V řízení o žádosti o pobytové povolení se v mnoha případech nevydává klasické papírové rozhodnutí, ale za vydání rozhodnutí zákon považuje převzetí průkazu pobytového povolení žadatelem. O tomto je žadatel zpravidla písemně vyrozuměn MV, a to výzvou k dostavení k odběru biometrických údajů (focení, otisky prstů).

Výjimkou je trvalý pobyt, o němž OAMP MV rozhodne formou vydání klasického papírového rozhodnutí. Dále je výjimkou přechodný pobyt, k němuž se nevydává biometrická karta, ale pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, tudíž tento žadatel není vyzýván k odběru biometrických údajů. Jinak v ostatním platí tento příspěvek i pro žadatele o trvalý i přechodný pobyt.

Aby žadatel věděl, že jeho žádosti bylo vyhověno a že může očekávat výzvu OAMP MV na biometrii nebo k převzetí průkazu je vhodné sledovat příslušnou internetovou stránku MV, kde je pravidelně umísťován soubor ke stažení, ve kterém jsou uvedeny čísla jednací žádostí, kterým MV vyhovělo.

Aktuální seznam vyřízených žádostí:

Dostupný k dnešnímu dni – ke stažení zde

Ve staženém souboru, který obsahuje samostatný list pro dlouhodobé a přechodné pobyty a samostatný list pro trvalé pobyty, jsou uvedena čísla jednací žádostí za vybraná období. Čísla jednací jsou za každé období řazena vzestupně. K vyhledání čísla jednacího Vaší žádosti stisknětě klávesy CTRL + F a do kolonky “najít” zadejte číslo jednací vaší žádosti.

Ve staženém souboru, který obsahuje samostatný list pro dlouhodobé a přechodné pobyty a samostatný list pro trvalé pobyty, jsou uvedena čísla jednací žádostí za vybraná období. Čísla jednací jsou za každé období řazena vzestupně. K vyhledání čísla jednacího Vaší žádosti stisknětě klávesy CTRL + F a do kolonky “najít” zadejte číslo jednací vaší žádosti.

Pokud zde číslo jednací vaší žádosti naleznete, znamená to, že jí bylo vyhověno. Po tomto zjištění lze buď přímo volat na informační telefonní linku příslušného pracovitě OAMP MV ke sjednání termínu k dostavení na pořízení biometrických údajů k vydání průkazu pobytového povolení. Na místo telefonování lze také čekat, až Vám bude doručena písemná výzva, abyste se dostavili na biometrii.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dispozici, k bezplatnému stažení, smluvní a právní vzory související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální právní úpravou, ke dni jaký je u vzoru uveden jako datum aktualizace:

NázevStaženíDatum úpravyStáhnout
Čestné prohlášení - obecné 3331.05.2019 Stáhnout
Upravený formulář žádosti o trvalý, dlouhodobý pobyt a o prodloužení jejich platnosti - zelený formulář - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu - či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2015 11231.05.2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-RU-2012 1831.05.2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2019 2131.05.2019 StáhnoutNáhled
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, vč. služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV 931.05.2019 Stáhnout
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, bez služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV 1231.05.2019 Stáhnout
Pracovní smlouva cizince - pro přiložení k žádosti o zaměstnaneckou kartu 3131.05.2019 Stáhnout
Plná moc pro zastupení obecným zmocněncem (např. manželem apod.) řízení o zaměstnanecké karty, včetně žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele 603.06.2019 Stáhnout
Plná moc pro zastupení obecným zmocněncem (např. manželem apod.) ve vízových a pobytových věcech cizinců, včetně vyřízení bezdlužností 403.06.2019 Stáhnout
Plná moc obecná - zmocnitel je fyzická osoba - česky 2831.05.2019 Stáhnout

Přístup ke všem smluvním a právním vzorům, včetně možnosti filtrování dle kategorií, vyhledávání v názvu vzoru a fulltextové vyhledávání v textu vzoru, je k dispozici na zvláštní stránce smluvní a právní vzory ke stažení, po zaplacení předplatného vzorů a blogu. Držitelům předplatného, se po přihlášení, přímo i zde zobrazí možnost vyhledávání všech prémiových vzorů:

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi