02:00Kategorie: Změny zákonů (cizinci, občanství, azyl)|

Dne 18.12.2015 nabývá účinnosti zákon č. 314/2015 Sb., kterým se novelizuje poměrně rozsáhle zákon o azylu. Některé části novelizace nabývají účinnosti až 01.01.2016. Tato poměrně rozsáhlá novelizace [...]

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, s účinností od 18.12.2015

2022-05-06T16:45:22+02:00Kategorie: Změny zákonů (cizinci, občanství, azyl)|

Dne 18.12.2015 nabývá účinnosti zákon č. 314/2015 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 316/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen "zákon o pobytu cizinců"). Tento příspěvek d [...]

Odsouzení ČR Evropským soudem pro lidská práva za mučení a vystavení ponižujícímu zacházení Policií ČR

2022-06-10T19:59:17+02:00Kategorie: Trestní právo|

Evropský soud pro lidská práva rozsudkem v kauze "Kummer v. Česká republika" shledal Český stát odpovědným za mučení a nelidské a ponižující zacházení osoby během jejího zajištění na služebn [...]

Název