Poslední aktualizace: |

V řízení o žádosti o pobytové povolení se v mnoha případech nevydává klasické papírové rozhodnutí, ale za vydání rozhodnutí zákon považuje převzetí průkazu pobytového povolení žadatelem. O tomto je žadatel zpravidla písemně vyrozuměn MV, a to výzvou k dostavení k odběru biometrických údajů (focení, otisky prstů).

Výjimkou je trvalý pobyt, o němž OAMP MV rozhodne formou vydání klasického papírového rozhodnutí. Dále je výjimkou přechodný pobyt, k němuž se nevydává biometrická karta, ale pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, tudíž tento žadatel není vyzýván k odběru biometrických údajů. Jinak v ostatním platí tento příspěvek i pro žadatele o trvalý i přechodný pobyt.

Aby žadatel věděl, že jeho žádosti bylo vyhověno a že může očekávat výzvu OAMP MV na biometrii nebo k převzetí průkazu je vhodné sledovat příslušnou internetovou stránku MV, kde je pravidelně umísťován soubor ke stažení, ve kterém jsou uvedeny čísla jednací žádostí, kterým MV vyhovělo.

Aktuální seznam vyřízených žádostí:

Ve staženém souboru, který obsahuje samostatný list pro dlouhodobé a přechodné pobyty a samostatný list pro trvalé pobyty, jsou uvedena čísla jednací žádostí za vybraná období. Čísla jednací jsou za každé období řazena vzestupně. K vyhledání čísla jednacího Vaší žádosti stisknětě klávesy CTRL + F a do kolonky “najít” zadejte číslo jednací vaší žádosti.

Ve staženém souboru, který obsahuje samostatný list pro dlouhodobé a přechodné pobyty a samostatný list pro trvalé pobyty, jsou uvedena čísla jednací žádostí za vybraná období. Čísla jednací jsou za každé období řazena vzestupně. K vyhledání čísla jednacího Vaší žádosti stisknětě klávesy CTRL + F a do kolonky “najít” zadejte číslo jednací vaší žádosti.

Pokud zde číslo jednací vaší žádosti naleznete, znamená to, že jí bylo vyhověno. Po tomto zjištění lze buď přímo volat na informační telefonní linku příslušného pracovitě OAMP MV ke sjednání termínu k dostavení na pořízení biometrických údajů k vydání průkazu pobytového povolení. Na místo telefonování lze také čekat, až Vám bude doručena písemná výzva, abyste se dostavili na biometrii.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k dipozici, k bezplatnému stažení, některé smluvní a právní vzory související s tématem tohoto příspěvku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří:

Formát, název a stručný popis smluvního či jiného právního vzoruPočet staženíDatum aktualizaceStáhnout
Čestné prohlášení - obecné-zdarma 421.04.2019 Stáhnout
Upravený formulář žádosti o trvalý, dlouhodobý pobyt a o prodloužení jejich platnosti - zelený formulář - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu - či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2015-zdarma 2130.04.2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-RU-2012-zdarma 130.04.2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2019-zdarma 215.05.2019 StáhnoutNáhled
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, vč. služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV-zdarma 021.04.2019 Stáhnout
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, bez služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV-zdarma 021.04.2019 Stáhnout
Pracovní smlouva cizince - pro přiložení k žádosti o zaměstnaneckou kartu-zdarma 121.04.2019 Stáhnout
Plná moc obecná - zmocnitel je fyzická osoba - česky-zdarma 321.04.2019 Stáhnout
Plná moc obecná - zmocnitel je fyzická osoba - česko-rusky - Общая доверенность на руском и чешском-zdarma 121.04.2019 Stáhnout
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - cizince - vícečlenná společnost - Zápis z valné hromady-zdarma 021.04.2019 Stáhnout
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - cizince - vícečlenná společnost - Smlouva o výkonu funkce-zdarma 021.04.2019 Stáhnout
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - cizince - vícečlenná společnost - Plná moc k účasti na valné hromadě-zdarma 021.04.2019 Stáhnout
Dokumentace ke smlouvě o výkonu funkce jednatel s.r.o. - cizince - vícečlenná společnost - Listina přítomných na valné hromadě-zdarma 121.04.2019 Stáhnout

Další prémiové smluvní a právní vzory v této, a v dalších souvisejících kategoriích, jsou k dispozici k bezplatnému stažení zde. Aktuálně lze bezplatně stahovat 71 smluvních a právních vzorů. Pro placené stahování je nyní k dispozici 121 prémiových vzorů. Přístup k těmto placeným prémiovým vzorům je za přiměřené předplatné. K samotnému předplatnému vzorů lze dále volitelně získat i předplatné další právní pomoci.

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi