Poslední aktualizace: |

V řízení o žádosti o pobytové povolení se v mnoha případech nevydává klasické papírové rozhodnutí, ale za vydání rozhodnutí zákon považuje převzetí průkazu pobytového povolení žadatelem. O tomto je žadatel zpravidla písemně vyrozuměn MV, a to výzvou k dostavení k odběru biometrických údajů (focení, otisky prstů).

Výjimkou je trvalý pobyt, o němž OAMP MV rozhodne formou vydání klasického papírového rozhodnutí. Dále je výjimkou přechodný pobyt, k němuž se nevydává biometrická karta, ale pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, tudíž tento žadatel není vyzýván k odběru biometrických údajů. Jinak v ostatním platí tento příspěvek i pro žadatele o trvalý i přechodný pobyt.

Aby žadatel věděl, že jeho žádosti bylo vyhověno a že může očekávat výzvu OAMP MV na biometrii nebo k převzetí průkazu je vhodné sledovat příslušnou internetovou stránku MV, kde jednoduše vyhledá stav jeho žádosti:

https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status

Pokud zde číslo jednací vaší žádosti naleznete, znamená to, že jí bylo vyhověno. Po tomto zjištění lze buď přímo volat na informační telefonní linku příslušného pracovitě OAMP MV ke sjednání termínu k dostavení na pořízení biometrických údajů k vydání průkazu pobytového povolení. Na místo telefonování lze také čekat, až Vám bude doručena písemná výzva, abyste se dostavili na biometrii.

Právní vzory k bezplatnému stažení

Zde jsou k bezplatnému stažení smluvní a právní vzory, související s tématem tohoto článku a s právní pomocí zajišťovanou naší advokátní kanceláří. Vzory jsou průběžně aktualizovány ke dni jaký je u každého vzoru uveden jako datum aktualizace:

NázevStaženíDatum úpravyStáhnout
Čestné prohlášení - obecné 18431.05.2019 Stáhnout
Upravený formulář žádosti o trvalý, dlouhodobý pobyt a o prodloužení jejich platnosti - zelený formulář - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu - či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2015 30231.05.2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-RU-2012 9231.05.2019 StáhnoutNáhled
Upravený formulář žádosti o dlouhodobé vízum - k vyplňování na PC či tabletu - výhodné pro více osob - rodinu či pro opakované použití - i po více letech-ČJ-EN-2019 8731.05.2019 StáhnoutNáhled
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, vč. služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV 6031.05.2019 Stáhnout
Smlouva o darování podpory formou bezplatného ubytování, bez služeb - pro situace, kdy má cizinec od rodiny bydlení zdarma, a toto potřebuje doložit OAMP MV 5231.05.2019 Stáhnout
Pracovní smlouva cizince - pro přiložení k žádosti o zaměstnaneckou kartu 13231.05.2019 Stáhnout
Plná moc pro zastupení obecným zmocněncem (např. manželem apod.) řízení o zaměstnanecké karty, včetně žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele 2903.06.2019 Stáhnout
Plná moc pro zastupení obecným zmocněncem (např. manželem apod.) ve vízových a pobytových věcech cizinců, včetně vyřízení bezdlužností 4303.06.2019 Stáhnout
Plná moc obecná - zmocnitel je fyzická osoba - česky 8331.05.2019 Stáhnout

Přístup ke všem prémiovým smluvním a právním vzorům s možností stahování, vyhledávání a filtrování, je k dispozici na zvláštní stránce, po bezplatné registraci [1 měsíc – zdarma], nebo formou předplatného [6 měsíců – 75 Kč] anebo [12 měsíců – 100 Kč].

Rezervujte konzultaci k otázkám řešeným tímto článkem

Načítám...

Nebo zadejte veřejný bezplatný dotaz advokátovi