O advokáti online s.r.o.

Společnost advokáti online s.r.o. je advokátní kanceláří úspěšně působící na trhu právních služeb v České republice od roku 2012. V roce 2014 advokát této kanceláře, Mgr. David Netušil, získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Advokátní kancelář se zaměřuje na trestní právo, dále na všeobecný právní servis stálým a dlouhodobým klientům, a dále na smluvní a právní vzory související s touto právní specializací. Advokátní kancelář, v rámci její specializace, také poskytuje právní služby online.
Společnost advokáti online s.r.o. je autorem následujících článků:

Žádost o státní občanství ČR

2021-10-07T20:41:52+02:0006.10.2021|Kategorie: Státní občanství České republiky|Právní specializace: , |

Článek se zabývá náležitostmi žádosti o udělení státního občanství ČR (naturalizace), dále nejčastějšími problémy žadatelů (důvodů zamítnutí žádosti) a průběhem řízení o žádosti. Náležitosti žádosti o státní občanství Při podání žádosti o udělení státního občanství České republiky je třeba dolo [...]

Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku – pozbytí souhlasu s umístěním sídla

2021-10-07T21:02:50+02:0004.10.2021|Kategorie: Všeobecné|Právní specializace: , |

Častým dotazem je, zda lze snadno a rychle dosáhnout odstranění údaje o sídlu společnosti nebo jiné právnické osoby z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Týká se to zejména situací po skončení nájmu fyzického nebo tzv. virtuálního sídla obchodní společnosti, když tato společnost neza [...]

Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU

2021-10-07T21:02:40+02:0002.10.2021|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: , |

V tomto článku je podrobný přehled typických otázek kladených OAMP MV při výslechu žadatele v rámci řízení o žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU nebo ČR (manžel, manželka, druh, družka, registrovaný partner, partnerka). Tento článek se obdobně vztahuje i na výslechy prováděné v [...]

Průtahy v řízení o žádosti o pobyt cizince

2021-10-07T20:53:04+02:0030.09.2021|Kategorie: Soudní a správní řízení ve věcech pobytu cizinců|Právní specializace: , |

Jak postupovat, pokud žádosti o pobytové povolení, např. žádosti o trvalý nebo přechodný pobyt není v zákonné lhůtě rozhodnuto? Typů žádostí a lhůt je dosti velké množství, proto se tento článek pro přehlednost zabývá jen žádostmi k nimž je nejvíce dotazů od klientů. Podle zákona o pobytu cizinců má [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (druh, družka, jiný příbuzný)

2021-10-07T20:54:03+02:0024.09.2021|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 3 zákona o pobytu cizinců. Úvodní informace Článek obsahuje nejdříve informace k náležitostem jednotlivýc [...]

Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR

2021-10-07T21:03:23+02:0022.09.2021|Kategorie: Dlouhodobý a trvalý pobyt občana ze 3. státu|Právní specializace: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, pro různé pobytové situace cizinců. Úvodní informace Článek obsahuje nejdříve informace k náležitostem žádostí o prodloužení dlouhodobého pobytu pro různé pobytové situace [...]

Žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU (manžel, rodič, potomek)

2021-10-07T21:03:33+02:0020.09.2021|Kategorie: Přechodný a trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU a samotného občana EU|Právní specializace: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k žádostem o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. Konkrétně se jedná o žádosti rodinných příslušníků občana EU ve smyslu § 15a odst. 1, 2 zákona o pobytu cizinců (manžel, rodič, potomek). Úvodní informace Článek obsahuje nejdříve informac [...]

Pobyt na území ČR na krátkodobé (Schengenské) vízum – pravidlo 90/180

2021-10-07T20:58:38+02:0014.09.2021|Kategorie: Krátkodobé vízum a bezvízový styk|Právní specializace: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k otázkám pobytu na území České republiky na krátkodobé vízum (Schengenské vízum) a zejména tzv. pravidla délky pobytu 90/180. K obsahu článku Článek obsahuje nejdříve informace k problematice pobytu na území České republiky na krátkodobé vízum (Sche [...]

Žádost o mezinárodní ochranu (azyl)

2021-10-07T20:56:28+02:0012.09.2021|Kategorie: Azyl (mezinárodní ochrana)|Právní specializace: , |

Článek přináší podrobné a aktualizované informace k otázkám mezinárodní ochrany (azylu) na území České republiky. K obsahu článku Článek obsahuje nejdříve informace k problematice mezinárodní ochrany formou azylu a formou doplňkové ochrany na území České republiky (viz 2. kapitola článku). V rámci p [...]

Název