Aktuální stav vyřízených žádostí o pobytová povolení cizinců – OAMP MV

Jak se cizinec dozví o vydání rozhodnutí v řízení o žádosti o některá pobytová povolení

V řízení o žádosti o pobytové povolení se v mnoha případech nevydává klasické papírové rozhodnutí, ale za vydání rozhodnutí zákon považuje převzetí průkazu pobytového povolení žadatelem. O tomto je žadatel zpravidla písemně vyrozuměn MV, a to výzvou k dostavení k odběru biometrických údajů (focení, otisky prstů).

Výjimkou je trvalý pobyt, o němž OAMP MV rozhodne formou vydání klasického papírového rozhodnutí. Dále je výjimkou přechodný pobyt, k němuž se nevydává biometrická karta, ale pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, tudíž tento žadatel není vyzýván k odběru biometrických údajů. Jinak v ostatním platí tento příspěvek i pro žadatele o trvalý i přechodný pobyt.

Aby žadatel věděl, že jeho žádosti bylo vyhověno a že může očekávat výzvu OAMP MV na biometrii nebo k převzetí průkazu je vhodné sledovat příslušnou internetovou stránku MV, kde je pravidelně umísťován soubor ke stažení, ve kterém jsou uvedeny čísla jednací žádostí, kterým MV vyhovělo.

Aktuální seznam vyřízených žádostí:

Ve staženém souboru, který obsahuje samostatný list pro dlouhodobé a přechodné pobyty a samostatný list pro trvalé pobyty, jsou uvedena čísla jednací žádostí za vybraná období. Čísla jednací jsou za každé období řazena vzestupně. K vyhledání čísla jednacího Vaší žádosti stisknětě klávesy CTRL + F a do kolonky “najít” zadejte číslo jednací vaší žádosti.

Ve staženém souboru, který obsahuje samostatný list pro dlouhodobé a přechodné pobyty a samostatný list pro trvalé pobyty, jsou uvedena čísla jednací žádostí za vybraná období. Čísla jednací jsou za každé období řazena vzestupně. K vyhledání čísla jednacího Vaší žádosti stisknětě klávesy CTRL + F a do kolonky “najít” zadejte číslo jednací vaší žádosti.

Pokud zde číslo jednací vaší žádosti naleznete, znamená to, že jí bylo vyhověno. Po tomto zjištění lze buď přímo volat na informační telefonní linku příslušného pracovitě OAMP MV ke sjednání termínu k dostavení na pořízení biometrických údajů k vydání průkazu pobytového povolení. Na místo telefonování lze také čekat, až Vám bude doručena písemná výzva, abyste se dostavili na biometrii.

V případě Vašeho zájmu, může průběžnou kontrolu stavu vyřízení Vaší žádosti zajistit naše specializovaná advokátní kancelář za mírný poplatek, včetně právního zastoupení v průběhu celého řízení o žádosti.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dipozici, k bezplatnému stažení, některé smluvní a právní vzory související s tématem tohoto příspěvku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří:

Typ, název a popis dokumentuPočet staženíDatum aktualizaceStáhnout
Čestné prohlášení - obecné-zdarma 7106/03/2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o trvalý, dlouhodobý pobyt a o prodloužení jejich platnosti - zelený formulář - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu - či pro opakované použití - i po více letech-zdarma 10006/03/2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-zdarma 5706/03/2019 StáhnoutNáhled
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, vč. služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV-zdarma 3706/03/2019 StáhnoutNáhled
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, bez služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV-zdarma 3906/03/2019 StáhnoutNáhled
Pracovní smlouva cizince - pro přiložení k žádosti o zaměstnaneckou kartu-zdarma 6106/03/2019 StáhnoutNáhled
Plná moc obecná - zmocnitel je fyzická osoba - česky-zdarma 4306/03/2019 StáhnoutNáhled
Plná moc obecná - zmocnitel je fyzická osoba - česko-rusky - Общая доверенность на руском и чешском-zdarma 4706/03/2019 StáhnoutNáhled
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - cizince - vícečlenná společnost - Zápis z valné hromady-zdarma 4206/03/2019 StáhnoutNáhled
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - cizince - vícečlenná společnost - Smlouva o výkonu funkce-zdarma 4606/03/2019 StáhnoutNáhled
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - cizince - vícečlenná společnost - Plná moc k účasti na valné hromadě-zdarma 3606/03/2019 StáhnoutNáhled
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - cizince - vícečlenná společnost - Listina přítomných na valné hromadě-zdarma 3406/03/2019 StáhnoutNáhled

Další prémiové smluvní a právní vzory v této, a v dalších souvisejících kategoriích, jsou k dispozici k bezplatnému stažení zde.

Aktuálně lze bezplatně stahovat 71 smluvních a právích vzorů. Pro placené stahování je aktuálně k dispozici 91 prémiových vzorů. Přístup k těmto placeným prémiovým vzorům je za přiměřené předplatné. V rámci předplatného lze zíkat i další související právní pomoc. Úplný seznam těchto placených smluvních a právních vzorů je zde.

Všechny smluvní a právní vzory jsou průběžně udržovány a revidovány, aby byly souladu s aktuální právní úpravou a rozhodovací soudní praxí, a to ke dni, který je u příslušného vzoru uveden jako datum aktualizace.

Rezervujte konzultaci k příspěvku

Načítám...

Nebo nám zadejte bezplatný dotaz